Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Patientens krav til sundhedsvæsenet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Patientens krav til sundhedsvæsenet"— Præsentationens transcript:

1 Patientens krav til sundhedsvæsenet
Morten Freil Direktør

2 Danske Patienter 17 medlemsforeninger. Repræsenterer 79 patientforeninger med tilsammen ca medlemmer

3 Demografi Stigning på 57 % i antallet af mennesker over 65 år
Figuren viser, at der over tid vil blive flere ældre over 65 år i den danske befolkning. Stigning på 57 % i antallet af mennesker over 65 år KIlde: Nyt fra Danmarks statistik, nr. 205, 4. maj 2011.

4 Kroniske sygdomme

5 Finn Breinholdt Larsen, Center for Folkesundhed, 2012

6 Fremtidens patienter Sygdomsbillede under forandring
Ca. 1,7 mio. danskere med én eller flere kroniske sygdomme Længerevarende/livslange forløb Både borger og patient Patientrollen under forandring Kendskab til sygdom og behandling Er informationssøgende Er aktive Sammenhæng Inddragelse

7 Patienters oplevelser
Kilde:

8 Patienters oplevelser
Kilde:

9 Patientoplevelser Tilfredshed med sundhedspersonalet
Utilstrækkelig inddragelse af patienter og pårørende For lidt information Manglende brug af patientens viden og ressourcer Inddragelse Manglende sammenhæng i informationer Dårligt samarbejde på tværs af sektorer, specialer m.v. Manglende personalekontinuitet Inddragelse Sammenhæng

10 Helhed Sygdommene ”Der skal være en helhed i tingene…….og det hele hænger jo sammen….Men oplever tit det der med, at når man kommer på øjenafdelingen så, selvom de er søde og dygtige og alt muligt, så er man sådan nogle kæmpe store øjne med ben på, der kommer gående ned ad gangen. Og så på diabetes, der er man en stor bugspytkirtel med ben …..og på karkirurgisk, der er du en dunkende gang kar der kommer gående……de ser ikke det hele menneske” (Patient, DSI, 2010) Mennesket

11 Forskellige behandlere
Sammenhæng ”Det er underligt, for det er kun én ting, sygehuspersonalet kigger på og min læge, hun kigger ikke rigtig på det, for det regner hun med, at hospitalet tager sig af. Så man føler sådan lidt, at man er et puslespil. Med den ene brik kan man gå derhen, og den kan de kigge på og måske tage sig af, men resten det er ikke deres bord.” (EfB, 2007) Én til at skabe sammenhæng

12 Tilpasning til øvrige liv
Patient på sygehus ” Det er meget frustrerende at vente på et telefonopkald der aldrig kommer. Det er tidskrævende, og det koster arbejdstid, da der er mange samtaler med ambulatoriet, der ikke egner sig til at blive ført i offentligt arbejdsrum, hvorfor jeg kan blive nødt til at tage fri eller sygemelde mig. Patient, Det borgernære Hospital, 2010 Et menneske i livet

13

14 Patientforløb Case: Patient Mand 50 år.
Indlægges med akutte smerter i hjertet. Det viser sig, at han har en blodprop i hjertet samt sukkersyge (diabetes). Er i arbejde

15 Systemperspektiv FAM Hjerteafd Udskrives Ambulatorium Rehabilitering
Egen læge Rehabilitering

16 Patientoplevelse Hjerte- rehabilitering Kommunale sagsbehandlere
Hjerteamb Hjerteafd Diætist Hjerte- rehabilitering Kommunale sagsbehandlere Patient uddannelse Diabetes amb FAM Egen læge To David the travel through the system do not take place automatically. He regard the travel as something he has to take care of himself. The home is a central place in Davids cource – the place he gets back to after numerous visits at various players in the health services.

17 Patient (Ønsker/behov)
Fokus på individuelle behov Inddragelse Sammenhæng Helhed Tilgængelighed Uløst dilemma Centralisering Specialisering System (Udvikling) Standardisering

18 Bud på løsninger Brugerinddragelse Individuelle planer
Organisering af ydelser omkring patienten Forpligtende kvalitetsmål for sundhedsvæsenets samlede indsats

19 Patientorientering Patientinddragelse Forløbsprogrammer Behandlingspakker Fokus på ventetider Akkreditering Kontaktpersoner ……… Fælles beslutningstagen Patientuddannelse Hjemmemonitorering Dialogmøder Patientrepræsentanter Brugerråd Patientoplevelser …….. Organisere behandling i henhold til patientorienterede behandlingsmål For patienten Involvere patienten i formulering af mål og/eller i realisering af behandlingsmål Med patienten

20 Effekt af at inddrage patienterne
Dokumentation for at brugerinddragelse har effekt: Livskvalitet og tilfredshed Sundhedsfaglig kvalitet/behandlingsresultat Effektivitet Patientsikkerhed Skaber mere patientcentrerede løsninger F.eks.: Coulter A, Ellins J. Patient-focused interventions – A review of the evidence. London: The Health Foundation, 2006. Bauman AE et al, 2003

21 Individuel inddragelse
Professionelles viden Patienters viden Diagnose Erfaringer med sygdom Sygdoms årsag Sociale omstændigheder Prognose Holdning til risici Behandlingsmuligheder Værdier Mulige outcomes Præferencer Angela Coulter et al, 2011: Making shared decision-making a reality. Kings Fund

22 Kræver afdækning Lægers vurdering: 71% af kvinder med bryst kræft har bevarelse af deres bryst som topprioritet. Det faktiske tal: 7 % Lægers vurdering: 96 % af kvinder med brystkræft i kemoterapi har overlevelse som væsentligste mål Det faktiske tal: 59 % Kilde: Lee et al 2010

23 Inddragelse ”Lige så vigtigt at kende patienten, der har sygdommen, som det at kende sygdommen, som patienten har” (Riiskjær et al. (2011). Kvalitetsudvikling i praksis, Kap. 8:Brugerinvolvering) 23

24 Organisatorisk Effekt Prognose Medicin ……. Løsninger Økonomi
Faglig Patient Organisatorisk Løsninger Økonomi Arbejdsplads Samarbejde …….. Præferencer Livssituation Oplevelse …….

25 Eksempel Kontaktpersoner 25 25

26 Forskellige perspektiver
Organisation Patient

27 Bud på løsninger Brugerinddragelse Individuelle forløbsplaner
Organisering af ydelser omkring patienten Forpligtende kvalitetsmål for sundhedsvæsenets samlede indsats

28 Individuel forløbsplan
Alle patienter med mere end én forventet kontakt med sundhedsvæsnet skal have ret til en forløbsplan ved første kontakt med sundhedsvæsenet

29 Konsekvenser? Overlevelse 1995 2000 2005 År Uden comorbiditet
Med comorbiditet (3 medicinsk sygdomme) År Kilde: Ulrich Fredberg, Regionshospitalet i Silkeborg

30 Bud på løsninger Brugerinddragelse Individuelle forløbsplaner
Organisering af ydelser omkring patienten Forpligtende kvalitetsmål for sundhedsvæsenets samlede indsats

31 Organisering omkring patienten

32 Telemedicin - Potentiale for patienten
Behandling tilpasset livssituation Arbejde, socialt netværk m.v. Bedre sammenhæng Bedre kommunikation, entydig indgang Øget tilgængelighed Bedre adgang til specialist for sundhedsprofessionelle og patient Færre transporter Øget inddragelse Patienters viden og ønsker - integreret del af behandlingsplan Understøtter egenomsorg og egenbehandling 32 32

33 Bud på løsninger Brugerinddragelse Individuelle forløbsplaner
Organisering af ydelser omkring patienten Måling og forbedring af kvalitet af sundhedsvæsenets samlede indsats

34 Andre (private) aktører
Problem Andre (private) aktører Almen praksis Hospitals-afdeling Kommune Resultat? Resultat? Resultat?

35 Forpligtende kvalitetsmål for samlet indsats
Der skal nationalt udarbejdes evidensbaserede kvalitetsmål for patientens samlede udbytte af sundhedsvæsenets indsats på tværs af specialer, sektorer og fag Kvalitetsmålene skal (fælles) forpligte alle sundhedsvæsenets aktører

36

37 Tilfredshed Patienter giver opbakning til personale, som er presset af systemet Patienten vurderer plejen og behandlingen i forhold til de vilkår, som sundhedspersonalet har for at levere god pleje og behandling [Collins, Coyle, Williams]. Negativ offentlig debat kan resultere i højere tilfredshedsscorer. Det er dokumenteret, at patienters tilfredshed afhænger af de forventninger, som patienterne havde inden behandlingsforløbet [Collins, Thompson & Suñol]. 37 37

38 Patienters oplevelser
Kilde:

39 Krav til fremtidens medarbejder
Samarbejde Inddragelse Tilpasse indsats i forhold til konkrete situation Brug af patientens viden Mobilisering af patientens ressourcer Fokus på det hele menneske Stil krav om strukturer, der understøtter medarbejdernes muligheder for at skabe sammenhæng og inddragelse Fælles interesse!


Download ppt "Patientens krav til sundhedsvæsenet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google