Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Underoverskrift 17 pkt bold hvid Maks. 4 linjer Skift farve på forside >Højreklik på slidet >Layout >Vælg forsidelayout Overskrift her Størrelse 49 pkt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Underoverskrift 17 pkt bold hvid Maks. 4 linjer Skift farve på forside >Højreklik på slidet >Layout >Vælg forsidelayout Overskrift her Størrelse 49 pkt."— Præsentationens transcript:

1 Underoverskrift 17 pkt bold hvid Maks. 4 linjer Skift farve på forside >Højreklik på slidet >Layout >Vælg forsidelayout Overskrift her Størrelse 49 pkt hvid Maks. 2 linjer Vis hjælpelinjer som er en hjælp ved placering af billeder 1.Højreklik udenfor slidet og vælg ’gitter og hjælpelinjer’ 2. Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 3. Vælg ‘OK’ Vilkårene for erhvervsudvikling i udkantsområderne Martin Merrild, formand Landbrug & Fødevarer Konference: ”Udvikling i landet bag motorvejen”, Aars 9. september 2013

2 Overskrift her Indsæt Præsentationens titel her Indsæt Dato / Organisation / Afsender her Indsæt > sidehoved / sidefod Brødtekst her Brødtekst starter uden bullets Hvis du vil have bullets brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at få de forskellige niveauer frem Danmark halter generelt bagud Kilde: Eurostat Udvikling i BNP siden krisen Dansk placering i Global Competitiveness Index: 2008: Nr. 3 2009: Nr. 5 2010: Nr. 9 2011: Nr. 8 2012: Nr. 12 2013: Nr. 15 Kilde: World Economic Forum

3 Overskrift her Indsæt Præsentationens titel her Indsæt Dato / Organisation / Afsender her Indsæt > sidehoved / sidefod Men ikke alle har forstået det…

4 Overskrift her Indsæt Præsentationens titel her Indsæt Dato / Organisation / Afsender her Indsæt > sidehoved / sidefod Brødtekst her Brødtekst starter uden bullets Hvis du vil have bullets brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at få de forskellige niveauer frem Vores erhverv leverer på trods

5 Overskrift her Indsæt Præsentationens titel her Indsæt Dato / Organisation / Afsender her Indsæt > sidehoved / sidefod Brødtekst her Brødtekst starter uden bullets Hvis du vil have bullets brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at få de forskellige niveauer frem 24 pct. af Danmarks vareeksport Kilde: L&F’s eksportstatistik, Danmarks Statistik, 2012 Samlede vareeksport i 2012: 612 mia. kr.

6 Overskrift her Indsæt Præsentationens titel her Indsæt Dato / Organisation / Afsender her Indsæt > sidehoved / sidefod Mere med mindre: Stigning i produktion – fald i N-overskud Kilder: Landovervågningsoplande 2011, DCE. Nr. 31, 2012; Danmarks Statistik: Nationalregnskabet.

7 Overskrift her Indsæt Præsentationens titel her Indsæt Dato / Organisation / Afsender her Indsæt > sidehoved / sidefod Samlet: 183.000 jobs i fødevareklyngen 58.900 58.600 65.500

8 Overskrift her Indsæt Præsentationens titel her Indsæt Dato / Organisation / Afsender her Indsæt > sidehoved / sidefod Brødtekst her Brødtekst starter uden bullets Hvis du vil have bullets brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at få de forskellige niveauer frem Fødevareklyngens beskæftigelse overstiger 15 pct. i kommuner som Vesthimmerland Kilde: Danmarks Statistik

9 Overskrift her Indsæt Præsentationens titel her Indsæt Dato / Organisation / Afsender her Indsæt > sidehoved / sidefod Brødtekst her Brødtekst starter uden bullets Hvis du vil have bullets brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at få de forskellige niveauer frem Store kommunale forskelle Eksempelvis tager en miljøgodkendelse i gennemsnit 200 dage mere i Brønderslev end i Vesthimmerland Andre indsatsområder er byggesagsgebyrer, bredbåndsdækning og serviceudgifter.

10 Overskrift her Indsæt Præsentationens titel her Indsæt Dato / Organisation / Afsender her Indsæt > sidehoved / sidefod Brødtekst her Brødtekst starter uden bullets Hvis du vil have bullets brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at få de forskellige niveauer frem International konkurrenceevne Samarbejde fremfor tungt bureaukrati Bedre adgang til finansiering og generationsskifte Politiske mål – helt generelt

11 Generel erhvervspolitik Landbrugspolitik Rammevilkår Landdistriktspolitik Strukturfonde Regionale vækstfora Landdistriktsudvikling

12 Overskrift her Indsæt Præsentationens titel her Indsæt Dato / Organisation / Afsender her Indsæt > sidehoved / sidefod Brødtekst her Brødtekst starter uden bullets Hvis du vil have bullets brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at få de forskellige niveauer frem Generel erhvervspolitik •Rammevilkår •EU’s Landbrugspolitik, fokus på konkurrenceevne Landdistriktsprogrammet 2014-2020 •Konkurrenceevne •Udfordringer og forpligtigelser på natur- og miljøområdet •LAG, fokus på erhverv og beskæftigelse •Bosætning og levevilkår Strukturfonde og Regionale vækstfora •Eks: Overgang til biobaseret samfund Centrale instrumenter

13 Overskrift her Indsæt Præsentationens titel her Indsæt Dato / Organisation / Afsender her Indsæt > sidehoved / sidefod Brødtekst her Brødtekst starter uden bullets Hvis du vil have bullets brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at få de forskellige niveauer frem Hvad skal der til Et konkurrencedygtigt erhvervsliv •Produktion Infrastruktur •Veje, trafik, transportmuligheder •Digitalt Offentlig service •Udflytning af offentlige virksomheder •Sygehuse •Uddannelse Differentieret planlovgivning •Yderområder

14 Overskrift her Indsæt Præsentationens titel her Indsæt Dato / Organisation / Afsender her Indsæt > sidehoved / sidefod Brødtekst her Brødtekst starter uden bullets Hvis du vil have bullets brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at få de forskellige niveauer frem Udviklingsmuligheder •Naturpleje, herunder at udnytte naturens potentiale til nye forretningsområder •Lokale kvalitetsfødevarer og iværksætteri •Samarbejde og netværk mellem aktører på landet •Udnyt potentialet i overgangen til et biobaseret samfund Vi vil styrke naturplejen og udnytte naturens potentiale til nye forretningsområder

15 Overskrift her Indsæt Præsentationens titel her Indsæt Dato / Organisation / Afsender her Indsæt > sidehoved / sidefod Tak for ordet


Download ppt "Underoverskrift 17 pkt bold hvid Maks. 4 linjer Skift farve på forside >Højreklik på slidet >Layout >Vælg forsidelayout Overskrift her Størrelse 49 pkt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google