Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sådan står det til med sundheden i Nordjylland - hvad kan sundhedsprofiler bruges til? - hvad er social kapital? Tine Curtis Forskningsleder.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sådan står det til med sundheden i Nordjylland - hvad kan sundhedsprofiler bruges til? - hvad er social kapital? Tine Curtis Forskningsleder."— Præsentationens transcript:

1 Sådan står det til med sundheden i Nordjylland - hvad kan sundhedsprofiler bruges til? - hvad er social kapital? Tine Curtis Forskningsleder

2 Sådan står det til med sundheden i Nordjylland September 2007 | Tine CurtisSide 2 Statens Institut for Folkesundhed

3 Sådan står det til med sundheden i Nordjylland September 2007 | Tine CurtisSide 3 Sundhedsprofiler i Danmark •SUSY-undersøgelserne, SIFs landsdækkende Sundheds- og Sygeligheds- undersøgelser (1987, 1994, 2000, 2005) •SIFs kommunale sundhedsprofiler, samarbejde med KL, SIF har gennemført kommunale sundhedsprofiler i 7 kommuner, 4 yderligere på vej •SIFs kommunale ulykkesprofiler •KRAM (Kost, Rygning, Alkohol, Motion), gennemføres af SIF i 13 kommuner •Region Midtjylland •Region Hovedstaden •HEPRO, Region Nordjylland + 4 danske partnere

4 Sådan står det til med sundheden i Nordjylland September 2007 | Tine CurtisSide 4 Hvad er sundhed? Hvad kan en sundhedsprofil fortælle os? •Selvvurderet helbred •Symptomer og gener i hverdagen •Oplevet trivsel og livskvalitet •Sundhedsvaner og anden livsstil •Motivation og forandringsparathed •Sociale relationer, ensomhed, tillid til andre, deltagelse i foreningsliv mv. •Arbejdsmiljø – fysisk og psykisk •Tillid til institutioner og brug af tilbud i lokalsamfundet

5 Sådan står det til med sundheden i Nordjylland September 2007 | Tine CurtisSide 5 Regionale forskelle - køns- og aldersjusteret, SUSY-2005

6 Sådan står det til med sundheden i Nordjylland September 2007 | Tine CurtisSide 6 Regionale forskelle og svær overvægt Køns- og aldersjusteret, SUSY-undersøgelserne Hvad er det, der sker med overvægten i Nordjylland?

7 Sådan står det til med sundheden i Nordjylland September 2007 | Tine CurtisSide 7 Hvorfor Region Nordjylland profilen? •Afdække sundhedsproblemer, f.eks. alkoholproblemer, høj sygelighed og lign. i regionen og i kommunerne •Være et overordnet planlægningsværktøj for den borgerrettede og patientrettede forebyggelse og behandlingsindsats •Fungere som overvågningsinstrument og alarmklokke i forhold til utilsigtede eller uønskede udviklinger i sundhedstilstanden •Bidrage til målretning af fremtidige indsatser og til evaluering af indsatsen gennem opfølgning •Bidrage til at bevidstgøre og engagere borgerne •Det særlige ved HEPRO: Fokus på social kapital

8 Sådan står det til med sundheden i Nordjylland September 2007 | Tine CurtisSide 8 Hvad er Social kapital? De træk ved den sociale struktur (f.eks. tillid og normer for gensidig hjælp) der er ressourcer for borgerne og støtter fælles indsats Kawachi & Berkman. Social Epidemiology, 2000 Den sociale og kulturelle sammenhængskraft i samfundet, normer for samvær mellem mennesker og de samfundsmæssige institutioner, som de er en del af. Social kapital er den lim, som holder samfundet sammen, og som er en forudsætning for økonomisk vækst og livskvalitet Ismail Serageldin, Vice President, the World Bank

9 Sådan står det til med sundheden i Nordjylland September 2007 | Tine CurtisSide 9 Kendetegn ved social kapital • Det er eksternt til individet, noget socialt … • Det er et fælles gode • Det er et biprodukt af sociale relationer • Det binder samfundsmæssige processer sammen f.eks. økonomi, politik og det sociale liv • Nøglebegreberne er tillid; fælles handlen; deltagelse; fælles værdier og normer; stærke sociale relationer Coleman JS. Am J Sociol 1998; 94 Supplement: S95-S120 Putnam RD. Making democracy work. Princeton University Press, 1993 HEPRO er den første større undersøgelse i Danmark, der belyser social kapital på befolkningsniveau

10 Sådan står det til med sundheden i Nordjylland September 2007 | Tine CurtisSide 10 Betydning af skolens sociale kapital for skoleelevers sundhed Et dansk studie om social kapital 1.Folk siger ”hej” til hinanden og stopper op og taler på vejen 2.Det er trygt for børn at lege udenfor om dagen 3.Man kan stole på folk, der hvor jeg bor 4.Der er gode steder at være i fritiden (fx klubber, boldbaner, grønne områder) 5.Jeg kan spørge naboerne om hjælp, hvis jeg har brug for det 6.De fleste mennesker, der hvor jeg bor, ville udnytte mig hvis de fik chancen Hvor enig eller uenig er du i følgende udtalelser: Due & Holstein - skolebørnsundersøgelsen www.hbsc.dk

11 Sådan står det til med sundheden i Nordjylland September 2007 | Tine CurtisSide 11 Procentfordeling af svar i forskellige skoler, her to meget forskellige skoler

12 Sådan står det til med sundheden i Nordjylland September 2007 | Tine CurtisSide 12 Risiko for daglige symptomer efter forældres socialgruppe på skoler med forskellig social kapital P < 0.01 Holstein 2006

13 Sådan står det til med sundheden i Nordjylland September 2007 | Tine CurtisSide 13 Hvad er social kapital II Social kapital er det, der binder samfund sammen, det der skaber tillid blandt mennesker og får os til at stole på samfundet og dets institutioner, det der får os til at deltage og komme hinanden ved Social kapital kan betragtes som et bindeled mellem individers sunde valg (livsstil) og de fysiske, materielle og samfunds- mæssige vilkår, mennesker lever i (levevilkår) Social kapital er med til at skabe rammerne for det sunde liv – og dermed noget, der skal arbejdes for på alle niveauer

14 Sådan står det til med sundheden i Nordjylland September 2007 | Tine CurtisSide 14 Sundhedsprofil for Region Nordjylland og 11 nordjyske kommuner belyser: • livskvalitet og velbefindende, sygelighed, symptomer og konsekvenser af sygdom for den enkelte, grupper af borgere og hele befolkningen • sundhedsvaner og livsstil samt motivation for ændring af vaner i forskellige grupper af befolkningen • sociale relationer, deltagelse i fællesskabet, tillid til hinanden og samfundets institutioner • risikofaktorer i arbejdsmiljø og lokalområdet Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte Kommunalbestyrelsen har ansvaret for … at skabe rammer for en sund levevis


Download ppt "Sådan står det til med sundheden i Nordjylland - hvad kan sundhedsprofiler bruges til? - hvad er social kapital? Tine Curtis Forskningsleder."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google