Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Narrativ terapi Bedre Psykiatri, Slagelse 26/ Jacob Mosgaard

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Narrativ terapi Bedre Psykiatri, Slagelse 26/ Jacob Mosgaard"— Præsentationens transcript:

1 Narrativ terapi Bedre Psykiatri, Slagelse 26/1 2011 Jacob Mosgaard
26/ Jacob Mosgaard Psykolog Narrativ terapi

2 Narrativ menneskeforståelse
Tre terapimodeller Mekanisk terapi Reparation af maskinfejl Romantisk terapi Løget skrælles Narrativ terapi Fortællingen

3 Narrative grundideer Alt er fortællinger
Vi skaber mening gennem narrativer Narrativ eller fortælling er en metafor, som antyder, at mennesket er et fortolkende væsen Fortolkningen kan kun finde sted gennem en allerede eksisterende fortolkningsramme Fortolkningen har indflydelse på vores skridt gennem livet Fortællingen afgør, hvilke aspekter af det levede liv, der kommer til udtryk

4 Narrative grundideer Alt er fortællinger
Narrativer er afgrænset af, hvilke ideer, vi har tilgængelige i vores kultur Livet er for rigt til, at én fortælling kan rumme alle erfaringer – det er multi-historielt Alle fortællinger indeholder selvmodsigelser og tvetydigheder Der findes derfor altid undtagelser i de dominerende fortællinger, vi har om os selv og om verden

5 Narrative grundideer Magt Vi er alle altid underlagt diskursiv magt
Fra despotmagt til diskursiv magt Magt er produktiv – den skaber såvel som undertrykker Den skaber identitet Den udelukker og undertrykker bestemte identiteter Narrativ terapi søger at skabe modmagt til undertrykkende dominerende historier

6 Eksternalisering Vi er ikke vores negative identitetskonklusioner
Personen er ikke problemet Problemet er problemet Formål: at adskille disse to forståelser Altså at adskille problemhistorien fra identiteten Eksternalisering som en måde at tale om problemer

7 eksternalisering Eksempler på metaforer Bekæmpe problemet
Lægge problemet bag sig Fratage problemet dets magt Opdrage problemet Adskille sig fra problemet Reducere problemets indflydelse Afvise invitationer til samarbejde med problemet Osv.

8 Gen-forfatning Der findes altid oplevelser eller ideer, som ikke passer ind i den dominerende historie Alle historier indeholder undtagelser Alle problemer indeholder deres potentielle modsætning Det fraværende men implicitte

9 Gen-forfatning En alternativ historie er ikke en mere sand historie – bare mere hensigtsmæssig Formål med gen-forfatning: At skabe en alternativ historie Fra problemhistorie til aktørhistorie Fra offer for et problem til en, der er i stand til at handle Alle liv indeholder begge dele

10 Narrativ terapi og psykisk sygdom
Narrativ terapi tilhører en tradition for kritisk stillingtagen til taget-for-givet-viden Narrativ terapi er ikke antipsykiatrisk, men går til psykiatrisk lidelse anderledes end fx medicinske eller kognitive tilgange Narrativ terapi har opmærksomheden på diagnosers positive og negative indflydelse på levende menneskers liv, relationer og håb for fremtiden

11 Fordele ved diagnoser Diagnoser giver både den lidende og hjælperen en fornemmelse af: Legitimitet (sandhed) Bekendthed (beroligende meningsfuldhed) Forudsigelighed (lineær kausalitet) Diagnoser fremmer kommunikation Konklusioner er ikke p.t. til forhandling Kategorier og konklusioner skaber fælles mening Diagnoser fremmer handling Indsatser kan sættes ind

12 Ulemper ved diagnoser Visse diagnoser er negative fortællinger
Risiko for et fjendtligt sprog Diagnoser er ofte stemplende Diagnosen bliver personen Tiden læger ikke alle sår (fx AA) Diagnoser er individualistiske Problemer eksisterer inde i individet – eventuelt i generne eller i kemien Konteksten negligeres

13 Ulemper ved diagnoser Diagnoser er tynde fortællinger
Tvivl og tvetydigheder er ikke velkomne Diagnoser kan skabe grøfter mellem eksperter og klienter Den professionelle ved bedst Klienten er i en offer-position Og desværre til tider grøfter mellem de ramte og de pårørende Diagnosen kan stå imellem personerne

14 Arbejde i et diagnostisk felt
Eksempel 1 Glem diagnosen Tal om det, der optager klienten (Det gør de fleste terapeuter alligevel)

15 Arbejde i et diagnostisk felt
Eksempel 2 Eksternalisering af diagnosen Undersøg diagnosens indflydelse på liv, relationer og fremtid Evaluér denne indflydelse – ”hvad stiller den sig i vejen for? ” Opdag fx unikke hændelser Udbred alternativ fortælling

16 Arbejde i et diagnostisk felt
Eksempel 3 Internaliserende samtale Gå i dialog med diagnosen Undersøg, hvad den ønsker og hvilke midler den benytter Opdag personens modstands-handlinger

17 KONKLUSION Narrativ terapi har ikke nødvendigvis som formål at fjerne problemet Men heller ikke at påstå, at problemet blot er en illusion Formålet er at opdage alternative fortællinger med nye handlemuligheder og potentialer for nye, mere foretrukne, identiteter

18 Relevant litteratur Anette Holmgren: Terapifortællinger – narrativ terapi i praksis Monk, Winslade & Crocket: Narrativ terapi i praksis – håbets arkæologi Alice Morgan: Narrative samtaler Michael White: Kort over narrative landskaber


Download ppt "Narrativ terapi Bedre Psykiatri, Slagelse 26/ Jacob Mosgaard"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google