Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Medlemmerne Katherine Richardson, prorektor & professor, Aarhus Universitet (formand) Søren Brøndum, rektor, Herning Gymnasium Kirsten Haastrup, forskningsprofessor,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Medlemmerne Katherine Richardson, prorektor & professor, Aarhus Universitet (formand) Søren Brøndum, rektor, Herning Gymnasium Kirsten Haastrup, forskningsprofessor,"— Præsentationens transcript:

1 Betænkning om indførelse af en ny karakterskala til erstatning af 13-skalaen

2 Medlemmerne Katherine Richardson, prorektor & professor, Aarhus Universitet (formand) Søren Brøndum, rektor, Herning Gymnasium Kirsten Haastrup, forskningsprofessor, Handelshøjskolen i København Ib Hansen, skoledirektør, Kolding Kommune Hanne Helleshøj, rektor, CVU Syd, Vordingborg Steen Pade, rektor, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Erik Meineche Schmidt, dekan, Det naturvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Hanne Shapiro, centerchef, Kompetence og It, Teknologisk Institut

3 Anbefalingerne Kommissionen anbefaler, at 13-skalaen afskaffes.
Kommissionen anbefaler, at der indføres en ny karakterskala med følgende trin: -3, 0, 2, 4, 7, 10, 12, hvori der indgår to ikke-bestå- og fem bestå-karakterer. Kommissionen anbefaler, at der udarbejdes præcise målbeskrivelser for de enkelte fag/undervisningsforløb, således at det er muligt at karakterisere graden af målopfyldelse ved en given præstation. Kommissionen anbefaler, at der sammen med indførelsen af den nye karakterskala gøres en særlig indsats for at oplyse om principper og retningslinjer for karaktergivning generelt og for den nye skala i særdeleshed over for brugere og aftagere. Kommissionen anbefaler, at der foretages en evaluering af karakterskalaen hvert femte år, således at udviklingen i anvendelse af skalaen følges.

4 Gennemførte undersøgelser/øvelser
Bilag 1: Historisk materiale vedrørende karakterskalaer i Danmark Bilag 2: Karakterskalaer på forskellige uddannelsestrin og uddannelser i Danmark Bilag 3: Brug af 13-skalaen Bilag 4: Valgfagsniveau og karakterer i engelsk og matematik

5 Gennemførte undersøgelser/øvelser
Bilag 5: Analyse af specialekarakterer på AAU, AU, KU, SDU og RUC Bilag 6: Analyse af karakterniveau ved bachelorprojekter i en række professionsbacheloruddannelser Bilag 7: Eksemplificering af målbeskrivelser i engelsk Bilag 8: Beregninger af relationen mellem 13-skalaen og den foreslåede karakterskala

6 Krav til en fremtidig karakterskala
International anvendelighed Skalaen skal anvendes ens i hele uddannelsessystemet, og bedømmelsen skal udtrykke graden af målopfyldelse Samme skala i hele uddannelsessystemet Klar trindifferentiering Mulighed for gennemsnitsberegning

7 ECTS-skalaen

8 Relativ skala

9 Tal til gennemsnitsberegning

10 Anbefalet af karakterkommissionen

11 Ny karakterskala

12 Omverdenens reaktion Jakob Lange: Bevar den gamle, men skrot 13-tallet. Imod minuskarakter. Anders Bondo: Ligeglad med hvilken skala man bruger. Ideen med minuskarakterer er latterlig. Niels Egelund: Det er helt fint at markere, hvis eleven opfører sig urimeligt. Positivt med færre trin. Henrik Toft Jensen: Det er et stort problem, at vi ikke har kunnet oversætte udenlandske karakterer. Universiteternes Rektorkollegium: Positive Danske studerendes fællesråd: Positive Det er jo altid spændende hvordan ens arbejde bliver modtaget ved offentliggørelsen. Der var mange positive tilbagemeldninger. 1) ”Ingen kan mindre end ingenting, så kommissionens forslag om en negativ karakter overlever næppe.” ”Det helt afgørende, for om kommissionens forslag skal blive virkelighed, er, om man kan tro på, at den vil holde i mange, mange år. Det må være en forudsætning med al den alvorlige forvirring, indførelsen af en ny skala afføder. ” 2) Det er langt mere interessant at lave mere tidssvarende prøver i forhold til undervisningen«, siger lærerformand Anders Bondo Christensen. 3) Niels Egelund, Institutleder på Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), er uenig. »Det er helt fint at markere, hvis eleven opfører sig urimeligt. Det hjælper dem til at gøre en større indsats og opføre sig ordentligt en anden gang,« siger han. »Det kan ikke nytte, at vi kun må belønne, men ikke straffe. Det er udtryk for en forældet 68'er-pædagogik,« siger han. Det er stort problem, at vi ikke har kunnet oversætte karaktererne. Når en dansk studerende fik en kanon karakter i udlandet, blev der bareskrevet 'bestået' på eksamensbeviset. Det er naturligvis heltutilfredsstillende«, siger rektor på Roskilde Universitetscenter HenrikToft Jensen. »I stedet for at lægge op til en reel udvikling af evaluering ogbedømmelse som pædagogisk og fagligt redskab ligger fokus overvejende påinternational harmonisering«, siger Thor Möger Pedersen i en pressemeddelelse (Gymnasieeleverne). Københavns Universitets rektor Linda Nielsen er særdeles positiv. »Jeg er overbevist om, at den nye skala vil gøre det endnu lettere for studerende og færdiguddannede at bevæge sig over landegrænserne, både for at læse og for at søge arbejde, og det er der i høj grad brug for,« siger hun. Men flere tager afstand fra at indføre minus tre, som sammenlignes med gamle dages slet eller »udelukkelse og ruin«,

13 Status for overvejelserne om en ny karakterskala
Ministeren har bedt de relevante uddannelsesråd om at deltage i en struktureret debat på Undervisningsministeriets område Videnskabsministeren er begejstret Kulturministeren var parat til at indføre den med det samme Det kræver ikke umiddelbart en lovændring, men dog at forligspartierne i Folketinget er enige i at skifte skala


Download ppt "Medlemmerne Katherine Richardson, prorektor & professor, Aarhus Universitet (formand) Søren Brøndum, rektor, Herning Gymnasium Kirsten Haastrup, forskningsprofessor,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google