Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ideudvikling Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ideudvikling Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen."— Præsentationens transcript:

1 Ideudvikling Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen

2 Kreativ præsentation Find sammen med en person, der har samme farve sko. Præsenter jer ud fra det billede, I har fået udleveret. Vi demonstrerer ;=) En kreativ indledning virker på relationsdannelsen og kan fokusere og kanalisere energi - en god investering i indledningen til undervisningen, selvom det ikke er direkte relevant i forhold til formålet med undervisningen. ”Man må lege sig i gang..” ”Legen skal være neutral, enkel, let at deltage i og sjov” (Tom Bjerregaard 2007 s. 128,/129).

3 Mennesket er vanetænker – det er der ikke noget mystisk i – men når vi vil bryde med vanetænkning, skal der gøres noget andet end, hvad vi plejer….. Det er her ideudviklingsmetoder kan indtænkes

4 Den kreative platform – didaktik Søren Hansen og Christian Byrge
Den kreative platform – didaktik Søren Hansen og Christian Byrge Den Kreative Platform fremmer kreativ tænkning både gennem måden at arbejde og være sammen på samt gennem træning i horisontal tænkning, som betyder at gå på tværs af faglige, sociale og kulturelle grænser i sin anvendelse af viden. Den skaber øget fokusering og koncentration i klassen. Den bringer eleverne sammen i en skabende (kreativ) proces, hvor de opdager at de allerede ved det meste - de mangler bare at få struktur og begreber på deres viden. Denne struktur og disse begreber findes i fagene. Derfor skal ALT , ned i mindste detalje være forberedt og gjort klart inden man går i gang med undervisningen. Det skabende nærvær er ikke muligt, hvis man undervejs bliver nødt til at stoppe op p.g.a. praktiske problemer Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen

5 Principper formuleret til elever
Principper formuleret til elever Parallel tænkning - ”vi har vores opmærksomhed samme sted” Opgavefokus - ”vi koncentrerer os om opgaven” Ingen bedømmelse - ”vi siger ikke godt eller skidt” –  forbudt! Vidensmangfoldighed - ”sammen ved vi mange forskellige ting – også selvom skolen ikke har lært os det endnu” ( Kilde: ”Du og din familie i Balonga – Den kreative Platform” af Ann-Merete Iversen og Anni Stavnskær Pedersen, Lærerens rolle. Retningsgivende feedback Ingen bedømmelse Sætter rammer for skabende nærvær Lytter og anerkender elevernes proces Tør befinde sig i kaos Holder under… Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen

6 Forløb: Forberedelsen Den røde løber Udfordringen præsenteres
Idegenerering Idesortering idekonkretisering Blå løber Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen

7 Udfordringen præsenteres:
Udfordringen præsenteres: Obs. udfordringen skal omformuleres til eleverne Udfordringen er det, eleverne skal arbejde med/ opgaven de skal løse og ideudvikle på.. For formulering af udfordringen se step 1 i 6 steps til innovativ didaktik. Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen

8 OM IDÉUDVIKLINGSPROCESSEN
Du skal bruge noget at skrive på – f.eks. Post-it-notes 1 kuglepen 1 idé pr. seddel

9 Den røde løber Den Røde Løber udgør et sæt af øvelser (3D cases) som opstart på en proces på Den Kreative Platform. Den er MEGET vigtig fordi den afstedkommer et mentalt og fysisk skift i læringsmiljøet for både lærer og elever. Den Røde Løber er et ritual der giver deltagerne tilladelse til at være sammen om et forløb, hvor der kun fokuseres på opgaven og hvor der ingen bedømmelse er – hverken ris eller ros.

10 Yes, jeg har lavet en fejl!
Yes, jeg har lavet en fejl! Rejs jer Find sammen med en, der har samme hårfarve som dig selv Klap 1-2-3 Husk at fejre fejlene Se følgende hjemmeside for en demonstration af øvelsen :

11 PLANLÆG EN FEST Find sammen med en, der har den samme håndtemperatur som dig selv I skal nu planlægge en fest sammen. For at få ideer til det, får I stimulikort Dem skal I kigge på når I går i gang – men først når I går i gang. Hvis I kommer til at kigge før I går i gang kan I bytte med en anden I skal skiftes til at finde på noget, I skal lave til festen. I kigger på kortet og tager det øverste ord og bruger det til at planlægge festen med. Makker 2 fortsætter ved at sige ja- og til det makker 1 har foreslået Vi viser lige hvordan. Den med det lyseste hår starter Se følgende hjemmeside for downloades af ordkort:

12 VI GÅR I GANG…

13 Udfordringen – igen: Obs. udfordringen skal omformuleres til eleverne?
De ideer I genererer på platformen kan betragtes som input til denne udfordring… Udfodri

14 Tøm hjernen: Noter (eller tegn) alle de ideer, du umiddelbart kan komme i tanker om Bare skriv løs…. Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen

15 Eksperter Demonstre: Hvordan vil Morten Olsen løse jeres udfordring?

16 Eksperter Hvis en Frankl havde jeres udfordring – hvilke ideer ville hun/han få Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen

17 Eksperter

18 Eksperter: Luk øjnene Tænk på en person, der sidst har gjort et stort indtryk på dig Hvad ville han/hun foreslå i forhold til jeres udfordring? Åbn øjnene Skriv de ideer ned, du fik… Anni Stavnskær & Ann-Merete Iversen UCN

19 IDEUDVIKLING Hvis en general havde jeres udfordring – hvilke ideer ville hun/han få? 19

20 Ting mødes: Tag en ting i posen
Ting mødes: Tag en ting i posen Find sammen med en makker, der har samme højde som dig selv Kig på de to ting I har – I skal nu sammen opfinde nye ting, der er en kombination af de to ting, I har Vi viser lige hvordan Værsgo! Dette kræver en pose med tilfældigt valgte genstande. Der skal være 1 genstand pr. elev. Demonstrer inden du går igang. Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen

21 Ting mødes- udfordringen:
Tag en ting i posen/behold den ting, du har Find sammen med en makker, der har samme længde pegefinger, som du har Kig på de to ting I har – I skal nu sammen udvikle en løsning på jeres udfordring, der inddrager de to ting, I har Vi viser lige hvordan Værsgo! Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen

22 Noter Tag plads igen Noter eventuelle ideer, der er opstået i denne runde …….. Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen

23 IDÉUDVIKLING – ANVENDELSE AF BILLEDER
Træk et billedkort (KIE-Box’en, billed-lotteri, dialoogle-kort) Anvend et billede ad gangen Brug billedet til at få ideer til at arbejde med udfordringen… Hvis du ser på billedet, hvilke idéer giver det dig i forhold til din udfordring? Hvis nej – tag et nyt kort i bunken på bordet Anni Stavnskær & Ann-Merete Iversen UCN 23

24 Ordkort Tag et ordkort på bordet
Ordkort Tag et ordkort på bordet Kig på ordene på kortet – giver ordene ideer til et undervisningsforløb? Hvis ja – noter Hvis nej – tag et nyt Vi viser lige hvordan Ordkort findes på hjemmesiden: Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen

25 Dogmeregler: Elever og lærere er alle kun 8 centimeter høje
Hvordan ser løsningen af udfordringen så ud? notér Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen

26 Den blå løber På samme måde som der er brug for en Rød Løber til at komme op på Den Kreative Platform er der brug for en Blå Løber til at komme ned igen. Den Blå Løber er et ritual der minder deltagerne om, at nu er de tilbage i en verden, hvor man må forvente bedømmelse, både af sig selv og det man laver. Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen

27 idesortering Du skal nu finde en arbejdsstation, hvor du kan danne et overblik over dine ideer Se på ideerne Vælg nu den eller de ideer du har lyst til at gennemføre i praksis (måske en kombination af et par stykker der kan forenes) Placer ideen/ideerne midt på et A3-ark Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen

28 Give gaver Find en makker, der har samme farve trøje som dig selv
Give gaver Find en makker, der har samme farve trøje som dig selv I skal nu give hinanden gaver Modtageren bestemmer selv hvad gaven indeholder I skiftes til at give hinanden gaver til klokken ringer Vi viser lige hvordan Værsgo! Se på følgende hjemmeside for en demonstration af denne øvelse: Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen

29 Idekortet - prototyping
Tag dit A3-ark med ud på gulvet Find et sted at sidde overfor hinanden (kan gennemføres i par eller små grupper) I skal nu give hinanden sparring på jeres respektive ideer – den, der har de største hænder får sparring på sin ide først Sæt et tidsrum af til hver person Tegn og noter sparring på A3-arket; idekortet Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen

30 Mapping… Vi skal danne et overblik over hvilke ideer, der er opstået
Så – alle har ”en tur i elevatoren” – det vil sige 1-2 minut til at præsentere den/de rå ideer Hvilket ”landskab af ideer” træder frem? Kan de kategoriseres/kombineres? Med eleverne kan dette gøres i random grupper – så præsentationen ikke bliver for lang Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen

31 Tak for i dag…  Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen


Download ppt "Ideudvikling Anni Stavnskær Pedersen & Ann-Merete Iversen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google