Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

7-trinsskalaen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "7-trinsskalaen."— Præsentationens transcript:

1 7-trinsskalaen

2 En karakterskala er ikke bare en række tal
Beskrivelser af de enkelte karakterer 8: den middelgode præstation 10: rutinepræget 11-13: selvstændig Generelle bemærkninger om karakterskalaer. Det bør understreges, at det ikke er tilstrækkeligt at stille med en række tal. Det er beskrivelserne af de enkelte karakterer, der er det væsentligste i en karakterskala. 13-skalaens udgangspunkt som relativ skala problematiseres Beskrivelserne af de enkelte karakterer i 13-skalaen problematiseres – er ’rutinepræget’ ringere end ’selvstændigt’, når det fx gælder en kirurg, der skal fjerne en blindtarm?

3 Tallene -3, 00, 02, 4, 7, 10, 12 -3 og 00: ikke bestået
Facts om 7-trinsskalaen Sådan ser skalaen ud

4 Negative karakterer Tg- – 1 2/3 Mdl+ – 4 1/3 Mdl –7 Mdl- – 12 1/13
Ug 8 Ug- 7 2/3 Mg+ 7 1/3 Mg 7 Mg- 6 1/3 G+ 5 2/3 G 5 G- 3 2/3 Tg+ 3 1/3 Tg 1 Tg- – 1 2/3 Mdl+ – 4 1/3 Mdl –7 Mdl- – 12 1/13 Slet+ – 17 2/3 Slet – 23

5 Hvor hårdt slår –3? 7-trinsskalaen: –3 opvejes af 7
Ørsteds skala: Slet (–23) opvejes af 5 Ug’er

6 Det internationale ECTS-skalaen A, B, C, D, E, Fx, F A: 10% B: 25%
Ingen fastsat dumpeprocent Det internationale aspekt Sådan ser ECTS-skalaen ud. 7-trinsskalaen har samme struktur, dvs. 5 karakterer for beståede præstationer og 2 karakterer for dumpede præstationer. Generel omtale af Bologna-samarbejdet Hvert land har sin skala – nogle har endda flere – så der er ikke én skala, der byder sig frem internationalt. ECTS-systemet er derfor det system, man skal satse på, hvis man vil have en skala, der er internationalt kompatibel. Det dur ikke bare at overtage ECTS-skalaen. Sådan er den ikke tænkt. Det er en fælles-europæisk oversættelsesskala. Hvert land skal have sin egen nationale skala; men det skal være muligt – forholdsvis enkelt – at oversætte fra den nationale skala til den internationale skala, der bruges til veksling af karakterer mellem landene – ECTS-skalaen. ECTS beskæftiger sig kun med beståede præstationer. Det har ingen interesse for en studerende at kunne dokumentere at have fulgt et kursus og være dumpet til eksamen. For at dette princip om at veksle karakterer fra et land til et andet skal kunne fungere, er det afgørende, at de angivne procenter i ECTS-skalaen respekteres.

7 Karakterfordeling – 13-skalaen
13 0,6% 11 5,4% 10 15,9% 9 25,2% 8 25,9% 7 17,9% 6 9,2%

8 2 4 7 10 12 10% 25% 30% 25% 10% Facts om 7-trinsskalaen
Begrundelse for springene Eksempel: En præstation vil blive vurderet til 10, hvis den ligger i intervallet fra 8.5 (midtpunktet af intervallet fra 7 til 10) til 11 (midtpunktet af intervallet fra 10 til 12) – altså i et interval af længde 2.5 ud af et interval af længde 10 (fra 2 til 12) – dvs. 25% - præcis som ECTS-skalaen foreskriver. ECTS-skalaens øvrige procenter genfindes tilsvarende. Springene i skalaen er således med til at fastholde de foreskrevne procenter i ECTS-skalaen. Bemærkninger i retning af, at nu får de alle sammen bare 7 bør derfor manes i jorden. Det er trods alt kun 30% på landsplan, der skal have 7. Næsten lige så mange skal have 4 eller 10.

9 Beskrivelser 12: Fremragende 10: Fortrinlig 7: God 4: Jævn
02: tilstrækkelig 00: utilstrækkelig -3: ringe Facts om 7-trinsskalaen De korte beskrivelser af de enkelte karakterer. Her må man medgive, at der nok ikke er en entydig rangordning af de valgte ord, ligesom det kan anerkendes, at karakterkommissionens forslag om at anvende ordet ’nogenlunde’ for karakteren 4 ikke er medtaget, idet ’nogenlunde’ jo er et adverbium og ikke et adjektiv!

10 12: Fremragende 10% - på lang sigt
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler Facts om 7-trinsskalaen De mere uddybende beskrivelser af de enkelte karakterer – her 12. Et forudset problem er at få bedømmerne til at give 10% topkarakter. Hvis ikke der sættes ind med oplysning om brugen af karakterskalaen, vil meget færre end 10% af de beståede få topkarakteren.

11 Principper Karakteren udtrykker graden af målopfyldelse
Absolut vurdering Udgangspunktet er fuld målopfyldelse – omfanget og arten af mangler kan så placere præstationen lavere end 12 Facts om 7-trinsskalaen Hvad står der i panden på eksaminanden, når han kommer ind i eksamenslokalet? – Ved 13-skalaen opfatter mange det som, at der står 8 (i fin overensstemmelse med, at man forventer en middel-eksaminand ved en skala, der er født som en relativ skala).Ved 7-trinsskalaen står der 12 i panden – udgangspunktet er her fuld målopfyldelse.

12 Forudsætninger Præcise målbeskrivelser
Præcise bedømmelseskriterier i forhold til målene Forudsætninger for et skift af karakterskala Da karakteren i 7- trinsskalaen udtrykker graden af målopfyldelse, forudsætter et skift til denne skala, at der foreligger præcise målbeskrivelser for de enkelte fag/forløb – og en præcisering af, hvilke mål, der skal dokumenteres ved prøverne.

13 Relativ/absolut Den enkelte præstation skal bedømmes absolut
På landsplan forventes over tid en fordeling, der svarer til ECTS-skalaens fordeling. 3 håndtag: Målene for det enkelte fag Karakterbeskrivelserne for fagene, herunder mangelbegrebet Prøverne – skriftlige opgaver, mundtlige eksamensspørgsmål Facts Vi har bundet os til, at karakterfordelingen på lang sigt stort set lever op til ECTS-skalaens fordeling. Derfor skal vi følge brugen af 7-trinsskalaen nøje fra starten. Fra centralt hold indstiller vi de tre nævnte håndtag ud fra en forventning om, at indstillingerne vil føre til den ønskede karakterfordeling. Hvis det over en længere periode viser sig, at den ønskede karakterfordeling ikke opnås, må nogle af de nævnte tre håndtag bringes i anvendelse, så karakterfordelingen ændres. Det er afgørende at understrege, at der skal være tale om et system med en høj grad af inerti. Man skal altså ikke i panik ændre en række faktorer bare fordi ’det går galt’ ved en enkelt prøve.

14 KOT – omsætningstabel


Download ppt "7-trinsskalaen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google