Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

It-ledelse for ikke-it-chefer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "It-ledelse for ikke-it-chefer"— Præsentationens transcript:

1 It-ledelse for ikke-it-chefer
IT-GOVERNANCE It-ledelse for ikke-it-chefer # Christian Wang, IT-Chef

2 I alle større organisationer rykker elementer af it-ledelse højere op i ledelses-hierarkierne.
Årsagen er, at digitalisering og it i stigende grad er en regulær del af selve forretningen og ikke udelukkende en service – altså ikke bare ”it ud af væggen”. # Christian Wang, IT-Chef

3 IT-projekter er organisatoriske forandrings-projekter
Digitalisering og it er ofte drivere eller forudsætning for forandringer, og dermed er digitalisering og it en væsentlig del af arbejdet med forandringsledelse, bl.a. på grund af øgede krav om innovation, kvalitetsudvikling og effektiviseringer. # Christian Wang, IT-Chef

4 God praksis for IT-Governance skal sikre:
Formål #1 Forventninger God praksis for IT-Governance skal sikre: At ledelsen skaber forventninger til kommende initiativer på området, fx via dialog med og involvering af alle interessenter forud for beslutninger om investeringer i digitalisering og it. # Christian Wang, IT-Chef

5 God praksis for IT-Governance skal sikre:
Formål #2.1 Strategier God praksis for IT-Governance skal sikre: At beslutninger om investeringer i digitalisering og it: - Udspringer fra og er en del af organisationens strategier, og dermed prioriteres ud fra strategiske målsætninger – og ikke alene ud fra lokale behov, ønsker og idéer. # Christian Wang, IT-Chef

6 God praksis for IT-Governance skal sikre:
Formål #2.2 Forventet udbytte God praksis for IT-Governance skal sikre: At beslutninger om investeringer i digitalisering og it: - Baserer sig på en analyse, som fokuserer på dokumentérbart forventet udbytte (resultater, gevinster, mérværdi), samt implementeringsrisici og informationssikkerhed. # Christian Wang, IT-Chef

7 God praksis for IT-Governance skal sikre:
Formål #3 Gevinster God praksis for IT-Governance skal sikre: At gevinsterne fra projekterne faktisk bliver høstet, også de steder i organisationen som ikke direkte bidrager til investeringen. # Christian Wang, IT-Chef

8 God praksis for IT-Governance skal sikre:
Formål #4 Projektstyring God praksis for IT-Governance skal sikre: At styring, opfølgning og løbende justeringer i digitaliserings- og it-projekter får høj prioritet i ledelsesarbejdet. Projektejer Projektleder Projektplan Projektstyring # Christian Wang, IT-Chef

9 God praksis for IT-Governance skal sikre:
Formål #5 Drift God praksis for IT-Governance skal sikre: At ansvaret for overgangen fra projekt til drift forankres i organisationen, herunder placering af ansvar for datakvalitet, arbejdsprocesser, systemejerskab, løbende forbedringer og lovgivning på området. Systemejer # Christian Wang, IT-Chef

10 God praksis for IT-Governance skal sikre: Forventninger
Formål opsummeret God praksis for IT-Governance skal sikre: Forventninger Strategier og forventet udbytte Gevinster, mérværdi Projektstyring Drift # Christian Wang, IT-Chef

11 Serviceaftale om driften Informationssikkerhed
Systemejer Leverandørkontrakt Serviceaftale om driften Informationssikkerhed Brugerorganisation Administratorer, superbrugere, vejledere, .. # Christian Wang, IT-Chef

12 Systemejer # Christian Wang, IT-Chef

13 It-ledelse for ikke-it-chefer
IT-GOVERNANCE It-ledelse for ikke-it-chefer # Christian Wang, IT-Chef


Download ppt "It-ledelse for ikke-it-chefer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google