Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1. november 2012Erling Birkemose Eksaminators rolle Censormøde 1. november 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1. november 2012Erling Birkemose Eksaminators rolle Censormøde 1. november 2012."— Præsentationens transcript:

1 1. november 2012Erling Birkemose Eksaminators rolle Censormøde 1. november 2012

2 Erling Birkemose Eksaminatorens opgaver  Praktiske -  Forberedelses -  Eksaminations - opgaver

3 1. november 2012Erling Birkemose Det praktiske  Sikre at de formelle rammer for den aktuelle eksamen overholdes. Tid, sted, evt. vejledning forud for eksaminationen, forberedelsestid, eksaminationstid, etc.  Sikre at bedømmelsesgrundlaget er i orden og at bedømmelsen gives efter regelsættet beskrevet for den aktuelle eksamen  Sikre at der ikke er unødige forstyrrelse under eksamen. (Støj, mobiltelefoner…), dette gælder både for eksamenslokalet og evt. forberedelseslokale  Sørge for tilstrækkeligt med papir, blyanter, av-midler, vand, kaffe, te i de anvendte lokaler  Karakterskala

4 1. november 2012Erling Birkemose Forberedelse  Læse op på eksamensbeskrivelserne, bedømmelseskriterier mm. for det område (modul) der skal eksamineres i  Repetere undervisningens mål og bedømmelsesmål  Forberede relevante spørgsmål, evt. repetere teori  Repetere karakterskalaens bedømmelsesgrundlag  Afklare med den studerende, hvordan eksaminationen tilrettelægges, gennemføres og hvordan du spørger  Afklare med den studerende, hvilke initiativer du forventer den studerende tager, f.eks. fremlæggelse  Sikre at alle relevante oplysninger sendes til censor

5 1. november 2012Erling Birkemose Eksaminationen  Inden eksaminationen aftales kort med censor, hvordan eksaminationen skal forløbe  Overordnet styrer du eksaminationen  Så vidt muligt sikre at eksaminationen foregår som en dialog, hvor også medeksaminator og evt. censor for mulighed for at deltage  Omformulere spørgsmål hvis den studerende ønsker det  Du skal give den studerende trygge rammer og sikre en behagelig og rolig atmosfære under selve eksaminationen

6 1. november 2012Erling Birkemose Eksamensspørgsmål  Eksaminationen skal afdække hvad, den studerende kan i forhold de forventede opnåede mål …og ikke hvad de ikke kan.  En god eksamensdialog opnås, hvis du stiller klare spørgsmål og starter med spørgsmål, som du ved den studerende kan svare tilfredsstillende på  Det kan være en fordel at anvende spørgsmål, der begynder med hvad og hvordan, da disse er objektive, hvorimod hvorfor- spørgsmål kan opfattes som kritiske  Det er vigtigt, at du skifter til et nyt område og eventuelt vender tilbage, hvis eksaminationen kører i tomgang.  Du afgør også, hvornår et emne skal lukkes og et andet tages op

7 1. november 2012Erling Birkemose De syv dødssynder når der stilles spørgsmål 1. Slet ikke stille spørgsmål - når den indledende tale til spørgsmålet ikke følges op af et spørgsmål, har den studerende ikke let ved at finde ud af, hvad der skal svares på 2. Stille 2 spørgsmål på én gang – 2. spørgsmål er typisk et opfølgende spørgsmål på spørgsmål 1, som du ønsker svar på, men den studerende svarer på spørgsmål 2, da det er det sidste og oftest lettest at svare på 3. Komme med udsagn efter spørgsmålet – som ved pkt. 2 er udsagnet en opblødning på spørgsmålet og den studerende svarer i forhold til udsagnet. Kom med udsagnet først og stil spørgsmålet til sidst

8 1. november 2012Erling Birkemose 4. Overdrivelse f.eks. det ved du da, …tænk dig nu om – det kan virke fastlåsende eller medvirke til at den studerende går i forsvar 5. Trigger – ord (fra trigger på skydevåben) fjerner opmærksomheden fra det faglige indhold. Det er svært at vide, hvilke ord, der er trigger-ord. Stil derfor enkle, åbne og neutrale spørgsmål, brug f.eks. hvad, hvordan 6. Ledende spørgsmål altså lægge svaret i munden på den studerende 7. Lukkede spørgsmål kan som regel besvares med ja eller nej. Det kan være udmærket at bruge lukkede spørgsmål, hvis der er områder, der skal præciseres De syv dødssynder er fra bogen Som man spørger… af Lars Bjerg, Roskilde Universitetsforlag, 2004 8. Undgå kæpheste – og bestemte svar/formuleringer. Det kan bringe eksaminationen ud af fokus og gøre den studerende unødigt usikker 9. Overhold tiden – det er en uskik og yderst sjældent nødvendigt at overskride tiden.

9 1. november 2012Erling Birkemose Karakterfastsættelse  Karakteren fastsættes i en dialog kun mellem eksaminator(er) og censor, hvor det er censor der byder op til ”dans”  Det er vigtigt at forholde sig til karakterbeskrivelserne og bedømmelsesgrundlaget  Den studerende bør få en begrundelse for den opnåede karakter. Ved begrundelsen skal der anvendes ordvalg, der svarer til karakteren

10 1. november 2012Erling Birkemose Selvevaluering  Udover at udføre den formelle evaluering, er det givende at du reflekterer over, hvad det var der gjorde den aktuelle eksamination god (dårlig)  Det var ordene!


Download ppt "1. november 2012Erling Birkemose Eksaminators rolle Censormøde 1. november 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google