Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Hohnen, Pernille: Den korteste vej til arbejdsmarkedet, 26.09.07 Den korteste vej til arbejdsmarkedet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Hohnen, Pernille: Den korteste vej til arbejdsmarkedet, 26.09.07 Den korteste vej til arbejdsmarkedet."— Præsentationens transcript:

1 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Hohnen, Pernille: Den korteste vej til arbejdsmarkedet, 26.09.07 Den korteste vej til arbejdsmarkedet En kvalitativ undersøgelse af indsatsen over for ikke- arbejdsmarkedsparate ledige Pernille Hohnen Marie Dam Mortensøn Caroline Klitgaard

2 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Hohnen, Pernille: Den korteste vej til arbejdsmarkedet, 26.09.07 Formål At afdække og analysere forhold, der i praksis har betydning for udmøntningen af en direkte arbejdsmarkedsrettet politik over for de ikke- arbejdsmarkedsparate ledige. Hvordan ser vejen til arbejdsmarkedet ud for de ikke-arbejdsmarkedsparate? Hvilke forhold omkring sagsbehandling og organisering af indsatsen har betydning for kommunale forskelle?

3 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Hohnen, Pernille: Den korteste vej til arbejdsmarkedet, 26.09.07 Baggrund Konjunkturændringer De svage ledige i fokus ’Flere i arbejde’ reformen Sagsbehandlernes rolle til debat

4 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Hohnen, Pernille: Den korteste vej til arbejdsmarkedet, 26.09.07 Arbejdsmarkedet er målet: Hvor er vejen? Bare fordi vi snakker med dem hver fjerde uge, det bliver de altså ikke raske af, vel? Det er jo, fordi man tror, at der er nogle der faker den. Men det er altså ikke ret mange mennesker. Det kan godt være, at vi kan finde på noget andet…, men hvis det ligesom var sprunget i øjnene, så havde vi haft mulighed for at gøre det, for vi har økonomien til det, og vi har nogle politikere, der enormt gerne vil have, at vi aktiverer og gør nogle ting – og vi snakker også jævnligt om det med rådgiverne [sagsbehandlerne] og siger: ”Jamen, hvad filen skal vi finde på?”, hvor de også bare bliver tomme i øjnene. (kommunal leder)

5 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Hohnen, Pernille: Den korteste vej til arbejdsmarkedet, 26.09.07 Metode Valget af kvalitative casestudier: Fordele og begrænsninger 25 telefoninterview – 6 cases Om at gå baglæns som metode

6 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Hohnen, Pernille: Den korteste vej til arbejdsmarkedet, 26.09.07 Definition af ’indsats’ Tiltag, som kommunen iværksætter over for de ledige med henblik på at få dem tættere på arbejdsmarkedet: –Tilbud og brugen af tilbud og redskaber –Forhold knyttet til sagsbehandlingen Indsatslogik

7 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Hohnen, Pernille: Den korteste vej til arbejdsmarkedet, 26.09.07 Hvem er ’de svage ledige’? Psykisk syge Misbrugere Fysiske sygdomme/begrænsinger Langtidsledige Borgere med anden etnisk baggrund end dansk Unge under 25

8 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Hohnen, Pernille: Den korteste vej til arbejdsmarkedet, 26.09.07 Hvilke tilbud er der? Kommunale projekter Afklarings- udviklings- og vejledningsforløb Behandlingstilbud Uddannelse

9 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Hohnen, Pernille: Den korteste vej til arbejdsmarkedet, 26.09.07 Sagsbehandlernes vurdering af tilbud Der mangler tilbud til de ikke- arbejdsmarkedsparate ledige De nederste ’trin’ på stigen mangler Kommunale tilbud bør indeholde en mere ’socialfaglig’ dimension. Løntilskud og virksomhedspraktik er svære at anvende

10 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Hohnen, Pernille: Den korteste vej til arbejdsmarkedet, 26.09.07 Sagsbehandlernes holdninger til lovgivningen Enighed om arbejdsmarkedsperspektiv som mål – også for de svageste ledige Uenighed om holdningen til redskaber bl.a. sanktioner over for de svageste ledige Udbredt kritik af procedurestyring af sagsbehandlingen og byrden af administrativt arbejde

11 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Hohnen, Pernille: Den korteste vej til arbejdsmarkedet, 26.09.07 Sagsbehandlernes forventninger Sagsbehandlerne forventer at mellem 10% og 40% af de ikke- arbejdsmarkedsparate kan få tilknytning til arbejdsmarkedet Vurderingen gælder på tværs af holdninger og kommunale strategier For de unge vurderes perspektiverne at være meget bedre (op til 70%)

12 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Hohnen, Pernille: Den korteste vej til arbejdsmarkedet, 26.09.07 Kommunale forskelle i anvendelsen af tilbud Målsætningerne er beskæftigelsesrettede Samlede eller opdelte projekter? Målrettede indsatser Trappeforløb

13 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Hohnen, Pernille: Den korteste vej til arbejdsmarkedet, 26.09.07 Kommunale indsatslogikker Kravmodellen: Brug af ’disciplineringsredskaber’ og ’motivationseffekt’ Trinmodellen: Brug af trinvise målrettede forløb Eksperimentalmodellen: Brug af afklaringsforløb og individualiserede ’forsøg’ med tilbud

14 SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Hohnen, Pernille: Den korteste vej til arbejdsmarkedet, 26.09.07 Konklusion Lang vej til arbejdsmarkedet for gruppen – ingen oplagte ’arbejdsmarkedsrettede’ redskaber Der er ret store forskelle i ’indsatslogikker’ Der er ikke én forklaring på kommunale forskelle Ikke overensstemmelse mellem mål og redskaber Manglende tilpasning af tilbud til målgruppen Tilbud målrettes servicering af andre borgergrupper Sagsbehandlerne har begrænset råderum


Download ppt "SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Hohnen, Pernille: Den korteste vej til arbejdsmarkedet, 26.09.07 Den korteste vej til arbejdsmarkedet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google