Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KONFERENCE 17.9.2009: SAMARBEJDE SAMFUNDSFAG MATEMATIK.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KONFERENCE 17.9.2009: SAMARBEJDE SAMFUNDSFAG MATEMATIK."— Præsentationens transcript:

1 KONFERENCE 17.9.2009: SAMARBEJDE SAMFUNDSFAG MATEMATIK

2 SamfundsfagA: Læreplan: Faglige mål – formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp beregninger, tabeller, diagrammer Kernestof Metode – komparativ, kvalitativ og kvantitativ metode, herunder statistiske mål.

3 FORMLERS MAGI ELLER TALLENES DISKURSIVE TALE?

4 Mio kr 2001 Pct 20012009 Pct 2009 Stigning 2001-09 Ulandsbistand136001,02181810,9934 Forsvar215741,62259351,4120 Undervisning1082828,111418437,7031 Sundhedsvæsen911286,821312247,1244 Off. udgifter i alt72801554,5192865250,4128 BNP i løbende priser1335611100,001842200100,0038 Ud fra vores statistik kan vi se, at alle punkter på nær sundhedsvæsenet er faldet. Dette kan forklares ud fra, at man har valgt at afskaffe ventelister til sygehuset og generelt forbedret sundhedsvæsenet. Vi kan også aflæse at BNP er steget med 38%, hvilket betyder at vi til dels har fået flere penge. Det viser også, at der har været god vækst i dansk økonomi. Camilla Pålsen og Gry Sørensen 3.c. (B-niveau) ELEVVIRKELIGHEDEN - et ex. Stx opg fællesdel

5 Prisstign: Real- vækst i pct 2001200917,68% Ulandsbistand13600181811545014 Forsvar2157425935220392 Undervisning10828214184312053311 Sundhedsvæsen9112813122411150922 Offentlige udgifter i alt7280159286527891338 BNP i løbende priser13356111842200156543217 Stx opg: Tal deflateret med forbrugerprisindeks

6 TAL FRA BEA.GOV OM USA’s BNP

7 USA BNP Samme index, men i log. skala

8 FRA BEA.GOV OM USA’s BNP

9

10

11 For at finde ud af, hvornår Kina og USA’s BNP er lige store, definerer jeg funktionerne i mathcad, sætter dem lig med hinanden, og solver x (antal år efter 2006)

12 Samfundsfaglig kompetence: Finde fagligt interessante tal og sammenligne og kombinere i forhold til andre tal, dvs: Bevidsthed om, hvordan priser (og hvad er det?) spiller ind i forhold til de reale størrelser, - og se tallene som udsprunget af en socio-kulturel kontekst (socialkonstruktivisme)

13 Tendenslinje og ligning (finde eksponentialkvotient)

14 KINA OG USA - forlængelse af eksponentiel vækst 2007 - 2050

15 Hvornår er alle danskere folkepensionister?

16 BOLIGBOBLE I KØBENHAVN

17 Krisescenarier ud fra aktieindeks - Dow Jones

18 Samme i log skala

19 Tallenes diskursive tale

20

21 Med manipulation af 2. skalas startpunkt (start 5000)

22 Kilde: Tal fra Statistikbanken. http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280 DK BNP Kvartalstal fra Statistikbanken

23 HUSFINANSIERING ANNUITET

24 PAUSELÅN - FØRSTE TI ÅR AFDRAGSFRI

25 Efterspørgsel og udbud i økonomien - efter fm.dk C + I + X Y + M =

26 RADARDIAGRAM MED UDVIKLINGSDATA

27 RADARDIAGRAM MED DEMOKRATIINDEKS Dahl: Medbestemmelse, lighed i valg, opnåelse af begrundet indsigt, kontrol med dagsordenen, ingen udelukkelse af voksne

28 Videns-former Stimulerings- former Resultat- former Færdigheds- former Output- effekter 1. Ordens viden Direkte lærings- stimulering Konkret IT Kvalifika- tioner Beherske IT Faktuel viden Ex: Brug af regneark Proprotional effekt 2. Ordens viden Appropriation Projekt Kompetence analytisk kritisk Refleksivitet Kan tallene bruges? Eksponentiel effekt 3. Ordens viden Produktion Regnskaber Kalkuler Gevinst/tab Kreativitet Foucault: Magt i hverdag Tal som magt- instrument Meta- refleksivitet Overveje paradigmer i forhold til egen læring Konstruk- tivisme Kvantespring Tal er politik Aktionslæring IT VIDENS - OG LÆRINGSFORMER


Download ppt "KONFERENCE 17.9.2009: SAMARBEJDE SAMFUNDSFAG MATEMATIK."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google