Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Erhvervslivets gevinster ved forbedring af infrastrukturen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Erhvervslivets gevinster ved forbedring af infrastrukturen"— Præsentationens transcript:

1 Erhvervslivets gevinster ved forbedring af infrastrukturen
V/ chefkonsulent Annette Christensen

2 DI: En god infrastruktur skal bidrage til:
Øget tilgængelighed Øger produktiviteten Styrker den internationale konkurrenceevne Øger væksten i den private sektor

3 Vision 2050: En nordeuropæisk vækstregion

4 Styrk nord-syd forbindelserne i Vestdanmark
Midt jysk motorvej: - Muliggør store rejsetidsbesparelser Understøtter by- og erhvervsudvikling i Nord, Vest og sydjylland Aflaster E45 En flerstrenget infrastruktur Sikrer bedre trafikbetjening af Billund Lufthavn. Udbygning af E45: En vigtig eksisterende trafikkorridor Udsigt til alvorlige flaskehalse

5 Midtjysk motorvej sparer mange min.
Kolding - Aalborg Kolding - Viborg Kolding - Holste-bro Hærvejsløsning Hærvejsløsningen vest 5 -10 Hærvejsløsningen lang 5 - 10 Hærvejsløsningen kort 0 - 5 Holstebroløsningen Byforbindelsesmotorvej Y-løsningen Vejle Ringvej Tønderløsningen REJSETID - BASIS 130 105

6 Erhvervstrafik udgør en stor andel
Erhvervstrafik er også: Varebiler Erhvervskørsel i personbil Minimum 25 pct. + pendlere

7 Tid er penge - tidsværdier for køretid
Lastbiler: 411 kr. /timen Varebiler: 297 kr./timen Erhvervsrejser i personbil: 325 kr. /timen Fritidsrejsende: 77 kr. /timen Pendlere: 77 kr. /timen …. ifølge de Transport-økonomiske Enhedspriser Kilde:

8 Transportsystemet har betydning for vækst og livskvalitet

9 De samfundsøkonomiske gevinster
Erhvervslivet Pendlere Fritidsrejsende

10 Samfundsøkonomi Infrastrukturkommissionen anbefalede, at der investeres i de projekter, der giver størst samfundsøkonomisk afkast. I samfundsøkonomiske analyser er følgende afgørende: 1. Tidsbesparelser 2. Anlægsomkostninger.

11 Dynamiske effekter er ikke med i alm. samfundsøkonomi
Adgang til flere potentielle medarbejdere Adgang til flere potentielle kunder Stordriftsfordele Øget specialisering Klyngedannelser Videndeling Arbejdsudbud

12 Adgang til flere potentielle medarbejdere, kunder og leverandører

13 Øget arbejdsudbud Konklusion:
Sparer man 1 time i trafikken, vil man arbejde minutter mere. 1 time er smertegrænsen for vores daglige tidsforbrug på transport

14 God infrastruktur øger produktiviteten

15 Infrastruktur topper ønskesedlen

16 Transportforbindelser tiltrækker internationale investeringer

17 Der er sammenhæng mellem tilgængelighed og BNP

18 Mobilitet og vækst hænger sammen

19 DI's 2020 Plan Der skal afsættes 30 mia. kr. ekstra til infrastruktur frem mod 2020.

20 De næste skridt Overordnet skitseprojektering
Landstrafikmodel og sammenhæng med de øvrige projekter i de strategiske analyser Forundersøgelse (2013?) VVM (2015?)


Download ppt "Erhvervslivets gevinster ved forbedring af infrastrukturen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google