Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Anvendelsesorienteret undervisning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Anvendelsesorienteret undervisning"— Præsentationens transcript:

1 Anvendelsesorienteret undervisning
KIE-kursus jan. 2011 Anvendelsesorienteret undervisning CreateAndLearn, mobil:

2 Innovativ undervisning
Innovation som fag Innovativ pædagogik og didaktik i alle fag (entreprenørskabsundervisning) Innovationsledelse CreateAndLearn, mobil:

3 1. Innovativ pædagogik og didaktik
Mål: fremme elevernes kreative og innovative kompetencer i en gymnasierelevant faglig ramme til glæde og værdi for andre Elevernes interesse for faget/fagene øges ved at give mening 2. Sjove elevaktiverende undervisningsformer dvs. læreren er kreativ og innovativ i sin måde at undervise på Elevernes interesse for faget/fagene øges CreateAndLearn, mobil:

4 Hvorfor? Uddannelsens formål stx, hhx, htx
Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund, og til deres egen udvikling. Uddannelsen skal tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans. Stk. 5. Uddannelsen og skolekulturen som helhed skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Undervisningen og hele skolens dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Eleverne skal derigennem opnå forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund og forståelse for mulighederne for individuelt og i fællesskab at bidrage til udvikling og forandring samt forståelse af såvel det nære som det europæiske og globale perspektiv.

5 Begrebsdefinitioner - kort
Kreativitet: At skabe mange idéer og være nytænkende. KIE-modellens kreative rum Innovation: At udvælge og kvalificere en idé, arbejde i dybden med den og inddrage relevant faglig viden til udvikling af et produkt el. lign. til gavn og værdi for andre. KIE-modellens innovative rum Entreprenørskab: At omsætte produktet el. lign. til konkret praksis. KIE-modellens entreprenante rum CreateAndLearn, mobil:

6 Anvendelsesorienteret undervisning
Ekstern part uddannelsessted uddannelsessted Ekstern part CreateAndLearn, mobil:

7 Innovationsundervisning:
På grundlag af kreativitet og idéudvikling lærer eleverne at gå i dybden med faglige problemstillinger og at omsætte dem i praksis til gavn og værdi for andre end klassen Kreativitet er en forudsætning for at være innovativ og entreprenant CreateAndLearn, mobil:

8 Strategi for uddannelse i entreprenørskab 2009
Hvorfor? Strategi for uddannelse i entreprenørskab 2009 ”Der skal i hele uddannelsessystemet anvendes innovativ pædagogik og innovative undervisningsmetoder i vid udtrækning. Underviseren skal anvende en fagdidaktik, der styrker den studerendes faglige kompetencer og evne til innovativ anvendelse af fagligheden i sig selv og på tværs i sammenhæng med andre fagligheder. Innovative undervisningsmetoder skal styrke brede og vedvarende kompetencer hos elever og studerende.”

9 Hvorfor? Strategi for uddannelse i entreprenørskab 2009
”4.2 Ungdomsuddannelserne Mål: Alle unge får gennem deres ungdomsuddannelse kendskab til innovative metoder og entreprenørielle kompetencer. Konkret betyder det, at: Der er udviklet eksamens- og prøveformer, der muliggør dokumentation af entreprenørielle kompetencer i forhold til de gymnasiale uddannelser. Pædagogikum skal indeholde et obligatorisk modul i innovativ pædagogik og didaktik. Der skal være indstiftet aktiviteter, som tilskynder lærerne til innovative undervisningsforløb, der bygger på sammenhæng mellem fag-faglighed og innovativ tænkning med udgangspunkt i det omgivende samfund. De relevante undervisere har opnået undervisningskompetence i fagene inden for entreprenørskab.” Hvorfor?

10 det heliocentriske verdensbillede støvsuger
……… liberalisme fitnesscenter de grønne bude E=mc2 tyngdekraften internettet dampmaskinen kunstmuseet hip hop ………… romanen ………….. demokrati ploven mobiltelefonen keynesianisme ………….

11 Viden danner grundlaget for at være kreativ, innovativ og entreprenant
Det rammesættende rum Viden danner grundlaget for at være kreativ, innovativ og entreprenant Horisontal viden CreateAndLearn, mobil:

12 KIE-modellen Idéer skabes Idé realiseres og spredes
Værditilskrivningen udfoldes i praksis Den kreative platform (Cooperative Learning) Idé videreudvikles til færdigt produkt. Værditilskrivning

13 Det kreative læringsrum - idéer skabes
Elevroller: At aflægge gamle tankemønstre og vaner: Åbenhed At turde dumme sig Ingen dommere Fantasi Visioner Fri association At åbne til andre fag og faglige hovedområder At åbne til det omgivne samfund At sige ja, og så …………………….. Man kan også ……………………….. Divergent proces: Leg, intuition, holisme Mål: Udfolde elevernes kreative potentiale Bryde vanetænkningen Fagligt grundlag: åbne spørgsmål Læreren som observatør, organisator og facilitator Mange idéer Horisontal viden Kreativ viden CreateAndLearn, mobil:

14 Divergent tænkning – Guildford
Fremmer kreativitet Bryder med vanetænkningen Se flere mulige løsningsperspektiver Bruger fantasien Nye visioner Grænseoverskridende Evne til divergent tænkning 3-5 år: 98% 8-10: 32 % 13-15: 10% 25+: 2% Buhl, Kreativitet – Danmarks vigtigste råstof? CreateAndLearn, mobil:

15 Skabe løsninger – det innovative læringsrum Eleverne skal
have overblik kunne se sammenhænge kunne strukturere kunne planlægge (sin tid) kunne analysere kunne netværke kunne italesætte kunne prioritere kunne vurdere Kunne tænke logisk Kunne værditilskrive Konvergent proces: Det logiske, lineære, rationelle.. Mål: proces til det færdige produkt Fagligt grundlag: Læreplanen som minimum Læreren som konsulent, faglig ekspert, facilitator og tovholder CreateAndLearn, mobil:

16 Entreprenørskab – det handlende læringsrum
Eleven skal kunne være udadvendt formidle iværksætte iscenesætte brande producere promote informere markedsføre netværke være loyal Divergent og konvergent proces Mål: Markedsføre og anvende det færdige produkt Fagligt grundlag: læreplanen som minimum Læreren som observatør og medorganisator CreateAndLearn, mobil:

17 Rejsen gennem historien…. for en 7. klasse
Enkelt fagligt Rejsen gennem historien…. for en 7. klasse CreateAndLearn, mobil:

18 Hvordan kan nanoteknologi formidles til unge? Opgavestiller: DTU
Solution Camp 1v 2010 Hvordan kan nanoteknologi formidles til unge? Opgavestiller: DTU Fag: kemi, fysik og innovation CreateAndLearn, mobil:

19 Læreren skal sikre spillereglernes overholdelse Læreren tager over
Faldgruber Lærerrollen: Læreren skal sikre spillereglernes overholdelse Læreren tager over Læreren kontrollerer for meget Læreren dømmer for tidligt Læreren skal lade sit fag åbne sig Stil spørgsmål Læreren skal sikre det faglige niveau Mere end almindeligt gruppearbejde Parallel tænkning i det innovative og entreprenante rum 3D cases/energizere/brain breaks Stram struktur ……… CreateAndLearn, mobil:

20 Tegn hos eleverne i innovationsstudieretningen:
Selvstændighed Vovemod Gå-på-mod Skøre idéer At dumme sig udvikler kreativitet At dumme sig, er at lære Organisationsevne Udadvendthed Engagement Ansvarlighed Hierarkier nedbrydes Har det sjovt Være i nu’et, glemme tiden Kombinerer kreativ viden, akademisk viden og praksis viden Klar afsmitning til andre fag CreateAndLearn, mobil:

21 Tegn på den innovative lærer
Lader faget åbne sig for nye muligheder Sætter akademisk, kreativ og praksis viden i spil Bruger og udvikler fagligheden ved at følge elevernes idéer Stiller spørgsmål i forlængelse af elevernes idéer Betragter eleverne som medspillere Hierarkier brydes ned Lader eleverne være medstyrende Åben for (elevernes) idérigdom Skabe rammer for elevernes idérigdom Indlevelse, empati Kan rumme uforudsigelighed, ser nye muligheder Mange bolde i luften Manøvrere i kaos eller skabe struktur i kaos Lytter, observerer CreateAndLearn, mobil:

22 Værditilskrivningens betydning
Elevernes faglighed bruges til noget rigtigt til glæde og værdi for andre Skolen samarbejder med samfundet udenfor Samfundet udenfor samarbejder med skolen Gymnasierne bliver i højere grad en del af det virkelige liv CreateAndLearn, mobil:

23 Solution Camp En kreativ og innovativ ø
Produkt udvikles til værdi og glæde for andre En opgave – en deadline Drejebog Energizere CreateAndLearn, mobil:

24 Et bedre Nørrebro i børnehøjde
Solution camp 2010 Et bedre Nørrebro i børnehøjde 3v fra Rungsted Gymnasium fag: historie og dansk (eksamensrelevant) 4u fra Hillerødgades Skole, Nørrebro Input til: Københavns Kommune, kendte rappere, Hillerød Gades Skole, det lokale blad CreateAndLearn, mobil:

25 Flere og bedre fritidsmuligheder Rockerskole Bandefængsel
Stop handlen med narko stop tyveri butik legepladser tyveri narko bange blod bander rockere vold slagsmål mord …… Mere politi Bedre legepladser Flere og bedre fritidsmuligheder Rockerskole Bandefængsel CreateAndLearn, mobil:

26 Rap om rockerskolen Når rockerne bliver fældet skal de ikke i spjældet. Rockerne skal gå på rockerskole, hvor de kan lære at sidde på stole. Der skal de lære at være søde, så de ikke får en bøde . De skal også lege, lege, for først der bliver de seje. Omkvæd: Nu er der fred på Nørrebro, vi har fået mere ro For det er her på Nørrebro, det er et bedre sted at bo. De må ikke tage stoffer, fordi de er rockere. Vi laver den her skol’, så de ik går med pistol. Rockerne tror, de er smart, men politiet er parate. Når de har lært nok, får de et job. CreateAndLearn, mobil:

27 Solution Camp Rungsted 2008
Kræftens Bekæmpelse Rådet for større Færdselssikkerhed Lego CreateAndLearn, mobil:


Download ppt "Anvendelsesorienteret undervisning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google