Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen Teknologi historie – 5. Øvelsesgang …Også til Langdon Winner.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen Teknologi historie – 5. Øvelsesgang …Også til Langdon Winner."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen Teknologi historie – 5. Øvelsesgang …Også til Langdon Winner

2 Agenda Siden sidst Genopfriskning (ultrakort)
Hvad skal man fokusere på? Hvad kan vi lære fra teksten Tak for denne gang og held og lykke i jeres videre studie Forsøgt at tage hensyn til at de har en lang dag. Håber de kan koncentrer sig for jeg vil i dag fortælle opskriften på en god opgave.

3 Siden Sidst Hvordan gik reality bites? Hvordan var forelæsningen?
Hvor mange har læst?

4 At bearbejde svære tekster (€)
Genopfriskning: At bearbejde svære tekster (€) Spørgsmål: Hvad er et begreb? Hvorfor er det smart at søge I begreber? Hvordan træder begreberne frem (nogen gange direkte andre gange mere skjult).

5 Brug klare definitioner

6 Et spørgsmål om nuancer
Filosofi kommer af det græske filo, viden, og sofia, kærlighed. Altså kærlighed til viden. Ved iterativ udvikling forstår jeg… F(x) = 15 Jeg synes induktion er bedre end deduktion Ifølge Vincent handler den magiske cirkel om… ”Du er et svin” Bed om skarpe definitioner, (s. 69) (s. 75).

7 Når du ikke kan definere
så argumenter

8 Argumentation Hvad er forskellen/relationen imellem et argument & en præmis? Er der forskellige regler for argumentation i forskellige kontekster? Hvis A = B  B = C så er A = C

9 Et spørgsmål om nuancer
Min far kan tæve din far Solskinsvejr er bedre end regnvejr Danmark har brug for vedvarende vækst Undersøgelser har peget på vigtigheden af at beskytte det offentlige rum (Hansen & Hendriks (2011) Ungdommen er af lave (Aristoteles, 40bc) Smid indvandrende ud af Danmark. Danmark for danskerne. Akademisk argumentation handler i større grad om at være mere grundig, da akademiske tekster som regel er godt understøttede af kilder og der ikke er interesse i at

10 Han definere/Han argumentere (man definere)
Jeg synes Jeg definere Jeg argumentere Han definere/Han argumentere (man definere)

11 Har teknologiske artefakter Politisk karakter Hvem er de to forfattere

12 Hvad er tekstens Mål? Læs fra begyndelsen.
Inden for det første afsnit vil det komme

13 ”I det følgende vil jeg opridse og illustrere to måder, hvorpå artefakter kan besidde politiske egenskaber” (s. 23)

14 Hvad er tekstens konklusion? Læs fra begyndelsen.
Inden for det første afsnit vil det komme

15 ”Den anden måde foreligger i tilfælde af, hvad der kan kaldes ”teknologier, der i sig selv er politiske”, dvs. Menneskeskabet systemer, der synes at fordre eller være bedste forenelige med særlige former for politiske forhold” (s. 23) ”Den første måde foreligger i tilfælde, hvor opfindelsen, designet og arrangementet af et specifikt, teknisk apparat eller system, bliver til en måde at bilægge en strid på inden for et bestemt fællesskab” (s. 23)

16 Hvad var alt det forinden? Læs fra begyndelsen.
Inden for det første afsnit vil det komme

17 PROBLEMFELTET (INDLEDNING)
Noget af det som folk har sværest ved at skrive, forstå og opdage. Det er en stor del af en projektopgave. Det er også det første I møder læseren med

18 Problemfelt Hvilke modsætninger/uklarheder/historie ligger bag? Hvilke begreber er centrale? Hvorfor er det vigtigt?

19 Teknologi determinisme (s 22)
Social determinisme (s. 22) Teknologisk politik (s. 23) Vi skyder skylden på samfundet og aldrig isenkramet (s. 22, top)

20 Hvad kommer efter? Læs fra begyndelsen.
Inden for det første afsnit vil det komme

21 ”Med termen ”politik” sigter jeg ovenfor og i det følgende til arrangementer af magt og autoritet i menneskelige sammenslutninger såvel som til de aktiviteter, der finder sted inden for disse arrangementer” (s. 23)

22 ”Termen ’teknologi’ skal i sammenhængen her forstås som alle moderne, praktiske kunstgreb, men for at undgå forvirring foretrækker jeg at benytte flertalsformen ”teknologier” for at angive, at der er tale om mindre eller større stykker eller systemer af materiale af en bestemt slags” (s. 23)

23 Brug klare definitioner!

24 Intenderet/Uintenderet - og det lige imellem
Læs fra begyndelsen. Inden for det første afsnit vil det komme

25 Long islands broer Eksempel på artefakter med intenderet politisk magt

26 Les Grands Boulevards … et sted for caféer, byliv og turisme?
Eller voldsomme krige?

27 Social medier Eksempel på artefakter med uintenderet politisk magt

28 Transcendens

29 Tomat, Tomat og atter tomat
Eksempel på artefakter der transcendere intentionen Dette slide er sponser af:

30 ”De ting vi kalder ’teknologier’ er måder at opbygge orden i vor verden på” (s. 29)

31 Iboende politisk karakter
Læs fra begyndelsen. Inden for det første afsnit vil det komme

32 Autoritær vs. Demokratisk organisering

33 Nutidige eksempler

34 Et klokkeklart eksempel

35 Konklusion fra winner og mig

36 Winner (s. 38) Både-og position: Nogle teknologier er fleksimple, andre uforanderlige Specifikke konfigurationer af det materielle og de sociale institutioner central Større opmærksomhed – mere stillingstagen!

37 Definer begreber!

38 Bemærk tekst opbygning Indledning Problemformulering
Strukturer! Bemærk tekst opbygning Indledning Problemformulering Analyse (tekstnærhed!) Diskussion Konklusion Perspektivering Hvor mange sider har man?

39 Når i kan de trick jeg har lært jer er i…

40 …Bachelorer Hvordan gik reality bites? Hvordan var forelæsningen?
Hvor mange har læst?

41 Tak for denne gang! … Husk: vi mødes kort til spørgetime/evaluering efter Winner +BONUS: Opskrift på eksamensskrivning


Download ppt "Velkommen Teknologi historie – 5. Øvelsesgang …Også til Langdon Winner."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google