Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Workshop EUD – Oplagt fødekæde til Erhvervsakademiuddannelserne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Workshop EUD – Oplagt fødekæde til Erhvervsakademiuddannelserne"— Præsentationens transcript:

1 Workshop EUD – Oplagt fødekæde til Erhvervsakademiuddannelserne
Vejle den 14. september 2010 Direktør Annette Ernst Lauridsen,

2 Disposition Ledelsesstrategier for flere elever i videregående uddannelser Hvordan udfordre og motivere til at gå videre i uddannelse? Hvordan synliggøre karrieremuligheder? Hvordan muliggøre overbygning og tilvalg? Hvordan ændre på image og forudfattede meninger om EUD? Oplagt fødekæde til KVU

3 Ledelsesstrategier Erhvervsskolerne står med et godt råstof, som ikke udvikles og bruges tilstrækkeligt i forhold til potentialerne: 25% af eleverne på EUD har en gymnasial uddannelse De bogligt stærke elever mangler udfordringer De bogligt stærke elever mangler rollemodeller De bogligt stærke elever mangler ideer til videreuddannelse De bogligt stærke elever er eftertragtede i virksomhederne Studievalgcentrene skal på banen ( har adgang til EUD/svendeprøvehold) EUD bør tage sin andel af målsætningen om at 50% skal tage en videregående uddannelse EUD vil ændre status og image ved i offentligheden at blive mere synlig som karrierevej til videregående uddannelse

4 Ledelsesstrategier Tidligere – i forbindelse med fastholdelse og 95% målsætningen har erhvervsskolerne især haft fokus på ”at få de sidste med”: de bogligt svage unge med anden etnisk baggrund unge med svag voksenkontakt unge med ondt i livet dem der skal have ekstraundervisning i læse/skrive og matematikundervisning osv Det skal vi stadig have fokus på – men vi skal også have fokus på den bogligt stærke elev.

5 Ledelsesstrategier Sprog skaber virkelighed
Man kan tale uddannelser op og tale uddannelser ned Ved at sætte fokus på – at få de sidste med – som er en prisværdig målsætning - skyder vi os selv i foden! Ved at sætte fokus på høj faglighed og videreuddannelses muligheder - løfter vi alle Alle vil gerne være del af en succes! Ved bevidst at sætte et andet fokus I kommunikationen, I informationsmaterialer, Ved vejledningsarrangementer, I undervisernes - og forældrenes hoveder Ændres holdning, stolthed, engagement og forventningerne hos såvel elever som andre interessenter.

6 Ledelsesstrategier Den øverste ledelse skal prioritere, at få flere EUD-elever i videregående uddannelse ved: At formulere det i strategien – nyt fokus i forhold til 95% målsætningen og i forhold til 50% målsætningen At kommunikere den nye strategi internt og eksternt At informere og gå i dialog med erhvervslivet, vejledningssystemet, organisationerne om høj faglighed og kvalitet i uddannelserne. At invitere til samarbejde og vise åbenhed og gennemsigtighed i vores arbejde med uddannelserne At bane vejen for at lave nye tiltag – både i forhold til lovgivning, formelle rammer og organisatorisk indplacering

7 Hvordan udfordre og motivere…
Der skal være en udtalt forventning til, at EUD elever kan og vil læse videre Der skal være en udtalt forventning fra erhvervslivet og mestrene, at de ønsker elever, der har ambitioner og ønsker at læse videre Der skal være rollemodeller Der skal være gode historier, der smitter Det skal være tilladt og en tradition at fejre de gode elever Det skal være tilladt at gøre en forskel Det skal vendes til et + at vi i dag har 25% med en studentereksamen Janteloven skal ikke forhindre talentudvikling også i EUD

8 Synliggøre karriereveje…
Der skal være synlige og attraktive karriereveje Vi har organiseret uddannelserne i branche rettede Centre, der bor på samme adresse og arbejder i det samme faglige miljø. Fx: Center for kultur og visuel kommunikation: EUD - Mediegrafiker, Web-integrator, Teater- og udstillingstekniker KVU - Multimediedesigner Center for IT - Teknik og Innovation EUD – Elektronik- og svagstrøm, Datatekniker, IT-supporter KVU – It og elektronikteknolog, Automationsteknolog Center for Autoteknologi EUD - Mekaniker KVU - Autoteknolog Det er ikke normalt – og går imod strømmen hvor der er en tendens til at samle i afdelinger afhængig af niveau i uddannelsen. Vi synliggør veje ved at eleverne kan spejle sig og lade sig inspirere til at gå videre. Projekter på tværs giver også nye muligheder – fx ballet mecaniq.

9 Synliggøre karriereveje
I princippet tager vi det bedste fra mesterlæreren, og indarbejder i undervisningsmiljøet: Elever på grundforløb kan spejle sig i hovedforløbselever Hovedforløbselever kan spejle sig i KVU studerende Projektforløb på tværs af uddannelser og niveauer giver respekt for hinandens arbejde Projektforløb på tværs giver læring i samarbejde og kommunikation Rollemodeller – er dem, der går lige ved siden af Virksomheder oplever, at de kan få deres uddannelsesbehov dækket et sted – og indgår i et tættere samspil med institutionen om forventninger til faglig niveau og udbud KVU bliver kendt af flere og fremstår for både elever og virksomheder som en konkret mulighed for rekruttering og videreuddannelse. EUD er en oplagt fødekæde til KVU - vi skal forstå at bruge den!

10 Muliggøre overbygning og tilvalg
Lovgivningen er rummelig og giver mulighederne for at lave overbygning og tilvalg af højere niveauer på EUD Valgfag - Almene fag på højere niveauer EUD+ EUX MEN… Det kræver vilje og ledelsesmæssig fokus – ellers fravælges det ofte som noget bøvl! EUX skal være den magiske nøgle – så flere ønsker at vælger en gymnasial overbygning til EUD EUX bliver lanceret som en alternativ gymnasial uddannelse sprogligt i familie med andre gymnasiale uddannelser (HTX, HHX, STX, EUX) EUX skal give den nødvendige volumen og dermed blive økonomisk bæredygtig for skolerne.

11 Modgå organisatorisk bøvl – find genveje!
Eksempel - Etablering og implementering af EUX Entydig organisatorisk placering af ansvar for EUX Analyse af det potentielle marked for en EUX inden for de enkelte uddannelser/centre: behov hos erhvervslivet behov hos de unge konkurrence fra andre institutioner Analyse af potentielle videreuddannelsesmuligheder med en EUX inden for de forskellige centre Information om EUX som en alternativ gymnasial uddannelse Hellere succes med få end fiasko med mange

12 Bryd med forudfattede meninger om EUD!
Vi kan bekræfte fordomme eller vi kan bryde med … Vi kan underlægge os den gængse mening eller vi kan bryde med… Vi kan have ondt af os selv – eller vi kan tage handsken i den anden hånd Vi kan sige – det er samfundets skyld – eller vi kan tage udfordringen op Vi kan være underdanige og acceptere at være nederst i uddannelses hierarkiet, eller vi kan se os selv som en vigtig og nødvendig brik i det samlede uddannelsesbillede Vi kan ændre billedet, hvis vi vil!

13 Image og forudfattede meninger…
Sprog skaber virkelighed Alle skal være bevidste om hvilke signaler og billeder af virkeligheden, vi sender i forhold til EUD Alle skal vise billeder af mulighederne med en EUD frem for begrænsninger Alle (meningsbærere) har en opgave i forhold til at ændre erhvervsuddannelsernes image i offentligheden Alle vejledningsinstanser (UU- centre, studievalgscentre) skal kunne synliggøre karriereveje og videreuddannelses muligheder fra en EUD til en videregående uddannelse – KVU, Ingeniør, arkitekt eller andet Vi skal være stolte af erhvervsuddannelserne

14 En historie fra det virkelige liv!
Om et navneskift og om at sprog skaber virkelighed: En journalist fra JP Århus siger: Efter I hedder AARHUS TECH – sker der så meget oppe hos jer! En HR medarbejder fra Vestas siger: Efter I hedder AARHUS TECH - er det støvede image kommet væk – I er sådan mere hei tech Vi har fået et nyt navn, der er dækkende for skolens mange aktiviteter – og aktiviteterne bliver synlige  Vi kan altså, hvis vi vil - ændre på forudfattede meninger, men ikke over nat. Det kræver fokus, tid og tålmodighed.

15


Download ppt "Workshop EUD – Oplagt fødekæde til Erhvervsakademiuddannelserne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google