Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Registreringsprincipper og dets IT anvendelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Registreringsprincipper og dets IT anvendelse"— Præsentationens transcript:

1 Registreringsprincipper og dets IT anvendelse
Lektion 2 7. Semester

2 Politik og planer Virksomheden er underlagt politikker og formulerede planer. Delpolitikker formuleres i tæt relation til strategiske overvejelser.

3 Ex ante - planer gøres målbare
Planernes finansøkonomiske konsekvenser godkendes endeligt af topledelsen. Bevillingsbudgettet skal understøtte virksomhedens politik og strategi.

4 Kontrol, rapportering og justering Ex post
Dimensionsbegrebet er afhængig af et godt kendskab til virksomhedens enkelte delelementer  Erhvervsøkonomisk undersøgelsesmetodik, Per Darmer m.fl. side 79 (inspireret efter)

5 Dimensioner Et objekt hvorom virksomheden træffer beslutninger
Et kalkulationsobjekt er et objekt hvortil omkostninger og/eller indtægter henføres eller fordeles. Den dimension kan således både være et registreringsobjekt og et rapporteringsobjekt I variabilitetsprincippet anvender kun omkostninger – ekskl. kalkulatoriske omkostninger Hvad med ex-post vs. ex-ante?

6 Omkostningsopfattelsen
Omkostninger er ”vurderet” ydelsesbetinget forbrug af ressourcer og materialer. Sammenhæng til det eksterne regnskab Delelighed (variabilitet) og reversibilitet Direkte omkostninger (er spild en omk.?) Variable - faste omkostninger Pagatorisk (afskrivninger) Kalkulatorisk

7 Variabilitetsfaktorer
Kriterium for hvilket sted i hierarkiet en omkostning Tilskrives/placeres. Omkostningen skal varierer tilnærmelsesvis hermed. Altså tilskrives så langt ned i hierarkiet, som en ikke arbitrær tilregning muliggør. Hvis transaktionen varierer med flere niveau på et underliggende niveau tilregnes den på et overliggende niveau

8 Hvad er hierarkier Kommer af græsk og betyder at rangordne og organisere ting I begrebshierarkier kan der være tale om forskellige typer af semantiske relationer: generiske relationer eller del helhedsrelationer. En generisk relation kaldes også en slægts-art relation, en "is-a"- relation eller en forældre-barn relation.

9 Stedsdimensionen Hvor højt detaljeringsniveau er nødvendigt?

10 Formålsdimensionen Mulighed for informationstab ved design af formålsdimension Ved anvendelse af få klassifikationsobjekter vil ofte forekomme informationstab i VR Fremkommer ved at et objekt over eller underordnes et andet Hvilket objekt skal være over et andet? Hvilken betydning får det? Kan det evt. løses? Flere samtidige hierarkier Opløsning af formålsdimensionen

11 eksterne registreringer
Kontoplan for eksterne registreringer Hierarki på artsdimensionen Kan det være hensigtsmæssigt at lave hierarki herpå?

12 Kontoplan for interne registreringer

13 Hvorfor hierarkier løser opgaven
Et naturligt hierarki defineres som et hierarki bestående af entiteter og/eller attributter, som logisk er over-/underordnet hinanden. Dette betyder at der kan eksistere flere samtidige naturlige hierarkier på samme entiteter og attributter.

14 VAMA A/S

15 Intro til Oracle Hvad er Oracle Hvordan anvendes Oracle
Logge på SQL for første gang Hvor vigtig er SQL (struktureret forespørgselssprog)


Download ppt "Registreringsprincipper og dets IT anvendelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google