Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolereform & Arbejdstidsaftale Efterår: Processer og forhandlinger for skoleledere og TR 3. oktober: Stormøde for alle interesserede 16. januar: Skoleafdelingens.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolereform & Arbejdstidsaftale Efterår: Processer og forhandlinger for skoleledere og TR 3. oktober: Stormøde for alle interesserede 16. januar: Skoleafdelingens."— Præsentationens transcript:

1 Skolereform & Arbejdstidsaftale Efterår: Processer og forhandlinger for skoleledere og TR 3. oktober: Stormøde for alle interesserede 16. januar: Skoleafdelingens fællesmøde for alle Forår: Lokalt arbejde på skolen I dag Skolereformen: Hvad vi kommer vi til at mærke mest?

2 Indledende - Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindske betydningen af social baggrund Respekt for professionel viden og praksis Længere og mere varieret skoledag Kompetenceløft af lærere, pædagoger, skoleledere Få klare mål og regelforenklinger

3 Længere skoledag - og kortere SFO-/klubtid Indskoling 8.00-14.00 13.30 1 time mere Mellemtrin 8.00-14.30 14.00 ½ time mere Udskoling 8.00-15.00 14.30 1 time mere

4 Anderledes skoledag Indskoling Fag: 5 lektioner Understøttende uv: 1½ lektioner Pauser: 60 min Mellemtrin Fag: 6 lektioner Understøttende uv: 1 lektion Pauser: 75 min Udskoling Fag: 6½ lektioner Understøttende uv: 1 lektion Pauser: 75 min

5 Motion og bevægelse Svarende til 45 minutter om dagen ”skolelederen sikrer, at det sker” - som en del af fagopdelt undervisning - som en del af understøttende undervisning - som større og kontinuerlige aktiviteter f.eks. i samarbejde med foreninger Afgangsprøve i idræt

6 Styrket fremmedsprog Engelsk fra 1. klasse Vejledende timetal øget med 2 lektioner i alt Tysk/fransk fra 5. klasse Vejledende timetal øget med 1 lektion i alt Faget bliver obligatorisk på 5. og 6. årgang, men eleven kan fritages fra 7. årgang Et 3. fremmedsprog tilbydes som valgfag fra 7. klasse Skolen vælger selv sprog

7 Nyt fag: Håndværk & Design Nyt fagnavn: Madkundskab Samme samlede timetal: ca. 4 lektioner om ugen

8 Understøttende undervisning ”bruges til at arbejde med elementer, der har betydning for, at eleverne får mere ud af den fagopdelte undervisning” ”det er kommunens opgave at tilrettelægge personalesammensætningen” ”timerne til understøttende undervisning kan af kommunen og den enkelte skole konverteres til undervisningstimer i fagene” Eksempler: Tid til mere varierede undervisningsformer Bevægelse Faglig fordybelse Træning i lektiecaféer & Understøttende læringsaktiviteter - trivsel, sociale kompetencer, alsidig udvikling, motivation

9 Faglige opprioriteringer Mere dansk Mere matematik Mere engelsk Mere tysk Mere idræt Mere musik Mere natur-teknik Mere valgfag

10 Lektiehjælp Del af den understøttende undervisning (?) Målrettes både de fagligt stærke og fagligt svage elever Indtil næste valg: ½ times tilbud om dagen i ydertimen, som kan fravælges

11 Skolebestyrelsen Mulighed for at tilbyde 2 pladser til yderligere repræsentanter for f.eks. erhvervsliv, lokale foreninger, ungdomsuddannelser Hvervet som forældrerepræsentant er ikke længere borgerligt ombud SFO-ens leder kan deltage i møderne, uden stemmeret


Download ppt "Skolereform & Arbejdstidsaftale Efterår: Processer og forhandlinger for skoleledere og TR 3. oktober: Stormøde for alle interesserede 16. januar: Skoleafdelingens."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google