Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Beskrivelses- og analyse-teknikker understøttet af Oracle Designer Del 2 af 2: Proces- og funktionsdiagrammering Aalborg Universitet, d. 9. oktober 2006.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Beskrivelses- og analyse-teknikker understøttet af Oracle Designer Del 2 af 2: Proces- og funktionsdiagrammering Aalborg Universitet, d. 9. oktober 2006."— Præsentationens transcript:

1 Beskrivelses- og analyse-teknikker understøttet af Oracle Designer Del 2 af 2: Proces- og funktionsdiagrammering Aalborg Universitet, d. 9. oktober 2006 B e n t M ø l l e r M a d s e nB e n t M ø l l e r M a d s e n

2 Opbygning af database & applikation E/R-diagram Database- design Database Database Design Transformer Database Generator Funktions- diagram Proces- diagram CRUD- matrix Applikations- design Applikation Applikations Generator Applikations Design Transformer

3 Opbygning af applikation Funktions-diagramProces-diagram CRUD- matrix Applikation (HTML DB) Proceshierarki Applikationshierarki Business Process System Process

4 Proces-diagrammering En systematisk beskrivelse af forretnings- processer i en virksomhed/organisation. Formål Identificere hvordan forretningsprocesser er i dag Udvikling af hvordan forretningsprocesser skal foregå i fremtiden Værktøj i forbindelse med f.eks. Business Process Reenginering og LEAN Værktøj til udvikling af (database-)applikationer

5 Andre teknikker til procesbeskrivelse Data Flow diagrammer Flowcharts Procesdiagrammer Structured English UML aktivitetsdiagrammer

6 Proces-diagram En proces er en planlagt respons på en hændelse. Eks. Modtag ordre, indkøb af vare, ansættelse af medarbejder etc.

7 Proces-diagram Processer går som oftest på tværs af funktionerne i en virksomhed Baseret på at se en virksomhed som et system, der modtager input og giver output til omverdenen.

8 Proces-diagram To synsvinkler: Business Process Modeling: Udviklingen af en procesmodel set ud fra en ren forretningssynsvinkel System Process Modeling Beskrivelse af de tekniske specifikationer for den applikation, der skal udvikles. Tager udgangspunkt i Business Process Modeling

9 Proces-diagram Elementerne i et procesdiagram: Organizational Units / Agents (ansvarlige) Process Steps (procestrin) Flows (forløb) Events (hændelser) Stores (lagre)

10 Proces-diagram Organizational Units (Agents): Består af swim lanes (agent channels)

11 Proces-diagram Process Steps (Procestrin): De egentlige trin i procesdiagrammet. Almindelig procestrin (automatisk eller manuel) Data Entry: Indtastning, opdatering eller sletning af data Report: Viser output fra et system Decision Point: Spørgsmål med to eller flere valgmuligheder

12 Proces-diagram Flows: Hovedsagelig anvendt til at vise rækkefølgen i procestrin Kan dog også repræsentere flytning af informationer eller materialer mellem procestrin og lagre (stores)

13 Proces-diagram Events: En event kan enten starte en proces eller være udfaldet af en proces. Trigger event (ekstern eller intern påvirkning) Outcome event

14 Proces-diagram Stores (lagre): Stores gemmer/opbevarer fysiske og ikke- materielle opbjekter Anvendes kun ved vigtige lagre Lager til opbevaring af fysiske ting Lager til opbevaring af ikke-fysiske ting (data)

15 Proces-diagram (Opbygning) Definer det forretningsområde (problem- stillingen), som procesdiagrammet skal beskrive Opret (hierarkiet af) organisationsenheder Lav et proces-diagram af de primære processer indenfor problemstillingen Identificer de trigger events, som medfører udførelsen af arbejdsprocesser

16 Proces-diagram (Opbygning) Foretag en ”open down” i de primære processer for at at lave de proces- diagrammer, som udgør de primære processer.

17 System Proces Modeling System Proces Modeling indebærer at man skal se på de tekniske krav, der skal stilles til en løsning/applikation baseret på proces- modellerne, der laves under Business Proces Modeling. Der ses herunder på om processer er (skal være) automatiserede eller manuelle.

18 Funktions-diagram Et funktionsdiagram viser en hierarkisk model af, hvordan en virksomheds funktioner hænger sammen. Funktionsdiagrammet er en anden synsvinkel på det samme område, som det procesdiagrammet afspejler.

19 Funktions-diagram IndkøbProduktionSalg

20 Funktions-diagram På det overliggende niveau er funktioner en samling af relaterede aktiviteter. Eksempler på funktioner er: Salg, marketing, regnskab, indkøb etc. Der er (oftest) ikke et et-til-et forhold mellem processer og funktioner på de overliggende niveauer.

21 Funktions-diagram Funktionerne på det laveste niveau i funktionsdiagrammet kaldes elementære forretnings-funktioner, og der er et et-til-et forhold mellem disse og processerne i et proces-diagram.

22 Funktions-diagram Hvis proces-diagrammerne er udviklet først, vil man kunne genfinde et proces-hierarki i Funktions-diagram-programmet. Dette skal ikke forveksles med et egentligt funktionshierarki. Da proces-diagrammer ofte er tvær- funktionelle kræver det en ”re-parenting” af funktioner for at samle processerne, som hører til samme funktion.

23 Funktioner og processer IndkøbProduktionSalg Hændelse Ydelse

24 Funktions-diagram Opbygningen af et funktions-/applikations- hierarki Proceshierarki Tag imod ordre Funktions-/applikationshierarki Salg Indkøb Lager

25 Funktions-diagram Nogle funktioner vil ofte vise sig at være relativt ens, fordi de stammer fra processer, som ofte er enslydende. Det er hensigtsmæssigt at eliminere disse ”common funktions” i applikations-hierarkiet, og i stedet have en enkelt master funktion, som de andre henviser til.

26 Funktions-diagram Hvor et funktionshierarki består af alle anvendte funktioner så indeholder et applikationshierarki kun de funktioner (processer) der har relevans for udviklingen af den endelige applikation/løsning. Ingen manuelle funktioner og Decision Points Applikationshierarkiet er udgangspunktet for opbygningen af en applikation i APEX. Fra applikationshierarkiet kan de enkelte funktioners påvirkning af entiteter i E/R- diagrammet direkte fastlægges.

27 CRUD-matrix Funktioners relation til entiteter kan også fastlægges i en CRUD-matrix, (Create, Retrieve/Read, Update og Delete). Create = Insert Retrieve = Select Funktion A Entitet A Funktion CFunktion B Entitet B Entitet C Entitet D Entitet E CRUD RUD CRUD CD CRUD CR

28 Designer, repositorie og database DATABASE (orcl) Designer-repository E/R-diagram Proces-diagram Funktions-diagram Tabeller Entiteter/attributter Proces- og Funktions- elementer CRUD APEX


Download ppt "Beskrivelses- og analyse-teknikker understøttet af Oracle Designer Del 2 af 2: Proces- og funktionsdiagrammering Aalborg Universitet, d. 9. oktober 2006."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google