Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Metoder og Status i Danmark

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Metoder og Status i Danmark"— Præsentationens transcript:

1 Metoder og Status i Danmark
brugerinddragelse Metoder og Status i Danmark Line Hjøllund Pedersen Projektleder

2 indhold Hvor udbredt er brugerinddragelse i Danmark?
Metoder til inddragelse Patienter Pårørende Organisatorisk Hvordan kan I bruge ViBIS i jeres arbejde med inddragelse?

3 Niveauer af brugerinddragelse
Patienten i eget forløb – individuel Pårørende i patientens forløb og i forhold til egne behov– individuel Patient- og pårørende i kvalitets- og organisationsudvikling – organisatorisk Brugerinddragelse i forskning

4 Hvor udbredt er brugerinddragelse i Danmark?

5 National kortlægning

6 National kortlægning Alle offentlige somatiske og psykiatriske hospitaler har svaret 730 projekter/praksis om brugerinddragelse udvalgt

7 National kortlægning Organisatorisk Individuel

8 Metoder til inddragelse

9 Målet afgørende for indsats
Mål med indsats Eksempler på metoder Bedre beslutninger om behandling Fælles beslutningstagen Behandling på patientens præmisser Brugerstyret behandling Øget egenomsorg Patientuddannelse Læring i afdelingen Dialogmøder og fokusgruppeinterview Bedre organisering i sundhedsvæsenet Anvendelse af rapportering UTH, LUP m.v. Bedre lovgivning Patientrepræsentation Støtte til den pårørende Systematiske samtaler mhp at afdække pårørendes situation og behov Pårørende som støtte for patient Information, uddannelse Individuel Organisatorisk Pårørende

10 Individuel patientinddragelse

11 Individuel Patientinddragelse
Fælles beslutningstagning Brugerstyret behandling

12 Fælles beslutningstagning
Professionelles viden Patienters viden Diagnose Erfaringer med sygdom Sygdoms årsag Sociale omstændigheder Prognose Holdning til risici Behandlingsmuligheder Værdier Mulige outcomes Præferencer Angela Coulter et al, 2011: Making shared decision-making a reality. Kings Fund

13 Fælles beslutningstagning
Både behandler og patient er aktivt involveret Begge deler information med hinanden Begge udtrykker behandlingspræferencer Der opnås enighed mellem parterne Jacobsen C et al. 2008, Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed

14 Victor Montori, Mayo Clinic, 2013

15 Fælles beslutningstagning
Victor Montori, Mayo Clinic

16 Brugerstyret behandling - ambuflex
Metode Spørgeskema Formål Behovstyret model Fleksible forløb Patienten i fokus Data til kvalitetsudvikling Effekter Medbestemmelse Fleksibilitet Ressourcebesparende – færre konsultationer

17 Pårørendeinddragelse
- I patientens forløb - I forhold til egne behov

18 Pårørendeinddragelse i patientens forløb

19 Den involverende stuegang
Metode Tværfaglig samtale med sundhedsprofessionelle, patienter og pårørende Formål Patienten bidrager som ekspert i eget liv Pårørende som samarbejdspartnere Fælles beslutningstagning Effekter Forventningsafstemning Inddragelse i beslutningsprocesser og målsætninger Større tilfredshed

20 Pårørendeinddragelse i forhold til egne behov

21 pårørendecafé Metode Åben café for pårørende til patienter med psykiske lidelser Formål Give pårørende støtte og rådgivning Møde andre pårørende Effekter Får rådgivning i forhold til personlige udfordringer Møder ligesindede Får luft for frustrationer og bekymringer Mulighed for individuel samtale Lettelse hos patienterne Tema: pårørendeinddragelse,

22 Organisatorisk inddragelse

23 Organisatorisk inddragelse
Feedback møder Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

24 Feedback møder Metode Dialogmøde med brugere og sundhedspersoner
Formål Brugernes erfaringer og oplevelser afdækkes Erfaringerne bruges til at kvalitetsudvikle Læringsproces Effekter Kvalitetsudvikling (tidsfrist) Mere nuanceret indsigt i patientperspektivet Personalet tager ved lære at patientens oplevelser Pårørende får afløb for både gode og dårlige oplevelser

25 lup Metode Spørgeskemaundersøgelse Formål
Identificere patienters oplevelser inden for udvalgte temaer Give input til arbejde med kvalitetsforbedringer Kunne følge udviklingen i patienters oplevelser og vurderinger systematisk over tid Effekter Overblik over patienternes oplevelser Identificering af indsatsområder på speciale-/regions-/sygehus- og afdelingsniveau Kvalitetsudvikling Grundlag for lokal organisatorisk inddragelse

26 Hvordan kan du bruge ViBIS?

27 www.vibis.dk Vibis tilbyder… Viden om brugerinddragelse
Litteratur, Publikationer, Videoer Temaer Projektdatabase Nyheder Rådgivning og uddannelse Arbejdspladskursus Oplæg og workshops Generel rådgivning og konsulentydelser Andet Vidensforum Hjemmeside, Arrangementer LinkedIn (Vidensforum) Rekruttering - Korps af Aktive Patienter og Pårørende

28 Tak for opmærksomheden
Kontakt:


Download ppt "Metoder og Status i Danmark"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google