Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”FORRETNING OG LEDELSE”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”FORRETNING OG LEDELSE”"— Præsentationens transcript:

1 ”FORRETNING OG LEDELSE”
Forretning og Ledelse – Lektion1 VELKOMMEN TIL KURSET ”FORRETNING OG LEDELSE”

2 Dagen idag: Forretning og Ledelse – Lektion1
Introduktion af deltagerne Introduktion til stoffet Materiale Gennemgang af typisk lektion, hjemmeopgaver, tid og forventninger Kursets hjemmeside Eksamensform m.m. Introduktion til strategi.

3 Introduktion af deltagerne:
Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion af deltagerne: Bo Svarre Nielsen Jimmy Kevin Pedersen Lise Nielsen Alle andre! Navn Evt. Firma Forudsætninger Studietype (Master, enkeltfag, kandidat)

4 Bo Svarre Nielsen Forretning og Ledelse – Lektion1
Civ. Ing (pre-historisk tid), speciale i impuls- og cifferteknik HD i Organisation 1976 CERN Genève, Københavns Amt, Kommunedata Hewlett-Packard 20 Års erfaring i it-ledelse Linieleder på ITU for master i it ledelse og strategi samt organisation og implementering

5 Jimmy Kevin Pedersen Forretning og Ledelse – Lektion1
Kandidat i driftsøkonomi på RUC, Finansministeriet Ernst & Young Udenrigsministeriet Københavns Kommune Fujitsu Services MUUSMANN Research & Consulting COWI A/S Implement A/S IT & Telestyrelsen 14 års ledelses erfaring - 8 års erfaring med topledelse Rådgiver danske og udenlandske virksomheder i ledelse, bl.a. IT-Governance, Lean-management og meget mere Underviser på ITU i faget ”Personlig ledelse og Forandringsledelse”

6 Lise Nielsen Forretning og Ledelse – Lektion1
Cand. Merc Copenhagen Business School and National Chengchi University, Taiwan, 2007 Business Analyst, Post Danmark Regional Financial Analyst, Carlsberg Group Undervisningsassistent i forretning og ledelse Lise Nielsen

7 Introduktion til stoffet
Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion til stoffet Målsætning, som beskrevet i kursusbeskrivelsen. Stoffet er ofte noget ”fluffy”, men sådan er forretning og ledelse! Økonomi er kontant, men opleves sommetider som sværere. Kurset dækker bredt, ikke i dybden! I kan/skal hjælpe med jeres egne erfaringer. I skal også læse Erhvervstillæg, Børsen og lignende!!

8 Materiale Forretning og Ledelse – Lektion1
Bog – Exploring Corporate Strategy Kompendium Forelæsningsnoter/slides (Password til noter: sixsigma) Web-sider Avis artikler

9 Gennemgang af typisk lektion, hjemmeopgaver, tid og forventninger
Forretning og Ledelse – Lektion1 Gennemgang af typisk lektion, hjemmeopgaver, tid og forventninger En lektion består af: Opfølgning af sidste lektions emne (Nu har I læst på det) Kommentarer til hjemmeopgave Gennemgang af nyt pensum Start på hjemmeopgave (brug nu tiden her!) Hjemmeopgaver er i snit beregnet til ca. 4 timer. De afleveres pr. mail. I kan lave dem i grupper eller enkeltvis. Det forventes i alle opgaver at man anvender de gennemgåede modeller

10 Kursets hjemmeside Forretning og Ledelse – Lektion1
Kurset har en hjemmeside, hvor slides, materialer, links m.v. bliver publiceret. Hjemmesiden har adressen: Slides til forelæsninger er på bloggen, De kan blive opdateret i sidste øjeblik.

11 Eksamensform m.m. Forretning og Ledelse – Lektion1
Eksamen er mundtlig og case baseret med forberedelse. Svarer til en lille hjemmeopgave.

12 Introduktion til strategi.
Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion til strategi. (Bogen Kapitel 1)

13 Introduktion til strategi.
Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion til strategi. Hvad er strategi?? Long term direction of a company Search for strategic fit within the business environment Bogen definerer strategi som: Strategy is the direction and scope of an organisation over the long term, which achieves advantage in a changing environment through its configuration of resources and competences with the aim of fulfilling stakeholder expectations. Level of strategy Corporate level of strategy Business level of strategy

14 Introduktion til strategi.
Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion til strategi. Strategisk ordvalg: Mission Vision Goal Objective Strategic Capability Strategies Business Model Control

15 Introduktion til strategi.
Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion til strategi.

16 Introduktion til strategi.
Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion til strategi. Strategic Drift Environmetal Change

17 Introduktion til strategi.
Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion til strategi. Strategic Lenses Strategy as design Strategy as experience Strategy as ideas Strategy as discourse

18 Forretning og Ledelse – Lektion1
New Public Management – et hurtigt overblik Samlebetegnelse for initiativer og reformer i den offentlige sektor startende i slutningen af 1980 – imødegåelse af kritik af den offentlige sektor – ikke en teori, - ikke en bestemt politisk ideologi (bred enighed) Administrative reformer (modernisering af den offentlige sektor) Modernisering der ser tager udgangspunkt i hvordan den private sektor virker Ønske om mindre bureaukrati (Weber) og større fleksibilitet og responsiveness Fra borgere og klienter til (for) brugere Stemme til valg eller stemme med fødderne/ demokrati vs. marked

19 Forretning og Ledelse – Lektion1
New Public Management – et hurtigt overblik Nye styringsformer: Decentralisering af ledelsesansvar Mål-, ramme- og resultatstyring Digitalisering Bestiller og udfører model (BUM) Resultatkontrakter Ny løn/ resultatløn Direktørkontrakter Udlicitering/outsourcing af periferiopgaver og BPO OPP og PPP Statsvirksomheder, nettostyrede virksomheder, indtægtsdækket virksomhed Dannelse af statslige aktieselskaber og privatisering Markedsgørelse og brugerbetaling Frit valg Garantier Ledelsesreform – kodeks for offentlig top-ledelse, dialogbaseret ledelse, værdibaseret ledelse og selvledelse

20 Forretning og Ledelse – Lektion1
Incitamentsstyring Resultatkontrakt og resultataflønning Flerårs-aftaler og budgetsikkerhed Selvstændiggørelse og egen profilering af offentlige institutioner Virksomhedsregnskaber Benchmark og kvalitetspriser, digitaliseringspriser mv. Måling og registrering på aktiviteter men ikke på resultater Evaluering Rigsrevisionen: forvaltningsrevision: 1) sparsommelighed, 2) produktivitet og 3) effektivitet – fortsat mest fokus på 1 og 2. New Public Management – et hurtigt overblik

21 Forretning og Ledelse – Lektion1
New Public Management – et hurtigt overblik Hvor er udfordringerne og modsætningerne? Effektivitet Borger Bruger Demokrati

22 Introduktion til strategi.
Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion til strategi. SWOT Offensiv Strategi Strength Weaknesses Opportunities Threats Defensiv Strategi External Factors Internal Factors


Download ppt "”FORRETNING OG LEDELSE”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google