Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VELKOMMEN TIL KURSET ”FORRETNING OG LEDELSE” Ved Carsten Hansen og Jimmy Kevin Pedersen Forretning og Ledelse – Lektion1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VELKOMMEN TIL KURSET ”FORRETNING OG LEDELSE” Ved Carsten Hansen og Jimmy Kevin Pedersen Forretning og Ledelse – Lektion1."— Præsentationens transcript:

1 VELKOMMEN TIL KURSET ”FORRETNING OG LEDELSE” Ved Carsten Hansen og Jimmy Kevin Pedersen Forretning og Ledelse – Lektion1

2 Introduktion af deltagerne : 1)Alle studerende Navn Stilling og evt. Firma Studietype (Master, enkeltfag, kandidat) 2)Carsten Hansen 3)Jimmy Kevin Pedersen

3 Forretning og Ledelse – Lektion1 Carsten Hansen B AGGRUND Erhverv • Copenhagen Business School (CBS) • KPMG Consulting • Deloitte Consulting Uddannelse • Ph.D. • Cand. Merc. Ophold på: London Scool of Economics, UK Standford University, US

4 Forretning og Ledelse – Lektion1 • Samfundsvidenskabelig kandidat fra RUC, 1987 Finansministeriet, Budgetdepartementet Ernst & Young Management Consulting Udenrigsministeriet Københavns Kommune Fujitsu Services MUUSMANN Research & Consulting COWI A/S Implement A/S Finansministeriet, Digitaliseringsstyrelsen Erfaring fra Stat, kommuner og konsulentvirksomheder 16 års ledelses erfaring - 8 års erfaring med topledelse Underviser også på ITU i faget ”Personlig ledelse og Forandringsledelse” Jimmy Kevin Pedersen

5 Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion til faget og dets målsætninger Målsætning, som beskrevet i kursusbeskrivelsen på kursusbasen Forretning og ledelse – styringsvilkår i private og i offentlige virksomheder Kurset dækker bredt, ikke i dybden! I kan/skal hjælpe med jeres egne erfaringer. I skal også læse Erhvervstillæg, Børsen, Berlingske Business og lignende eller blot følge med

6 Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion til faget og dets målsætninger Målsætning, som beskrevet i kursusbeskrivelsen på kursusbasen Efter kurset skal den studerende kunne: 1. Forklare de strategiske omgivelser for en given virksomhed med brug af relevante modeller. 2. Give en begrundet anbefaling om strategi for en given virksomhed ved brug af relevante modeller. 3. Analysere en virksomheds ledelsesmæssige system og organisation fra interessenternes strategiske krav til operationelle mål. 4. Opstille valgmuligheder og begrunde en strategisk beslutning 5. Analysere og redegøre for indholdet af en række øvrige virksomhedsfunktioner samt hvorledes disse praktisk skal indrettes for at understøtte virksomhedens mål. 6. Redegøre for principper inden for offentlig ledelse og kunne analysere en offentlig ledelsessituation, herunder redegøre for forskellene i rammevilkår for offentlig ledelse og ledelse af privat virksomhed

7 Forretning og Ledelse – Lektion1 Eksamensform Eksamen er mundtlig og case baseret med forberedelse. Svarer til en lille hjemmeopgave. 20 min. Forberedelse og 20 min fremlæggelse inkl. votering

8 Forretning og Ledelse – Lektion1 Undervisningsmateriale Bog – Exploring Strategy, 9th edition Kompendium Forretning og ledelse e2012 Kursets hjemmeside/bloggen: https://blog.itu.dk/SFOL- E2012https://blog.itu.dk/SFOL- E2012 Slides Avis artikler og andet materiale der støtter undervisningen Pensum: Bogen og Kompendium

9 Forretning og Ledelse – Lektion1 En typisk lektion, hjemmeopgaver, tid og forventninger En lektion består af: •Opfølgning af sidste lektion •Generelle kommentarer til hjemmeopgave, når de er rettet •Gennemgang af nyt pensum •Start på hjemmeopgave (brug nu tiden her!) Hjemmeopgaver er i snit beregnet til ca. 2 timer. De afleveres pr. mail til underviser der har stillet opgaven. Den må maks. fylde 2 sider I skal aflevere dem i grupper. Vi bestræber os på at udarbejde opgaverne således at I kun behøver at mødes i forbindelse med forelæsningerne. Opgaverne er frivillige. Det forventes i alle opgaver at man anvender en eller flere af de gennemgåede modeller Vi bruger KMD som gennemgående case.

10 Forretning og Ledelse – Lektion1 Lektionsplanen

11 Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion til strategi. (Bogen Kapitel 1)

12 Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion til strategi. Hvad er strategi? •Long-term direction, goals and objectives of an enterprise (bogens def. (A. D. Chandler)) •Being different (M. Porter) •A pattern in af stream of decisions (Henry Mintzberg) •Long-term direction of an organisation (bogens def.)

13 Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion til strategi. Strategic Drift Environmetal Change

14 Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion til strategi. Strategi niveauer: •Corporate-level strategy •Business-level strategy •Operational strategies Strategiformulering: (handler om valg og fravalg) Mission – vision – strategi/mål Strategisk, taktisk og operationelt

15 Forretning og Ledelse – Lektion1 Bogens strategi-mode: Den røde tråd: context, content og process (non-linear) con

16 Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion til strategi. Strategic Lenses •Strategy as design (logisk og analytisk) •Strategy as experience (historik og kultur) •Strategy as variety (udvikler sig i nede fra og op) •Strategy as discourse (hvad der italesættes)

17 Forretning og Ledelse – Lektion1 Samlebetegnelse for initiativer og reformer i den offentlige sektor startende i slutningen af 1980 – 1990 - ikke en teori, - ikke en bestemt politisk ideologi (bred enighed) Administrative reformer, der tager udgangspunkt i hvordan den private sektor virker Ønske om mindre bureaukrati (Weber) og større fleksibilitet og responsiveness Fra borgere og klienter til (for) brugere Strategi og styring i den offentlige sektor ”New” Public Management – et hurtigt overblik

18 Forretning og Ledelse – Lektion1 Ledelsesreform, performancebaseret ledelse Strategier Incitamentsstyring, resultataflønning Resultatkontrakt og virksomhedsregnskaber Evaluering og benchmark analyser Måling og registrering af aktiviteter og resultater Dokumentationskrav og kvalitetsprogrammer Rigsrevisionen: forvaltningsrevision: 1) sparsommelighed, 2) produktivitet og 3) effektivitet/effekt – fortsat mest fokus på 1 og 2. Brug af business-cases for alle investeringer – ex. IT- investeringer New Public Management – et hurtigt overblik

19 Forretning og Ledelse – Lektion1 Gruppedannelse I skal: 1)Fordele jer i grupper, sætte jer ved bordene uden for 6 - 7 i hver gruppe. 2)Vælge gruppeformand 3)Udveksle navne og mail adresser 4)Gruppeformand mailer navnene i gruppen til jimmykevin@itu.dkjimmykevin@itu.dk -Inden i gør det skal I lige have en øvelsesopgave! -Opgaven er at sætte jer ind i vores gennemgående case; KMD

20 Forretning og Ledelse – Lektion1 Øvelsesopgave 1 (som I ikke behøver at aflevere) Gå på nettet og find relevant materiale om KMD – lav en lille læseplan og kom på omgangshøjde med KMD som virksomhed; udfordringer og strategi for at løse de problemer de står med m.m. Konkret bedes I sætte jer ind i udviklingen i KMD fra år 2006 til i dag i forhold til: • Ændrede omverdensforhold • Omsætning • Markedsforhold • Ejerforhold - god fornøjelse !


Download ppt "VELKOMMEN TIL KURSET ”FORRETNING OG LEDELSE” Ved Carsten Hansen og Jimmy Kevin Pedersen Forretning og Ledelse – Lektion1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google