Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

nye læreplaner Samfundsfag A, B, C

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "nye læreplaner Samfundsfag A, B, C"— Præsentationens transcript:

1 nye læreplaner Samfundsfag A, B, C
Bent Fischer-Nielsen nye læreplaner Samfundsfag A, B, C

2 Nye læreplaner og vejledninger
Alle nye læreplaner og vejledninger ligger på

3 Overgangsordning Nye læreplaner og vejledninger gælder for alle elever der starter efter 1. august 2010. C-niveau: Alle efter NY B-niveau: 1.g efter NY Nuværende 2.g /2.hf efter GAMMEL, men rektor kan tillade brug af NY (gælder kun B-niveau) A-niveau: 1.g efter NY Nuværende 2.-3.g efter GAMMEL jf. stx § 154 KS: 1.hf efter NY Nuværende 2.hf efter GAMMEL jf. hf § 82

4 Samfundsfag A Folketinget/minister: Øget anvendelse af matematik
Lineær regression: Tolke tendenslinie og R2 (mat C) Mål for signifikant forskel: Tolke p-værdi i chi2-test (mat B) Multiplikatorvirkning: Forstå ligning Egne beregninger (%, indekstal) og diagrammer med brug af it (regneark) Undersøge magt og politiske meningsdannelse Vejledning: diskursanalyse eller anden undersøgelse Minimum af projekter fra 4 (3) til 2 (min. 1 med mat) Vid. skrift: Ikke krav om individuel formidling ”Effektivitetshindringer” og ”typer af goder” kun i vejl. ”Retssystemer” er ændret til ”retssystemet”

5 Skriftlig prøve 2013 Køn og politiske ideologier
2. Undersøg på grundlag af tabelmaterialet hypotesen: ”Der er ingen markant forskel på mænd og kvinders tilslutning til liberalistiske grundholdninger”. Tabel 5: En vis grad af ulighed er ønskelig, fordi der nu en gang er forskel på folks indsats. Absolutte tal (procenttal i parentes). Mand Kvinde Total Helt enig 90 (17) 71 (15) 161 Nærmest enig 250 (48) 209 (44) 459 Hverken/eller 112 (21) 121 (25) 233 Nærmest uenig 39 (7) 45 (9) 84 Helt uenig 31 (6) 32 (7) 63 I alt 522 (100) 478 (100) 1000 Chi2-test: p = 0,3117 Kilde: Morten Hansen Thorndal: Fremtidens opgaver. Findes på Tal fra

6 Skriftlig prøve 2013 Køn og løndannelse Demonstration
2. Undersøg hvad der af materialet kan udledes om sammenhængen mellem lønniveau/lønudvikling og køn. Figur 5. Fortjeneste i kr. pr. time i den private sektor efter antal år i uddannelse. y = 16,15x + 29,07 R2 = 0,930 y = 19,56x + 31,97 R2 = 0,941

7 Multiplikator-model m = 1/[1-(1-s)*(1-t)*(1-m)] Økonomi ABC side 146

8 Undersøge magt og politisk meningsdannelse
Vejledning: Fx diskursanalyse hvordan magt opnås gennem italesættelse af et fænomen på en bestemt måde eller anden undersøgelse som fx forskellige aktørers kamp om at sætte den politiske dagsorden Materiale om diskursanalyse Kjeld Mazanti Sørensen: Ideologier og diskurser – sprog, magt, politik. Columbus 2010. Rune Gregersen: Miljø- og klimapolitik i samfundsfag. Systime 2009. Marianne Winther Jørgensen og Louise Philip: Diskursanalyse som teori og metode. Samfundslitteratur. Roskilde Universitetsforlag 2008. Kursus 7. oktober 2010 (fals) Udviklingskursus i 2011

9 Mundtlig prøve. A og B Problemformulering/problemstillinger
Normalsider a 1300 bogstaver. 4-7 minutter medieklip omregnes til 1 normalside Prøvematerialer skal til sammen dække alle faglige mål Både tekster og statistik i hvert sæt (A og B) Alle spørgsmål fra start. Gentagelse af spørgsmål (max 3 gange) OK fra dag til dag Ca. 10 minutter til fremlæggelse af synopsis Problemformulering/problemstillinger

10 Samfundsfag B Socialisation i forskellige lande, herunder Danmark
Vejledningen: Kernestof i sociologi, politik og økonomi kan anvendes både på problemstillinger i Danmark og på problemstillinger i andre lande (jf. de faglige mål) Egne beregninger (%, indeks) og konstruktion af diagrammer med brug af it (regneark) Minimum af projekter fra 4 til 2 (min. 1 flerfagligt) Bedømmelseskriterier = de faglige mål

11 Samfundsfag C Kernestof Prøve
Det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter Metode: Kvantitativ og kvalitativ Prøve Kendt tema = overskrift på forløb 2-3 normalsider Bedømmelseskriterier = de faglige mål

12 Andre ændringer for A, B og C
Viden om fagets identitet og metoder (alle fag) Nyt afsnit i vejledningen om samfundsfag og AT Skriftlighed Progression og samarbejde med andre fag (alle fag). Samfundsfag bidrager med faglig formidling på fagets taksonomiske niveauer og dermed anvendelse af begreber, teori, empiri og metode i et præcist og nuanceret sprog Dele af stoffet vælges og behandles, så det bidrager til styrkelse af det faglige samspil i SR (alle fag) Supplerende stof: Tekster, statistik og klip fra elektroniske medier Studiekompetence Anvendelse af begreber

13 Nye, kortere vejledninger. Nye afsnit om:
Karakterbeskrivelse Synopsis, problemformulering og problemstillinger (A,B) Kvalitativ og komparativ metode It Opdatering af centrale begreber ”Opgavetyper og kvalitetskriterier til skr. prøve” er sat ind i vejledningen med en udvidet beskrivelse af ”notat” (A) Teorier, som eleverne forventes at kunne anvende til prøven, er nævnt under kernestof og faglige mål (A) At undervisningen på B og KS kan gøres mere international ved at begreber/teorier anvendes både på danske og udenlandske samfundsforhold

14 Stx-bekendgørelse mm Alle A-niveaufag Fra 11 til 9 prøver bruges til
variation i evalueringen af skriftlige opgaver bl.a. samtale med elever og kommentering af delvis færdige opgaver i en processkrivning Fra 11 til 9 prøver bruges til 20 timers mere elevtid. Søg fx til samfundsfag B Tilbud til elever med særlig behov og særlige talenter. Ekstra terminsprøve ”Skrivestue" Klage kan medføre en lavere karakter


Download ppt "nye læreplaner Samfundsfag A, B, C"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google