Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolereformen på Peder Syv Skolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolereformen på Peder Syv Skolen"— Præsentationens transcript:

1 Skolereformen på Peder Syv Skolen

2 Introduktion af skolereformen på Peder Syv Skolen
Skolereformens mål Den længere og mere varierede skoledag Timetal og skemaer Kommunale tiltag Skolereformen på Peder Syv Skolen - Fagfaglig undervisning - Understøttende undervisning - Forældrene

3 Mål med skolereformen Overordnede indsatser Overordnede mål
Længere og varieret skoledag Kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenkling Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som muligt Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes På sigt skal eleverne i 8. klasse kunne det samme, som 9. klasse kan i dag

4 Centrale ændringer og vilkår
Ingen ændringer i placering af konfirmationsundervisning Den afsluttende prøve hedder fremover: 9.klasseprøven Valgfag skal indgå i den afsluttende projektopgave Hjemkundskab hedder fremover: Madkundskab Håndværk og design erstatter sløjd og håndarbejde Klubben åbner 14.30 SFO åbner (Har fortsat morgenåbning) En SFO plads i Roskilde Kommune kommer fra 1. august 2014 til at koste 1439 kr. pr. måned Der kommer nye fælles mål for alle fag. De er ikke klar til næste skoleår Vi træder stien mens vi går. Vilkår og rammer for vores arbejde ændres fortsat løbende. Aldrig er en reform sat i værk med så kort en forberedelsesfase. Derfor vil vi løbende næste år vurdere, hvad der skal justeres og eventuelt ændres Konfirmationsforberedelse næste år torsdag i første semester

5 Peder Syv Skolen Vi gennemfører alle fag uden overgangsordning undtagen på håndværk og design Vi beholder svømning på 4. årgang Vi indfører en lektiecafemodel, som vi løbende vil tilpasse det faktuelle behov Vi fortsætter udskolingsstrukturen med brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne og samarbejde med Danske Bank Vi udvider samarbejdet med Roskilde Musiske Skole, klub og ungdomsskole Lektionslængden er fortsat 45 minutter Fælles ”ringetider” på skolen frem til klokken 12 Fokus på at alle elever i indskolingen hver dag har mulighed for ”fri leg”

6 Undervisning Undervisningen kommer til at bestå af fire elementer:
Den fagopdelte undervisning (som vi kender det i dag) Den understøttende undervisning, bevægelse Den understøttende undervisning, understøtte fagene Den understøttende undervisning, lektiecafe / fordybelse (uddybes på de næste sider)

7 Samarbejdet mellem undervisningsdel og SFO på Peder Syv Skolen
Samarbejdet fortsætter med at pædagogerne / pædagogmedhjælperne placerer et årligt timetal i den klasse, de er tilknyttet Herudover tilkøber undervisningsdelen timer af pædagogerne svarende til en fuldtidsstilling Disse timer vil fortrinsvis blive placeret i indskolingens USU timer Der vil fortsat være særlige dage / arrangementer, men så er der planlagt tilsyn

8 Den fagopdelte undervisning på Peder Syv Skolen
Øget timetal i den fagopdelte undervisning Engelsk indføres fra 1. klasse. Både 1. og 2. årgang får engelsk næste år Tysk indføres fra 5. klasse. Både 5. og 6. årgang får tysk her næste år Håndværk og design er nyt fag, erstatter håndarbejde og sløjd fra 1/8 2015 Valgfag årgang. Forsøg sammen med Dåstrup Skole og ungdomsskolen Engelsk: Tysk: Håndværk og design:

9 Bevægelse / motion på Peder Syv Skolen
Bevægelse og motion i gennemsnit 45 minutter om dagen – både i fagopdelt og i USU timerne – i såvel undervisningstid som i SFO Hos os vil der være særlige dage med motion, fx. motionsdagen og idrætsdage samt idræt og svømning. Herudover: - Børnehaveklassen – 3. årgang får et bevægelsesbånd fra - Mellemtrinnet får bevægelse tillagt fagene - Udskolingen får tillagt bevægelse i basistimerne samt i udvalgte fag De udlagte bevægelsestimer vil I blive nærmere orienteret om at klassens lærere på de enkelte klassetrin i forbindelse med 1. forældremøde og årsplanen

10 Understøttende undervisning
Formål: Skal understøtte den fag-faglige undervisning på varierede, praktiske og gerne udendørs aktiviteter Kan varetages af andre end lærere. På Peder Syv Skolen bliver det næste år personale fra klubben, ungdomsskolen, den musiske skole samt selvfølgelig fra SFO´en Der vil dels være fokus på den fagfaglige undervisning og dels på at støtte fællesskabets og den enkelte elevs trivsel Skolens tre værdier vil være i spil i disse timer: nysgerrighed, fællesskab og selvværd Der er læring i mange forskellige aktiviteter. Konkrete eksempler kunne være: Sneboldkast, boldlege, sløjdaktiviteter, håndarbejde, hulebygning, bage og handle Læring leges ind. Derfor skal SFO personalet kende de fælles mål og så kan der i såvel USU timer som i fritiden arbejdes med at støtte den aktuelle læring i klassen Løbende pædagogisk debat om hvad er fri leg og hvad er frivillige aktiviteter

11 Lektiecafe / fordybelse
Bemærk, at lektiecafe ikke er obligatorisk før efter næste valg Paradoks: Tilmelding / klub og SFO lukket – hvor skal eleverne være? Vi vil udbygge den lektiecafemodel vi allerede har Eleverne vil således i deres skema få tildelt et modul, hvor de må komme i lektiecafeen. Mellemtrinnet skal tilbydes 3 ugl lektioner, alle andre 2 lektioner Der vil være såvel lærere, som pædagoger fra SFO og klub til stede Alt efter behov vil alle voksne så støtte eleverne med lektier eller, hvis eleverne Kan vi hjælpe hinanden efter en eller anden model, så vi ved, hvem der har

12 Eksempel på mødetid

13 Eksempel på mødetid

14 Forældrene Forældremøder / arrangementer kan fortsat placeres efter klokken 17 Skole / hjem samtalen placeres i tidsrummet før klokken 17 Forældreintra er den primære kontakt form mellem skole og hjem. Efter anmodning på intra vil læreren ringe tilbage Hastebeskeder via skolens kontor Der kommer i forbindelse med lærernes nye arbejdstid mere faste arbejdstider for lærerne. Derfor faste arbejdspladser for lærerne og pædagogerne på skolen

15 Hvad så?? Enkelte elementer kan fortsat ændre sig i forhold til det, vi her har fortalt Frem til sommerferien vil I modtage endnu et nyhedsbrev fra ledelsen Når fag/opgavefordelingen er afsluttet, vil I modtage mere konkrete informationer om jeres barns klasse – før eller efter ferien Det er planen, at I også i år vil modtage et grundskema før sommerferien I løbet af næste år vil vi udbygge samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere, fx Åben Dans, den musiske Skole, Kulturhuset, Danske bank, Ungdomsuddannelserne og eventuelt andre efter behov

16 Tak for i aften

17 Læring = fagopdelt undervisning + understøttende undervisning (USU)
Timetal – en gennemsnitlig skoleuges længde over et år 30 timer fra 0. – 3. årgang 33 timer fra 4. – 6. årgang 35 timer fra 7. – 9. årgang Bemærk det er timer ikke lektioner. Se timetalsplan på nyhedsbrev II for den fagopdelte undervisning

18 En længere skoledag – hvad betyder det?


Download ppt "Skolereformen på Peder Syv Skolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google