Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læringsreformen En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov. Det handler om omstilling og udvikling.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læringsreformen En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov. Det handler om omstilling og udvikling."— Præsentationens transcript:

1 Læringsreformen En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov. Det handler om omstilling og udvikling. En udvikling, der skal resultere i, at alle elever bliver så dygtige, som de kan.

2 Læringsreformen Aftalen om skolereformen har tre nationale mål:
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

3 Læringsreformen Tre overordnede indsatsområder
En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring • Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere • Få klare mål og regelforenklinger

4 Læringsreformen Minimustimetal 0.-3. klasse 30 timer

5 Læringsreformen Med den længere og varierede skoledag indføres følgende ændringer af timefordelingen: • Forhøjelse af dansk i klasse med én lektion om ugen. • Forhøjelse af matematik i klasse med én lektion om ugen. • Indførelse af engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om ugen. • Forhøjelse af idræt i 1. klasse med én lektion om ugen. • Forhøjelse af musik i 1. og 5. klasse med én lektion om ugen. • Forhøjelse af håndværk og design i 4. klasse med én lektion om ugen. • Indførelse af 2. fremmedsprog i 5. klasse med én lektion om ugen og i 6. klasse med to lektioner om ugen. • Forhøjelse af timetallet i natur/teknik i 2. og 4. klasse med én lektion om ugen. • Indførelse af valgfag fra 7. klasse med to lektioner om ugen. • En ugentlig lektion fra 8. klasse i geografi flyttes til 7. klasse, således at der sker en udjævning af timerne mellem de to klassetrin.

6 Læringsreformen Operative resultatmål for de nationale mål :
Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Elevernes trivsel skal øges.

7 Læringsreformen Reformen indeholder bl.a også: Den åbne skole
Faglig fordybelse / lektiehjælp Inklusion Styrket forældresamarbejde Bedre undervisningsmiljø 45 min. Motion og bevægelse hver dag

8 Læringsreformen Understøttende undervisning :
Den længere og varierede skoledag skal give skolerne mere tid til undervisning via flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning. Den understøttende undervisning skal bruges til at arbejde med en række elementer, der har betydning for, at eleverne får mere ud af den fagopdelte undervisning. Det kan fx være varierede og differentierede undervisningsformer, bevægelse, faglig fordybelse og træning i lektiecaféer og understøttende læringsaktiviteter, der har til formål at udvikle elevernes undervisningsparathed ved at arbejde med deres sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

9 Læringsreformen Den understøttende undervisning skal bl.a anvendes til
opgaver, der har et direkte fagrelateret indhold opgaver , der sigter bredere på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel gennemsnitligt 45 minutters bevægelse i og uden for fagene 2 timers lektiehjælp og faglig fordybelse om ugen.

10 Læringsreformen Læringsreformen fordrer
En bevægelse fra fokus på undervisningen til fokus på børnenes læring – fra fokus på input til fokus på out-come og resultatmål.


Download ppt "Læringsreformen En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov. Det handler om omstilling og udvikling."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google