Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Undervisningsevaluering i matematik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Undervisningsevaluering i matematik"— Præsentationens transcript:

1 Undervisningsevaluering i matematik
a) Udvikling af metoder til den løbende evaluering i matematik. Fokus er på elevernes selvevaluering og måling af elevernes videntilvækst i forhold til opstillede delmål. b) Overvejelser omkring hvorvidt man kan identificere god undervisningspraksis i undervisningen. Der lægges op til diskussion af evalueringsformerne.

2 Program Hvem – hvad – hvordan - hvorfor
Oversigt over kernestof med fokuspunkter og evaluering(er) Nærmere præsentation af vores undersøgelser / praktiske arbejde Diskussion Spørgsmål og opsamling

3 Hv Hvem: Odder, Fåborg, Nørresundby i netværk
Hvad: Opstilling af trinmål og løbende evaluering på matematik B stx. Hvordan: Erfaringer, diskussion, afprøvning Hvorfor: Dannelse af netværk og erfaringsudveksling

4 Oversigt over kernestof
4 semestres B-niveau, opstillet på tabelform Grundforløb: Regnefærdighed, variabelsammenhæng, geometri, trigonometri (retvinklet) 2. semester: Funktioner (eksponentielle, logaritmer, potens-, polynomielle) og vækst, trigonometri (vilk.), statistik 3. semester: differentialregning, integralregning 4. semester: statistik, sandsynlighedsteoretiske modeller Husk også supplerende stof!

5 Oversigt over kernestof
Fokuspunkterne At lære at lave lektier, læse i bogen og lave afleveringer. Hvordan fremlægger man et bevis på en god måde? Formalisme og symboler

6 Oversigt over kernestof
Løbende evalueringer: Elevernes selvevaluering er vigtig At gøre de faglige mål klare for eleverne At tydeliggøre fokuspunkterne At integrere evalueringerne i undervisningen Kommer i høj grad til at handle om, hvordan man underviser.

7 Oversigt over kernestof
Eksempler på løbende evaluering: Oversigt over afprøvede eksempler er uddelt som bilag. Bevisskitse uden argumenter Eksempler uden tekst og symboler ”Putte opgaver i kasser” Stille hinanden en opgave

8 Nærmere præsentation af vores undersøgelser / praktiske arbejde
”At skrive om noget teori” : f.eks. Man skal kende mange ord ifm. differentialregningen: Sekant, tangent, sekanthældning, tangenthældning, differentiabel, kontinuert, differenskvotient, differentialkvotient, ”f-mærke”, afledt funktion, grænseværdi. Forklar, hvordan sammenhængen er mellem de forskellige begreber.

9 Nærmere præsentation af vores undersøgelser / praktiske arbejde
Skema til (selv-)evaluering i forbindelse med opgavebesvarelse, se bilag. Læsespørgsmål, se bilag Multiple choice Screening i (klassisk) geometri, se bilag

10 Diskussion Ideer til / erfaringer med andre evalueringer og/eller en anden fordeling af dem? Hvem virker hvad hvordan for? Summative evalueringer alene eller udbygget med efterbehandling – og hvordan? Hvilke rolle spiller faggruppen (samarbejde, ideudveksling, koordinering)? Hvordan sikrer vi en evaluering af faglige mål – og ikke kun kernestof?

11 Spørgsmål, kommentarer mv
Spørgsmål, kommentarer mv. kan rettes til Charlotte Linderoth eller Kim Elstrøm – vi mailer også gerne materialet til jer.


Download ppt "Undervisningsevaluering i matematik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google