Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

kultur, indvandring og det danske uddannelsessystem

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "kultur, indvandring og det danske uddannelsessystem"— Præsentationens transcript:

1 kultur, indvandring og det danske uddannelsessystem

2 ”Det samfund, som du nu lever i (som jeg regner med består af respekterede og veluddannede mennesker), vil blive skiftet ud med halvstuderede og nærmest uvidende (voksne) mænd og kvinder.” Brev fra Lucretia Bourke, født som slave i 1797, til datteren Margaret, da hun ønsker at vende tilbage til St. Croix ”Jeg fatter dem ikke [indvandrere der laver ballade]. Man kan jo alt i Danmark, Det er gratis at tage en uddannelse, og man kan blive alt – sådan er det ikke alle steder” Mohammed, Htx-elev med palæstinensisk baggrund

3 ”Det var lidt nedgørende at lærerne i begyndelsen ikke forventede det samme af indvandrerbørnene, men senere fik jeg lærere der behandlede os ens” En af mine veninder derhjemme [Kokkedal], siger at det er racistisk, når mine veninder i klassen spørger hvorfor jeg går med tørklæde. Jeg tror bare de er nysgerrige. Laila, Htx-elev med marokkansk baggrund

4 Unge med anden etnisk baggrund diskrimineres
ved tildeling af praktikpladser Men det handler også om realistiske forventninger illustreret ved den alternative overskrift til figuren. Diskriminering og generalisering er en naturlig egenskab – vi gør det hele tiden igennem hele livet, ja vi gør det endda lettere for andre at diskriminere ved den beklædning vi tager på, det sprog vi taler og de værdier vi signalerer. Det kunne have været interessant at vide, inde for hvilke brancher diskriminering er mest udbredt – mit bud er at det er der hvor små virksomheder dominerer. Unge med anden etnisk baggrund diskrimineres sjældent ved tildeling af praktikpladser

5 ”Mange unge med indvandrerbaggrund oplever, at deres forældre prøver at presse dem til et liv, som de ikke ønsker sig. Det handler om retten til det kærlighedsliv, den unge ønsker sig, men det handler også om konflikter om tørklæder, om at gå til fester med alkohol og andre konflikter, som opstår i mødet med den danske ungdomskultur.” Fra Radikale Venstres 10-punktsplan til bedre integration Hvor går grænsen mellem det offentliges indblanding og forældres ret til at påvirker deres børn i en bestemt retning? Bortset fra at der næppe er sammenhæng mellem de der lavede ballade i februar og generationskonflikter – er det da et godt spørgsmål, hvorfor det offentlige skal blande sig i at der er forældre der ikke synes at deres børn skal gå til fester med alkohol eller nødvendigvis mener, at den seksuelle lavalder skal have betydning for dem Og er det kun indvandrerforældre der helst ser, at deres børn gifter sig med nogle der ligner dem selv?

6 15-årige og alkohol 34% af drengene og 30% af pigerne i Danmark har været fulde mindst ti gange inden for det sidste år. 4% af drengene og 1% af pigerne i Frankrig har været fulde mindst ti gange inden for det sidste år. European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs

7 Fra ”Gud, Konge og fædreland”
til ”Lighed, demokrati og velfærdsstat” ”Ved Børnenes Underviisning skal der i Almindelighed tages Hensyn til at danne dem til gode og retskafne Mennesker, i Overensstemmelse med den evangelisk-christelige Lære, samt til at bibringe dem de Kundskaber og Færdigheder, der ere dem nødvendige for at blive nyttige Borgere i Staten."

8 § 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

9 ”Jeg har fortalt min mor at det ikke er så godt, at hun siger til min lillebror, at han skal slå igen, hvis nogen slår på ham i skolen” Mamet, ejendomsmægler med iransk baggrund

10 Er larmende adfærd resultatet af kulturel mangfoldighed eller mangel på opdragelse?
Og gør det nogen forskel for hvordan det skal håndteres? Vi skal stå ved, at vi laver reglerne for det offentlige rum – og insistere på at de overholdes

11 Lakmustesten er hvad man kan gøre for de forudsætningsløse
Hvis ovenstående er korrekt bør det give anledning til en række overvejelser om både organisering, metode og ikke mindst faglig prioritering

12 ”Back to basics” Professionalisme er at påtage sig et ansvar, erkende egen begrænsning og opstille klare realistiske mål Undervises der i andet end objektive kompetencer og videnskabelige sammenhænge, bør undervisnings- materialet som minimum være offentligt kendt og tilgængeligt


Download ppt "kultur, indvandring og det danske uddannelsessystem"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google