Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Et fagligt løft af folkeskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Et fagligt løft af folkeskolen"— Præsentationens transcript:

1 Et fagligt løft af folkeskolen
2014 Et fagligt løft af folkeskolen

2 Nationale resultatmål
Overordnede mål Nationale resultatmål Mindst 80% gode til at læse og regne i de nationale test Flere dygtige i dansk og matematik og færre med dårlige resultater Elevernes trivsel skal øges Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes På sigt skal eleverne i 8. klasse kunne det samme, som 9. klasse kan i dag!

3 Indsatsområder Tre overordnede Længere og varieret skoledag
Kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenkling

4 En længere og mere varieret skoledag
Undervisning = flere fagopdelte timer + understøttende undervisning Mål: styrke elevernes læring og faglige niveau, især i dansk og matematik Elementer: varierede og differentierede læringsformer praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer Omsætte viden til produkter af værdi for andre Understøttende aktiviteter, der udvikler elevernes undervisningsparathed Fysisk aktivitet hver dag Tilbud om lektiehjælp

5 ANTAL LEKTIONER à 45 MIN. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl.
Ekstra lektioner á 45 min Efter + 3 + 2 + 4 +4 + 1 Dansk Før 11 10 9 6 7 Matematik 5 4 Engelsk 2 3 1 2. fremmedsprog Natur/teknik Geografi Idræt Musik Håndarbejde, sløjd, hjemkundsk. Valgfag Fagopdelte lektioner 22 23 26 27 28 32 30 25 31 Understøttende undervisning 7,7 6,75 6,0 5,0 6,2 7,2 Heraf fx bevægelse/motion Skoleugens længde i timer á 60 min. inkl. pauser 21,1 21,8 24,5 25,4 25,7 26,6 30,2 28,4 33 35

6 De fagopdelte timer – ændringer
dansk i klasse + én lektion om ugen. matematik i klasse + én lektion om ugen. engelsk i 1. og 2. klasse én lektion om ugen. idræt i 1. klasse + én lektion om ugen. musik i 1. og 5. klasse + én lektion om ugen. håndværk og design i 4. klasse + én lektion om ugen. 2. fremmedsprog i 5. klasse med én lektion om ugen og i 6. klasse med to lektioner om ugen. natur/teknik i 2. og 4. klasse + én lektion om ugen. valgfag fra 7. klasse + to lektioner om ugen. (En ugentlig lektion fra 8. klasse i geografi flyttes til 7. klasse, således at der sker en udjævning af timerne mellem de to klassetrin)

7 Understøttende undervisning
Der skal skabes nye og bedre muligheder for at inddrage pædagoger og øvrigt personale til at støtte og supplere lærerne med andre relevante kvalifikationer i skolen Derudover: Større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen Samarbejde med kommunale musik- og billedskoler Opfylde undervisningspligt ved valgfag i fx musikskole eller elitesport i forening

8 UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING
Hvad skal vi tilbyde på Dåstrup Skole? Kan varetages af pædagoger eller andre med relevante kompetencer Understøtte den fagopdelte undervisning Kan konverteres til fagopdelt undervisning (kommune el. skole) Mulighed for dispensation til at ”veksle” til to voksne i klassen (kommune) Motion og bevægelse Lektiehjælp og faglig fordybelse = tilbud

9 Understøttende læringsaktiviteter
Bevægelse: dans, rytmik, boldspil, gåtur, rulleskøjteløb, ……. Andet: fortælle historier, science værksted, relationsarbejde, rollespil, skak, naturfaglige forsøg, sang, drama, …….

10 Kompetenceløft Lærerne skal have linjefagskompetencer svarende til liniefag i de fag, de underviser i (2020) Lederne skal have gennemført en skolelederuddannelse Der skal oprettes et nationalt korps af læringskonsulenter Der skal etableres et nationalt ressourcecenter

11 Få klare mål og regelforenklinger
Resultatmål for eleverne Fælles Mål – først dansk og matematik (2013) – nu: juni 2014 Mulighed for fælles ledelse af skoler, af skoler/dagtilbud samt af skoler/ungdomsskoler Elevplan og kvalitetsrapport forenkles og anvendes i højere grad til systematisk løbende evaluering og opfølgning (2013) Fleksible rammer for klasselærerfunktion – timetalskrav udgår Ingen holddannelsesregler for understøttende undervisning

12 Aftalen – ændringer i elevernes timetal
Elevernes skoledag før og efter reformen klokketimer inklusive pauser Klassetrin 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Antal timer om ugen nu 18 21 22 25 26 27 30 28 Antal timer om ugen i forliget 33 35 Elevernes obligatoriske timetal Den ekstra tid skal bruges til: klokketimer, eksklusive pauser Undervisning 0,0 1,5 0,9 -0,6 2,4 2,3 4,5 -0,8 Understøttende undervisning 9,6 5,8 5,1 3,8 4,7 5,4 Skoleugen bliver – inklusive pauser – forlænget med i gnst. 7 timer og 40 minutter Eleverne får i gnst. 5 kvarters ekstra undervisning hver uge. Derudover får de hver uge i gnst. 5 timer og 18 minutters understøttende undervisning.

13 Præmisser for organisering af skoledagen på Dåstrup Skole
Lektionslængde = 45 minutter Ens pausetider for hele skolen Skoledagens længde En ugedag hvor undervisningen stopper kl ( lærermøder) En formiddag uden SFO personale ( SFO møder) ”Bånd” med understøttende læringsaktiviteter i indskolingen

14 Indskoling: skole 30 timer / uge + SFO
tider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 06.30 – 08.00 08.00 – 08.45 08.45 – 09.30 09.30 – 09.50 09.50 – 10.35 10.35 – 11.20 11.20 – 11.35 spise 11.35 – 12.00 12.00 – 12.30 12.30 – 13.15 13.15 – 14.00 14.00 – 16.30 16.30 – 17.00

15 Fordeling af tiden i skolen
Undervisning Fagopdelt: lektioner på 1. og 2. årgang, lektioner på 3. årgang. Understøttende: 5 ”bånd” á 30 minutter plus 5 lektioner på 1. og 2. årgang 4 lektioner på 3. årgang Lektielæsning 80 timer / år inkl. pauser Bevægelse 45 minutter / dag i gennemsnit (heraf 2 lektioner i dræt) Pausetid 60 minutter pr. dag pause = 5 timer / uge

16 Ny SFO struktur Fritteren: 1.maj børn Fritteren: morgenåbning Annekset: alle møder her efter skole og fordeler sig på værksteder både i Anneks og på Fritter. Fritteren: Cafe Anneks: alle børn siger farvel herfra.

17 Mellemtrin: skole 33 timer / uge + Klub
08.00 – 08.45 08.45 – 09.30 09.30 – 09.50 09.50 – 10.35 10.35 – 11.20 11.20 – 11.35 spise 11.35 – 12.00 12.00 – 12.45 12.45 – 13.30 13.30 – 13.45 13.45 – 14.30 14.30 – 15.15 15.15 – 16.00

18 Fordeling af tiden Undervisning Fagopdelt: 30 lektioner på 4. årgang
31 lektioner på 5. og 6. årgang Understøttende: 6 lektioner på 4. årgang 5 lektioner på årgang Lektielæsning 120 timer / år inkl. pauser (3 lektioner / uge) Bevægelse 45 minutter / dag i gennemsnit (heraf 3 lektioner idræt) Pausetid 1 dage med 60 minutters pause + 4 dage med 75 minutters pause = 6 timer pr. uge

19 Udskoling 35 timer / uge (+ 2 lektioners konfirmationsforberedelse for 8. årgang)
08.00 – 08.45 08.45 – 09.30 09.30 – 09.50 09.50 – 10.35 10.35 – 11.20 11.20 – 11.35 spise 11.35 – 12.00 12.00 – 12.45 12.45 – 13.30 13.30 – 13.45 13.45 – 14.30 14.30 – 15.15 15.15 – 16.00

20 Fordeling af tiden Undervisningstid
Fagopdelt: 32 lektioner på 7. og 8. årgang 31 lektioner på 9. årgang. Understøttende: 6 lektioner 7. og 8. årgang 7 lektioner på 9. årgang Lektielæsning 80 timer / år inkl. pauser (2 lektioner / uge) Bevægelse 45 minutter / dag i gennemsnit (heraf 2 lektioner idræt) Pausetid 1 dage med 60 minutters pause + 4 dage med 75 minutters pause = 6 timer pr. uge

21 LEKTIER – Må eleverne gives lektier for hjemme, når der er lektiehjælp? I det omfang der som led i undervisningen gives eleverne hjemmearbejde eller lektier – dvs. opgaver der skal gennemføres eller færdiggøres efter skoledagen – medfører dette en pligt til at give eleverne mulighed for at få hjælp hertil, herunder fx ved en mulighed fro at udføre hjemmearbejdet på skolen med støtte fra en kvalificeret voksen. (39) Eleverne må gerne gives lektier for hjemme. Skolen har dog pligt til at give eleverne mulighed for at udføre dette hjemmearbejde på skolen med støtte fra fx en lærer eller pædagog. Der siges hermed, at skolen har pligt til at tilbyde lektiehjælp. Da det er frivilligt for eleven at benytte tilbuddet, påtager eleven sig så at udføre arbejdet hjemme, såfremt tilbuddet ikke modtages.


Download ppt "Et fagligt løft af folkeskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google