Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

7-trinsskalaen Status Udgangspunktet er, at bekendtgørelsen er udstedt. Oplægget bør derfor ikke opfordre til debat om beslutningen om at skifte karakterskala.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "7-trinsskalaen Status Udgangspunktet er, at bekendtgørelsen er udstedt. Oplægget bør derfor ikke opfordre til debat om beslutningen om at skifte karakterskala."— Præsentationens transcript:

1

2 7-trinsskalaen Status Udgangspunktet er, at bekendtgørelsen er udstedt. Oplægget bør derfor ikke opfordre til debat om beslutningen om at skifte karakterskala VTU’s bekendtgørelse er på vej. Øvrige ministeriers bekendtgørelser vil følge. NB! Dette er regeringens beslutning – ikke bare UVM’s og Bertel Haarders beslutning

3 Pejlemærker Bologna aftale 1999
Globalisering a) Bedømmelseskala forskellig fra land til land b) Topkarakter i DK har været 13! Karakterskred U-ensartet anvendelse af 13-skalaen piloter lærere læger

4 Karakterskalaer Land Skala Antal trin England A*A,B,C,D,E,F,G 8
Finland 4 – 10 7 Frankrig 0 – 20 21 Holland 1 – 10 10 Island 0 – 10 11 Nordamerika A,B,C,D,E 5 Sverige MVG,VG,G,IG 4 Tyskland 0 - 15 16 Østrig 1 - 5 Danmark 0 - 13

5 Karakterskred

6 Historie Karakterkommissionen nedsættes af regeringen i december 2003
Kommissionen afgiver betænkning i december 2004 Regeringen afholder konference om karakterskalaen i december 2005 7-trinsskalaen indføres august 2006/2007

7 Karakterer 1788: første bedømmelses-skala for ”studentereksamen”
1) rosværdig (evt. rosværdig frem for de andre) 2) ikke urosværdigt 3) ikke at foragte 1788: første bedømmelses-skala for ”studentereksamen” en optagelsesprøve til Københavns Universitet.

8 Karakterer 1805: skalaen fra 1788 udvides til:
ug (rosværdigt frem for andre) mg (rosværdigt) g (ikke urosværdigt) tg (ikke at foragte) mdl slet 1805: skalaen fra 1788 udvides til:

9 Karakterer ug (8) mg (7) g (5) tg (1) mdl (-7) slet (-23)
Bestået med 33 point – altså IKKE gennemsnit 1850: Karaktersystemet forsynes med tal, således man kunne kræve et minimum!

10 Karakterer 1871 skalaen: tg+ (3 1/3) tg (1) ug (8) tg- (-1 2/3)
mdl+ (-4 1/3) mdl (-7) mdl- (-12 1/3) slet+ (-17 2/3) slet (-23) Bestået: 42 point ug (8) ug-(7 2/3) mg+ (7 1/3) mg (7) mg- (6 1/3) g+ (5 2/3) g (5) g – (3 2/3)

11 Karakterer 1903 skalaen: 8 6 4 2

12 Karakterer 1911: 6 5 4 3 2 Gennemsnit: 3,5

13 Karakterer 1919: ug (8) tg+ (3 1/3) tg (1) ug-(7 2/3) tg- (-1 2/3)
mg+ (7 1/3) mg (7) mg- (6 1/3) g+ (5 2/3) g (5) g – (3 2/3) tg+ (3 1/3) tg (1) tg- (-1 2/3) mdl+ (-4 1/3) mdl (-7) mdl- (-12 1/3) slet+ (-17 2/3) slet (-23) gennemsnit: 4,25

14 Karakterer 1943: ug (15) ug-(14 2/3) tg+ (9 1/3) mg+ (14 1/3) tg (8)
mdl+ (2 1/3) mdl (0) slet (-16)

15 Karakterer gennemsnit 5,5
1963: 13: 11: 10: 9: 8: 7: 6: 5: 03: 00: gennemsnit 5,5 Summen af de 2 laveste+ gennemsnit af resten mindst 13

16 Karakterer 1963: 13: For den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation. 11: For den udmærkede og selvstændige præstation. 10: For den udmærkede, men noget rutineprægede præstation. 9: For den gode præstation, der ligger lidt over middel. 8: For den middelgode præstation. 7: For den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel. 6: For den netop acceptable præstation, 5: For den usikre og ikke tilfredsstillende præstation. 03: For den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præstation 00: For den helt uantagelige præstation

17 En karakterskala er ikke bare en række tal
Beskrivelser af de enkelte karakterer a) relativ beskrivelse ”gamle dage, første 3 elever fastlagde udgangspunkt” b) absolut beskrivelse! Kræver en beskrivelse af ”ud fra hvad?” Generelle bemærkninger om karakterskalaer. Det bør understreges, at det ikke er tilstrækkeligt at stille med en række tal. Det er beskrivelserne af de enkelte karakterer, der er det væsentligste i en karakterskala. 13-skalaens udgangspunkt som relativ skala problematiseres Beskrivelserne af de enkelte karakterer i 13-skalaen problematiseres – er ’rutinepræget’ ringere end ’selvstændigt’, når det fx gælder en kirurg, der skal fjerne en blindtarm?

18 Kommissionens 5 krav til en ny karakterskala
I forhold til 13-skala 1 International anvendelighed 2 Skalaen skal anvendes ensartet i hele uddannelsessystemet, og bedømmelsen skal udtrykke graden af målopfyldelse 3 Samme skala i hele uddannelsessystemet 4 Klar trindifferentiering 5 Mulighed for gennemsnitsberegning

19 Karakterer 2007: 12: For den fremragende præstation.
10: For den fortrinlige præstation. 7: For den gode præstation. 4: For den jævne præstation. 02: For den tilstrækkelige præstation. 00: For den utilstrækkelige præstation. -3: For den ringe præstation -3 og 00: ikke bestået

20 Det internationale ECTS-skalaen A, B, C, D, E, Fx, F A: 10% B: 25%
Ingen fastsat dumpeprocent Det internationale aspekt Sådan ser ECTS-skalaen ud. 7-trinsskalaen har samme struktur, dvs. 5 karakterer for beståede præstationer og 2 karakterer for dumpede præstationer. Generel omtale af Bologna-samarbejdet Hvert land har sin skala – nogle har endda flere – så der er ikke én skala, der byder sig frem internationalt. ECTS-systemet er derfor det system, man skal satse på, hvis man vil have en skala, der er internationalt kompatibel. Det dur ikke bare at overtage ECTS-skalaen. Sådan er den ikke tænkt. Det er en fælles-europæisk oversættelsesskala. Hvert land skal have sin egen nationale skala; men det skal være muligt – forholdsvis enkelt – at oversætte fra den nationale skala til den internationale skala, der bruges til veksling af karakterer mellem landene – ECTS-skalaen. ECTS beskæftiger sig kun med beståede præstationer. Det har ingen interesse for en studerende at kunne dokumentere at have fulgt et kursus og være dumpet til eksamen. For at dette princip om at veksle karakterer fra et land til et andet skal kunne fungere, er det afgørende, at de angivne procenter i ECTS-skalaen respekteres.

21 2 4 7 10 12 10% 25% 30% 25% 10% Facts om 7-trinsskalaen
Begrundelse for springene Eksempel: En præstation vil blive vurderet til 10, hvis den ligger i intervallet fra 8.5 (midtpunktet af intervallet fra 7 til 10) til 11 (midtpunktet af intervallet fra 10 til 12) – altså i et interval af længde 2.5 ud af et interval af længde 10 (fra 2 til 12) – dvs. 25% - præcis som ECTS-skalaen foreskriver. ECTS-skalaens øvrige procenter genfindes tilsvarende. Springene i skalaen er således med til at fastholde de foreskrevne procenter i ECTS-skalaen. Bemærkninger i retning af, at nu får de alle sammen bare 7 bør derfor manes i jorden. Det er trods alt kun 30% på landsplan, der skal have 7. Næsten lige så mange skal have 4 eller 10.

22 Konstruer din egen karakterskala
Problem: Vi vil have en karakterskala, der tager udgangspunkt i ECTS.

23 ECTS A 10 % B 25 % C 30 % D 25 % E 10 % Fx F

24 Lav din egen karakterskala
10 25% 10% 10% 25% 30% Den midterste karakter?

25 Lav din egen karakterskala
5 10 25% 10% 10% 25% 30% Hvor er grænsen til naboerne?

26 Lav din egen karakterskala
3,5 5 6,5 10 25% 10% 10% 25% 30% Grænserne til de næste naboer?

27 Lav din egen karakterskala
3,5 5 6,5 25% 10% 10% 25% 30% De røde tal skal være midtpunkter!

28 Lav din egen karakterskala
3,5 5 6,5 25% 10% 10% 25% 30% Passer tallene nu?

29 Lav din egen karakterskala
Voila, en karakterskala! 5 25% 10% 10% 25% 30% Mor, jeg bestod, jeg fik nul. Lad os lægge 1 til karaktererne.

30 Lav din egen karakterskala
For mange ligheder med den gamle skala. 6 25% 10% 10% 25% 30% Vi lægger 1 til igen!

31 Lav din egen karakterskala
7 25% 10% 10% 25% 30% Stadig to tal fra den gamle skala!

32 Lav din egen karakterskala
UHA, nu er der kun gengangere! 8 25% 10% 10% 25% 30% Vi går et trin tilbage.

33 Lav din egen karakterskala
Så er den her: 7 25% 10% 10% 25% 30%

34 Lav din egen karakterskala
Bunden er nået 7 25% 10% 10% 25% 30% Kan vi ikke slippe for de negative vibrationer?

35 Lav din egen karakterskala
Vi lægger 3 til ! 10 25% 10% 10% 25% 30% For mange gengangere !

36 Lav din egen karakterskala
Så her er den altså: 7 25% 10% 10% 25% 30%

37 ECTS-skalaen 12 For den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. A 10 For den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. B 7 For den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. C 4 For den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. D 02 For den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. E 00 For den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Fx -3 For den helt uacceptable præstation. F

38 12: Fremragende 10% - på lang sigt
Fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler Facts om 7-trinsskalaen De mere uddybende beskrivelser af de enkelte karakterer – her 12. Et forudset problem er at få bedømmerne til at give 10% topkarakter. Hvis ikke der sættes ind med oplysning om brugen af karakterskalaen, vil meget færre end 10% af de beståede få topkarakteren.

39 Principper Karakteren udtrykker graden af målopfyldelse
Absolut vurdering Udgangspunktet er fuld målopfyldelse – omfanget og arten af mangler kan så placere præstationen lavere end 12 Facts om 7-trinsskalaen Hvad står der i panden på eksaminanden, når han kommer ind i eksamenslokalet? – Ved 13-skalaen opfatter mange det som, at der står 8 (i fin overensstemmelse med, at man forventer en middel-eksaminand ved en skala, der er født som en relativ skala).Ved 7-trinsskalaen står der 12 i panden – udgangspunktet er her fuld målopfyldelse.

40 Forudsætninger Præcise målbeskrivelser
Præcise bedømmelseskriterier i forhold til målene Forudsætninger for et skift af karakterskala Da karakteren i 7- trinsskalaen udtrykker graden af målopfyldelse, forudsætter et skift til denne skala, at der foreligger præcise målbeskrivelser for de enkelte fag/forløb – og en præcisering af, hvilke mål, der skal dokumenteres ved prøverne.

41 Relativ/absolut Den enkelte præstation skal bedømmes absolut
På landsplan forventes over tid en fordeling, der svarer til ECTS-skalaens fordeling. 3 håndtag: Målene for det enkelte fag Karakterbeskrivelserne for fagene, herunder mangelbegrebet Prøverne – skriftlige opgaver, mundtlige eksamensspørgsmål Facts Vi har bundet os til, at karakterfordelingen på lang sigt stort set lever op til ECTS-skalaens fordeling. Derfor skal vi følge brugen af 7-trinsskalaen nøje fra starten. Fra centralt hold indstiller vi de tre nævnte håndtag ud fra en forventning om, at indstillingerne vil føre til den ønskede karakterfordeling. Hvis det over en længere periode viser sig, at den ønskede karakterfordeling ikke opnås, må nogle af de nævnte tre håndtag bringes i anvendelse, så karakterfordelingen ændres. Det er afgørende at understrege, at der skal være tale om et system med en høj grad af inerti. Man skal altså ikke i panik ændre en række faktorer bare fordi ’det går galt’ ved en enkelt prøve.

42 Vejledende karakterbeskrivelser Generelt
Formål Trinmål Slutmål Prøvebestemmelserne Bekendtgørelse nr. 327 af 2. april 2007 Bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005 Bekendtgørelse nr. 752 af 30. juni 2006 Bekendtgørelse nr. 350 af 18. maj 2005 Bekendtgørelse nr. 737 af 14. juli 2005

43 Vejledende karakterbeskrivelser
Dansk retstavning Dansk Mundtlig prøve Matematik Engelsk Fysik/kemi

44

45

46

47

48


Download ppt "7-trinsskalaen Status Udgangspunktet er, at bekendtgørelsen er udstedt. Oplægget bør derfor ikke opfordre til debat om beslutningen om at skifte karakterskala."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google