Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer DANMARK I GLOBAL KONKURRENCE Fakta og myter om produktiviteten.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer DANMARK I GLOBAL KONKURRENCE Fakta og myter om produktiviteten."— Præsentationens transcript:

1 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer DANMARK I GLOBAL KONKURRENCE Fakta og myter om produktiviteten i Danmark Prof. Philipp J.H. Schröder Aarhus Universitet Medlem af Produktivitetskommissionen Oplæg ved møde om ny erhvervsplan for Aarhus d. 24. juni2013 Department of Economics and Business, Business and Social Science, AARHUS UNIVERSITY

2 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Dagsorden  Det danske produktivitetsproblem  Produktivitet og internationalisering  Hvad kan der gøres? Kommissionens Anbefalinger.

3 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Det danske produktivitetsproblem

4 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Danmark og Vesteuropa har et produktivitetsproblem TIMEPRODUKTIVITET (2011-PRISER, LOGARITMISK SKALA) Kilde: PK, DST, OECD

5 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Timeproduktivitet 2000-2011 Kilde: OECD

6 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Hvad hvis produktiviteten i Danmark havde vokset ligeså hurtigt som i Sverige siden 1996?  Den gennemsnitlige timeløn kunne være 20 pct. højere  Det offentlige ville fremover have et ekstra råderum på 27 mia. om året  Det svarer fx til en af følgende ting:  Gratis kollektiv trafik for alle  50 pct. flere lærere i landets folkeskoler  Anlæg af 9 supersygehuse  En reduktion af bundskatten på 3 pct Kilde: PK

7 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Det danske produktivitetsproblem … et spadestik dybere

8 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Dansk og europæisk timeproduktivitet sakker agterud TIMEPRODUKTIVITET RELATIVT TIL USA Kilde: PK, DST, OECD

9 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Både industrien og servicesektoren ser ud til at sakke bagud TIMEPRODUKTIVITET PÅ BRANCHENIVEAU RELATIVT TIL USA Kilde: PK, DST, OECD

10 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Branchesammensætningens betydning for den danske produktivitetsvækst GENNEMSNITLIG ÅRLIG VÆKSTRATE I DEN DANSKE TIMEPRODUKTIVITET SIDEN 1995 HVIS BRANCHESAMMENSÆTNINGEN I DANMARK HAVDE VÆRET SOM I DE ANGIVNE LANDE Note: Baseret på 56 brancher i hele økonomien, 29 for USA. Kilde KLEMS samt Produktivitetskommissionens beregninger. Kilde: PK

11 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Opsummering: Produktivitetsproblemet i den private sektor  Det danske produktivitetsproblem er hovedsageligt drevet af servicesektoren  Fremstillingssektoren har også haft en relativt lav produktivitetsvækst, men det er et internationalt fænomen i de brancher vi er specialiserede i, og ikke et særskilt dansk problem (modsvares af en bytteforholdsgevinst)

12 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Dagsorden  Det danske produktivitetsproblem  Produktivitet og internationalisering  Hvad kan der gøres? Kommissionens Anbefalinger.

13 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Produktivitet og internationalisering

14 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Udviklingen i dansk konkurrenceevne Kilde: OECD, Nationalbanken

15 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Eksportmarketsandele på Verdensmarket Kilde: PK

16 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Danmarks bro til omverdenen Kilde: beregninger GlobID-AU

17 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Produktivitet og eksportevne Eksportører er …  større og vokser hurtigere  mere produktive (30-40% i DK)  → Kausaliteten går formodentligt begge vej Kilde: beregninger GlobID-AU

18 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Eksportandel, 2009 Kilde: PK, DST

19 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Global konkurrence skaber erhvervs dynamik

20 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Vækst i produktiviteten kræver dynamik Figur 2 fra rapporten Konkurrence, internationalisering og regulering

21 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Internationalt handlende virksomheder er produktive Figur 14 fra rapporten Konkurrence, internationalisering og regulering Arbejdsproduktivitet, indeks Ikke-handlende = 100

22 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Internationalt handlende virksomheder er vidensintensive Figur 15 og 16 fra rapporten Konkurrence, internationalisering og regulering

23 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Indikationer på et uudnyttet potentiale Figur 13 fra rapporten Konkurrence, internationalisering og regulering

24 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Udenlandsk ejede virksomheder er produktive Figur 26 fra rapporten Konkurrence, internationalisering og regulering

25 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Beskeden andel af udenlandske vidensarbejdere Figur 29 fra rapporten Konkurrence, internationalisering og regulering

26 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Opsummering: fra produktivitet til internationalisering  Fra produktivitet til internationalisering: … det starter med konkurrenceevne … og slutter med eksportevne → Manglende internationalisering rammer hårdt → Internationalisering er en nøgle til øget produktivitet

27 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Dagsorden  Det danske produktivitetsproblem  Produktivitet og internationalisering  Hvad kan der gøres? Kommissionens Anbefalinger.

28 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Politikanbefalinger fra ”Konkurrence, internationalisering og regulering” (PK, 2013)

29 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Overordnet anbefaling til at styrke produktiviteten: → Arbejd for fortsat øget internationalisering af Danmark

30 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Anbefalinger til at styrke produktiviteten gennem øget internationalisering: → Gennemgå erhvervsreguleringen med henblik på forenkling og tilpasning til vores samhandelspartnere → Erstat nationale produktstandarder med internationale standarder → Arbejd mod en mere effektiv eksportfremmeindsats → Fjern ejerskabsrestriktioner på virksomheder

31 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Internationalisering afhænger også af landene omkring os → Arbejd for at importkvoter og toldsatser på handel med ikke-EU lande fjernes → Arbejd for en bedre håndhævelse af servicedirektivet i EU

32 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Hvad kan ”erhvervsplan for Aarhus” gøre for at øge produktiviteten? RAMMEBETINGELSER

33 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Kilder til produktivitet

34 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Kilder til produktivitet - Det kan erhvervsplanen gøre

35 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Dagsorden  Det danske produktivitetsproblem  Produktivitet og internationalisering  Hvad kan der gøres? Kommissionens Anbefalinger.


Download ppt "Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer DANMARK I GLOBAL KONKURRENCE Fakta og myter om produktiviteten."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google