Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Infrastruktur som en vækstdriver for Danmark Københavns Lufthavne 9. marts 2011 Kan transportinfrastruktur skabe vækst? Niels Buus Kristensen 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Infrastruktur som en vækstdriver for Danmark Københavns Lufthavne 9. marts 2011 Kan transportinfrastruktur skabe vækst? Niels Buus Kristensen 1."— Præsentationens transcript:

1 Infrastruktur som en vækstdriver for Danmark Københavns Lufthavne 9. marts 2011 Kan transportinfrastruktur skabe vækst? Niels Buus Kristensen 1

2 2 Landbrugs- produktivitet SpecialiseringSpecialisering Kapital- akkumulering IndustrialiseringIndustrialisering Teknologi-udviklingTeknologi-udvikling VidenskabVidenskab TransportTransport MarkederMarkeder Økonomisk vækst Transport har spillet en afgørende rolle i de sidste 200 års økonomiske udvikling

3 Globaliseringen er drevet af hurtigere og billigere transport Niels Buus Kristensen 3 Hobro Herredsvej [Vejmanden, 2003 s. 21. IC4-tog Første motorvejsstrækning, Hørsholmvej [www.vejhistorie.dk]. Airbus 380 Tog – år 1900 SAS DC-3 - skabt via infrastrukturudbygning og teknologudvikling

4 Hvad siger litteraturen? 1980’erne: Faldende produktivitet i USA Aschauer (1989): Hvis offentlig infrastruktur øges 10%, så stiger den private sektors produktivitet 3,9%! 1990’erne: Kan det nu passe? 2000  : Konsensus om Ja!, men lavere (og usikker!) effekt Niels Buus Kristensen 4 115 (80%) 29 (20%)

5 Vækst? Stigning i BNP? Ja! – Hvis potentialet er til stede – Crowding out af private investeringer? Øgede vækstrater? Næppe … Tiltrækning af vækst til en region? Måske, – men (risikabelt) 0-sum spil! Niels Buus Kristensen 5

6 Samfundsøkonomiske vurderinger? Cost Benefit Analyse: Sparet transporttid (omkostninger) – For private fritidsrejsende, pendlere og erhvervsliv – De to sidste -> økonomisk vækst, – men den første skaber også samfundsøkonomisk værdi Politisk fokus på økonomiske gevinster: – Konkurrenceevne – Erhvervsudvikling – Arbejdspladser – Økonomisk vækst – Ejendomspriser – … Hovedsagligt dobbeltregning! – Eksempel: Stigende huspriser er en kapitalisering af fremtidige rejsetidsgevinster Tidsgevinsterne transformeres til de økonomiske gevinster Niels Buus Kristensen 6

7 Hvornår er der ekstra gevinster? -”wider economic benefits” Cost Benefit Analysens regner rigtigt, når – Alle priser = de samfundsøkonomiske marginale omkostninger Herunder: alle eksternaliteter inkluderet – Konstant skalaafkast i produktionen Hvis konkurrencen på nogle markeder ikke er tilstrækkelig, kan der være yderligere gevinster – Da p>mc  ekstra gevinst ved øget efterspørgsel på det pågældende marked p.g.a. lavere transportomkostninger (”statiske”) – Øget konkurrence og stordriftsforele på længere sigt (”dynamiske”) – Betydelig usikkerhed i praksis Vanskelige at identificere og beregne Meget forskellige vurderinger af betydningen Størst ved markante projekter Størrelsesordenen vil variere fra projekt til projekt Niels Buus Kristensen 7

8 Et eksempel: Femern Bælt Ekstra gevinst i forhold Cost Benefit Analysens sparede godstransportomkostninger +25% på kort sigt +52% på lang sigt – inklusiv produktivitetsgevinster fra stordriftsfordele Betydelig usikkerhed! [+18% ; +78%] Niels Buus Kristensen 8

9 Konklusion ”wider eonomic benefits” i f.t. CBA Udelad ”wider economic benefits” ved prioritering mellem ”almindelige projekter” – Vanskeligt at identificere empirisk i det konkrete tilfælde – Kræver omfattende analyser – Stor usikkerhed på størrelsen Foretag konkrete analyser ved markante, nationale projekter (f.eks. store faste forbindelser) – Formentlig relativt størst betydning her Niels Buus Kristensen 9

10 10 Tak for opmærksomheden! Tak for opmærksomheden! Niels Buus Kristensen nbu@transport.dtu.dk


Download ppt "Infrastruktur som en vækstdriver for Danmark Københavns Lufthavne 9. marts 2011 Kan transportinfrastruktur skabe vækst? Niels Buus Kristensen 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google