Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplæg om skolereform på Kalbyrisskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplæg om skolereform på Kalbyrisskolen"— Præsentationens transcript:

1 Oplæg om skolereform på Kalbyrisskolen
Torsdag 23. januar 2014

2 Oplæg om skolereform Skolereform i store træk Hvad sker der hos os?
Den overordnede ramme for arbejdet Hvad sker der hos os? Konkrete tiltag på skolen Hvordan kommer vi i gang på Kalbyrisskolen Sådan arbejder vi med skolereform

3 Skolereform i store træk
At gøre en god skole bedre At give folkeskolen et fagligt løft

4 Skolereform i store træk
Udfordringer på landsplan: Niveauet i læsning og matematik er ikke højt nok. De faglig svage/stærke elevers potentiale udvikles ikke nok. Udskolingen klæder ikke eleverne tilstrækkeligt på til at vælge ungdomsuddannelse.

5 Skolereform i store træk
Overordnede mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

6 Skolereform i store træk
Indsatsområder: En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere. Få klare mål og regelforenklinger

7 Skolereform i store træk
Skolen indgår i samarbejde/partnerskaber med: Det lokale kultur-, idræts- og foreningsliv Kunst- og kulturskoler Kommunale musik- og ungdomsskoler

8 Skolereform i store træk
En længere og mere varieret skoledag: Øget undervisningstid flere fagopdelte timer understøttende undervisning samt 45 min. bevægelse i gennemsnit/skoledag

9 Skolereform i store træk
Engelsk fra 1. klasse og tysk/fransk fra 5. klasse. Madkundskab og håndværk og design . 0.-3. kl.: 30 timer/uge i gennemsnit (1200) 4.-6. kl.: 33 timer/uge i gennemsnit (1320) 7.-9. kl.: 35 timer/uge i gennemsnit (1400) Pauser indgår i den samlede undervisningstid.

10 Skemaets organisering Hvilke tanker har vi gjort os på Kalbyrisskolen?
Hvad sker der hos os? Skemaets organisering Hvilke tanker har vi gjort os på Kalbyrisskolen?

11 Skemaets organisering/tanker
Øget parallellægning Øget mulighed for holddeling og niveau-deling Øget modulskemalægning Vi beholder ”klassen” som grundstruktur Lektiehjælp spredes over ugen

12 Skoledagens organisering (eks.)
1. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.00 Dansk Matematik Læsebånd Pause Matematik/Billedkunst Idræt Musik Natur/teknik Kristendom Engelsk Understøttende Lektiehjælp/SFO 17.00 SFO SFO (kun til 16.00)

13 Skoledagens organisering (eks.)
4. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.00 Dansk Matematik Understøttende Læsebånd Pause Natur/teknik Billedkunst Idræt Musik Engelsk Historie Svømning ½ år Håndværk/design Kristendom Svømning ½ år til kl Lektiehjælp til kl 15.00 Lektiehjælp

14 Skoledagens organisering (eks.)
9. klasse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.00 Dansk Historie Engelsk Matematik Kristendom Læsebånd Pause Samfundsfag Fysik/kemi Tysk Biologi Idræt Geografi Valgfag Understøttende 15.00 Lektiehjælp

15 Understøttende undervisning - hvad er det?
Med folkeskolereformen kommer en ny aktivitet - den understøttende undervisning. Den skal sikre, at eleverne møder endnu flere forskellige måder at lære på, at de har tid til faglig fordybelse, og at de får mulighed for at arbejde med et bredere udsnit af deres evner og interesser. Det skal bidrage til at hæve det faglige niveau. Understøttende undervisning ligger ud over undervisning i fagene. Tiden til understøttende undervisning skal bruges til at supplere og understøtte undervisning i fagene. Den understøttende undervisning kan anvendes bredt. Den kan have både et direkte fagrelateret indhold, som eksempelvis de obligatoriske emner, og et bredere sigte, som eksempelvis opgaver, der skal styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Dette kan eksempelvis være indsatser i forhold til at styrke klassefælleskabet, besøg på ungdomsuddannelser og meget mere. Eleverne får med den relevante understøttende undervisning tid til at afprøve, træne og udvikle de færdigheder og kompetencer, de får i den fagopdelte undervisning. Tiden til understøttende undervisning kan for eksempel bruges til læsetræning, til matematikøvelser eller til lektiehjælp og faglig fordybelse. Lærere, pædagoger og personale med relevante kvalifikationer kan varetage den understøttende undervisning. Understøttende undervisning lægges i den del af skoledagen, som ligger ud over den fagopdelte undervisning.

16 Sådan kunne det se ud hos os:
Understøttende undervisning: 0.kl.: 6,66 lektioner = 5 timer 1.kl.: 5,66 lektioner = 4 timer og 15 min. 2.kl.: 5,66 lektioner = 4 timer og 15 min. 3.kl.: 4,66 lektioner = 3 timer og 30 min. 4.kl.: 3,33 lektioner = 2 timer og 30 min. 5.kl.: 4,33 lektioner = 3 timer og 15 min. 6.kl.: 4,33 lektioner = 3 timer og 15 min. 7.kl.: 5,33 lektioner = 4 timer 8.kl.: 3,33 lektioner = 2 timer og 30 min. 9.kl.: 5,33 lektioner = 4 timer

17 Lektiehjælp fra 1. august 2014
Lektiehjælp er et tilbud Det kan benyttes fra gang til gang Der skal ugentlig tilbydes 2 timer i indskolingen, 3 timer på 4.-6. klassetrin og 2 timer på klassetrin Lektiehjælp skal placeres sidst på elevens skoledag, og det kan i indskolingen ikke erstatte SFO-tid

18 Valgfag Medier Billedkunst Håndværk og design Spansk Musik/kor
Alle elever fra 7. klasse skal vælge et valgfag Kalbyrisskolen udbyder 8 valgfag i skoleåret14/15: Medier Billedkunst Håndværk og design Spansk Musik/kor Musik/samspil Arbejdskendskab med fokus på innovation og entreprenørskab Særligt valghold for specialelever

19 Hvordan kommer vi i gang på Kalbyrisskolen?
Vi har en god skole i en positiv udvikling. Det er det, vi tager udgangspunkt i

20 Hvordan kommer vi i gang på Kalbyrisskolen?
Masterplan (se Elev-/ForældreIntra) Personalets, forældrenes og elevernes aftryk i processen er vigtigt!

21 Hvordan kommer vi i gang på Kalbyrisskolen?
Ledelsen som tovholder - Kim: Lektiehjælp En levende skole – hele dagen Samarbejde mellem lærere/pædagoger Øget fokus på faglighed i førskole/0. kl. SFO’ens organisering

22 Hvordan kommer vi i gang på Kalbyrisskolen?
Ledelsen som tovholder - Morten: Ny Nordisk Skole Inklusion og understøttende foranstaltninger Samarbejde med UU Mindske betydningen af social baggrund

23 Hvordan kommer vi i gang på Kalbyrisskolen?
Ledelsen som tovholder - Thomas: Indsatsområder Evalueringsplan Undervisningsdifferentiering Bevægelse og motion Refleksion (sammenhæng mellem teori og praksis)

24 Hvordan kommer vi i gang på Kalbyrisskolen?
Ledelsen som tovholder - Lars: Understøttende undervisning Skolens profil Øget fokus på fælles mål Linjer og valgfag (herunder innovation og entreprenørskab) Skolens samlede faglige kompetencer Timefordelingsplan Øget ambitionsniveau Arbejdstid (Lov 409)

25 Hvordan kommer vi i gang på Kalbyrisskolen?
Ledelsen som tovholder - Johan: Læringsmiljøer og udnyttelse af skolens lokaler

26 Nu vil vi gerne have input fra jer
Alle de spørgsmål, tanker, input og inspiration, som I kan komme med I er med til at kvalificere de beslutninger, vi skal træffe Målet er, at vi kan skabe den bedste skoledag for jeres børn God arbejdslyst i de forskellige workshops


Download ppt "Oplæg om skolereform på Kalbyrisskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google