Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”FORRETNING OG LEDELSE”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”FORRETNING OG LEDELSE”"— Præsentationens transcript:

1 ”FORRETNING OG LEDELSE”
Forretning og Ledelse – Lektion1 VELKOMMEN TIL KURSET ”FORRETNING OG LEDELSE” Ved Jimmy Kevin Pedersen

2 Introduktion af deltagerne:
Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion af deltagerne: Alle studerende Navn Stilling og evt. Firma Studietype (Master, enkeltfag, kandidat)

3 Jimmy Kevin Pedersen Forretning og Ledelse – Lektion1
Samfundsvidenskabelig kandidat fra RUC, Finansministeriet, Budgetdepartementet Ernst & Young Management Consulting Udenrigsministeriet Københavns Kommune Fujitsu Services MUUSMANN Research & Consulting COWI A/S Implement A/S Finansministeriet, Digitaliseringsstyrelsen Erfaring fra Stat, kommuner og konsulentvirksomheder 17 års ledelses erfaring - 8 års erfaring med topledelse

4 Introduktion til faget og dets målsætninger
Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion til faget og dets målsætninger Målsætning, som beskrevet i kursusbeskrivelsen på kursusbasen Forretning og ledelse – styringsvilkår i private og i offentlige virksomheder Kurset er bredt, ikke dybt I kan/skal biidrage med jeres egne erfaringer. I bør også læse Erhvervstillæg, Børsen, Berlingske Business og lignende for at holde jer ajour med erhvervsstoffet

5 Introduktion til faget og dets målsætninger
Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion til faget og dets målsætninger Målsætning, som beskrevet i kursusbeskrivelsen på kursusbasen Efter kurset skal den studerende kunne: 1. Forklare de strategiske omgivelser for en given virksomhed med brug af relevante modeller. 2. Give en begrundet anbefaling om strategi for en given virksomhed ved brug af relevante modeller. 3. Analysere en virksomheds ledelsesmæssige system og organisation fra interessenternes strategiske krav til operationelle mål. 4. Opstille valgmuligheder og begrunde en strategisk beslutning 5. Analysere og redegøre for indholdet af en række øvrige virksomhedsfunktioner samt hvorledes disse praktisk skal indrettes for at understøtte virksomhedens mål. 6. Redegøre for principper inden for offentlig ledelse og kunne analysere en offentlig ledelsessituation, herunder redegøre for forskellene i rammevilkår for offentlig ledelse og ledelse af privat virksomhed 

6 Eksamensform Forretning og Ledelse – Lektion1
Eksamen er mundtlig og case baseret med forberedelse. Svarer til en lille hjemmeopgave. 20 min. Forberedelse og 20 min fremlæggelse inkl. votering

7 Undervisningsmateriale
Forretning og Ledelse – Lektion1 Undervisningsmateriale Bog – Exploring Strategy, 9th edition Kompendium Forretning og ledelse f2013 Kursets hjemmeside/bloggen: https://blog.itu.dk/SFOL-F2013 Slides Avis artikler og andet materiale der støtter undervisningen Case-materiale Pensum: Bogen og Kompendium

8 En typisk lektion, hjemmeopgaver, tid og forventninger
Forretning og Ledelse – Lektion1 En typisk lektion, hjemmeopgaver, tid og forventninger En lektion består af 2 timers undervisning 2 timers opgaveløsning i grupper En lektion: Opfølgning af sidste lektion Generelle kommentarer til hjemmeopgave, når de er rettet Gennemgang af nyt pensum En gruppeopgave: Start på hjemmeopgave (brug nu tiden her!)

9 Hjemmeopgaver Forretning og Ledelse – Lektion1
Hjemmeopgaver er i snit beregnet til ca. 2 timer. De afleveres pr. mail til mig Den må maks. fylde 2 sider I skal aflevere dem i grupper. Opgaverne er frivillige. Opgaverne er en god mulighed for at I får talt om pensum og om de modeller der er blevet gennemgået i undervisningen. I år bruge vi flyselskabet SAS som gennemgående case.

10 Forretning og Ledelse – Lektion1
Lektionsplanen Introduktion til faget; lidt om strategi og lidt om styring i den off. sektor Ekstern strategi – omverdensanalyse Ledelsessystemet i virksomheden Intern strategi – værdianalyse , styrkeområder og optimering Intern strategi – vækst muligheder og styring af vækst retning Internationalisering – vurdering af muligheder og strategier Virksomhedskultur Innovation og entrepreneurship Forandringsprocesser og ledelse af disse Marketing og branding Offentlig ledelse og styring Procesledelse og procesforståelse Opsamling og orientering om eksamen

11 Introduktion til strategi.
Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion til strategi. (Bogen Kapitel 1)

12 Introduktion til strategi.
Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion til strategi. Hvad er strategi? Long-term direction, goals and objectives of an enterprise (bogens def. (A. D. Chandler)) Being different (M. Porter) A pattern in af stream of decisions (Henry Mintzberg) Long-term direction of an organisation (bogens def.)

13 Introduktion til strategi.
Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion til strategi. Strategic Drift Environmetal Change

14 Introduktion til strategi.
Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion til strategi. Strategisk analyse: Makro, meso og mikroniveau Strategi niveauer i en virksomhed: Corporate-level strategy Business-level strategy Operational strategies Strategiformulering: (handler om valg og fravalg) Mission – vision – strategi/mål Strategisk, taktisk og operationelt

15 Forretning og Ledelse – Lektion1
Bogens strategi-mode: Den røde tråd: context, content og process (non-linear) con

16 Introduktion til strategi.
Forretning og Ledelse – Lektion1 Introduktion til strategi. Strategic Lenses Strategy as design (logisk og analytisk) Strategy as experience (historik og kultur) Strategy as variety (udvikler sig i nede fra og op) Strategy as discourse (hvad der italesættes)

17 Strategi og styring i den offentlige sektor
Forretning og Ledelse – Lektion1 Strategi og styring i den offentlige sektor ”New” Public Management – et hurtigt overblik   Samlebetegnelse for initiativer og reformer i den offentlige sektor startende i slutningen af 1980 – ikke en teori, - ikke en bestemt politisk ideologi (bred enighed) Administrative reformer , der tager udgangspunkt i hvordan den private sektor virker Ønske om mindre bureaukrati (Weber) og større fleksibilitet og responsiveness Fra borgere og klienter til (for) brugere

18 Forretning og Ledelse – Lektion1
Ledelsesreform, performancebaseret ledelse Strategier Incitamentsstyring, resultataflønning Resultatkontrakt og virksomhedsregnskaber Evaluering og benchmark analyser Måling og registrering af aktiviteter og resultater Dokumentationskrav og kvalitetsprogrammer Rigsrevisionen: forvaltningsrevision: 1) sparsommelighed, 2) produktivitet og 3) effektivitet/effekt – fortsat mest fokus på 1 og 2. Brug af business-cases for alle investeringer – ex. IT-investeringer New Public Management – et hurtigt overblik

19 Gruppedannelse I skal:
Forretning og Ledelse – Lektion1 Gruppedannelse I skal: Fordele jer i grupper, sætte jer ved bordene uden for i hver gruppe – bliv venligst på samme etage  Tælle til 8 Vælge gruppeformand Udveksle navne og mail adresser Gruppeformand mailer navnene i gruppen til Inden i gør det skal I lige have en øvelsesopgave! Opgaven er at sætte jer ind i vores gennemgående case; SAS

20 Øvelsesopgave 1 (som I ikke behøver at aflevere)
Forretning og Ledelse – Lektion1 Øvelsesopgave 1 (som I ikke behøver at aflevere) Gå på nettet og find relevant materiale om SAS – lav en lille læseplan og kom på omgangshøjde med SAS som virksomhed; udfordringer og strategi for at løse de problemer de står med m.m. – hvad sker der for dem? Og hvad kan de gøre? Hvad er SAS produkter, hvem er deres konkurrenter? Hvad er deres strategi? Find nogle relevante nøgletal og sæt jer godt ind i casen - gå på deres hjemmeside og læs analyser af virksomheden, avisartikler mv. God fornøjelse !


Download ppt "”FORRETNING OG LEDELSE”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google