Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Folkeskolereform 2014 Mål 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Folkeskolereform 2014 Mål 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social."— Præsentationens transcript:

1 Folkeskolereform 2014 Mål 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respektfor professionel viden og praksis

2 Operationelle mål • Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. • Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. • Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. • Elevernes trivsel skal øges. 8. Klasses elever skal nå samme niveau som 9. klasse i dag Alle elever forlader folkeskolen med mindst 02 i dansk og matematik

3 Indsatsområder • En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring • Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere • Få klare mål og regelforenklinger

4 En ny folkeskole - 3 væsentlige ændringer
I stedet for fokus på undervisning og time tælleri nu et markant fokus på elevernes læring og trivsel En anden skoledag med varierede og nye læringsaktiviteter Målstyring - resultatfokus

5 Timetal 0-3 klasse 30 (28) 4-6 klasse 33 (30) 7-9 klasse 35 (33)
Minimumstimetal for fagopdelt undervisning generelt Minimumstimetal for matematik, dansk og historie specifikt Forskel på minimumstimetal og skoledagens længde = understøttende undervisning

6 Ændringer i forhold til fag
• Forhøjelse af dansk i klasse med én lektion om ugen. • Forhøjelse af matematik i klasse med én lektion om ugen. • Indførelse af engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om ugen. • Forhøjelse af idræt i 1. klasse med én lektion om ugen. • Forhøjelse af musik i 1. og 5. klasse med én lektion om ugen. • Forhøjelse af håndværk og design i 4. klasse med én lektion om ugen. • Indførelse af 2. fremmedsprog i 5. klasse med én lektion om ugen og i 6. klasse med to lektioner om ugen. • Forhøjelse af timetallet i natur/teknik i 2. og 4. klasse med én lektion om ugen. • Indførelse af valgfag fra 7. klasse med to lektioner om ugen. • En ugentlig lektion fra 8. klasse i geografi flyttes til 7. klasse, således at der sker en udjævning af timerne mellem de to klassetrin.

7 Ændringer i forhold til fag
Håndværk og design erstatter sløjd og håndarbejde Madkundskab i stedet for hjemkundskab 3. fremmedsprog fra 7. klasse (Valgfag) Tysk obligatorisk fra 5-6. klassetrin Afgangsprøve i idræt Valgfag skal indgå i projektopgaven Klassens tid afskaffes

8 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. Mølle nu Lek. 24 27 26 30(28) 30 31 Reform Lek 25 34(32) 32 I timer 18,75 19,5 22,5 23,25 25,5 Lektie 2 3 Under-støtten-de og pauser 9,25 8,5 7,5 6,75 9 9,75

9 Understøttende aktiviteter
Obligatorisk lektiecafe (indtil næste valg frivilligt for elever) Idræt, motion og bevægelse svarende til mindst 45 minutter pr. dag ????????? Resten er op til kommunen/skolen Pædagoger/andre faggrupper

10 Andre initiativer omkring fag
Diagnostiske værktøjer til tidlig identifikation af elever med ordblindhed/talblindhed Præcisering og omskrivning af fælles mål – Elevernes læringsmål skal i centrum Innovation og entreprenørskab i faget håndværk og design Eliteklasser i idræt Talentklasser i musik

11 Kompetenceudvikling Nationalt læringskorps på ca. 40
Ro og klasseledelse 2020: fuld linjefagsdækning Puljer til efteruddannelse af lærere, pædagoger og ledere

12 Regelforenklinger Skolebibliotek behøver ikke varetages af læreruddannet Lettere adgang til fælles ledelse PR: ikke obligatorisk Forenklet, digital elevplan Klasselærer

13 Skolebestyrelsen Principper for forældrenes ansvar i samarbejdet.
Kompetenceudvikling for medlemmerne af skolebestyrelsen. Mulighed for forældreråd i hver afdeling. Evt. anden sammensætning af skolebestyrelsen.


Download ppt "Folkeskolereform 2014 Mål 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google