Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virksomheder – Leavitt’s model

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virksomheder – Leavitt’s model"— Præsentationens transcript:

1 Virksomheder – Leavitt’s model

2 RHS - Informationsteknologi
Forandringer Enhver forandring – ikke kun relateret til IT – i en virksomhed vil påvirke mange aspekter af virksomheden Hvordan skal vi kunne overskue alle disse aspekter? RHS - Informationsteknologi

3 RHS - Informationsteknologi
Leavitt’s model Leavitt’s model anskuer virksomheder som bestående af fire delsystemer: Personer Opgaver Struktur Teknologi RHS - Informationsteknologi

4 RHS - Informationsteknologi
Leavitt’s model Teknologi Personer Opgaver Struktur RHS - Informationsteknologi

5 RHS - Informationsteknologi
Leavitt’s model Modellen indikerer, at der er tætte relationer mellem alle delsystemer i en virksomhed Bare sund fornuft… …men let at glemme i praksis Forandring i et delsystem vil påvirke alle andre delsystemer RHS - Informationsteknologi

6 RHS - Informationsteknologi
Leavitt’s model Derudover eksisterer enhver virksomhed i en kontekst, define-ret af den omgivende verden Nærmiljø Fjernmiljø RHS - Informationsteknologi

7 Leavitt’s model - personer
Med personer forstås de mennesker, der arbejder i virksomheder, indenfor de rammer organisationsstrukturen angiver Mange karakteristika for personer Uddannelse og kvalifikationer Holdninger og motivation Stilling, rolle og løn Evner, viden og erfaring RHS - Informationsteknologi

8 Leavitt’s model - personer
Uddannelse og kvalifikationer Typisk niveau for uddannelse Praktisk / teoretisk Match mellem uddannelse og funktion Behov for løbende uddannelse Villighed til løbende uddannelse Udbud / efterspørgsel RHS - Informationsteknologi

9 Leavitt’s model - personer
Holdninger og motivation Hvorfor kommer jeg på arbejde…? Hvad er godt ved denne arbejdsplads…? Udfordringer vs tryghed First movers vs konservatisme Attitude og tilhørsforhold – ”én stor familie” eller ”os mod ledelsen” Karrieremuligheder RHS - Informationsteknologi

10 Leavitt’s model - personer
Stilling, rolle og løn Arbejdsindhold Prestige (”guldbroderet kasket”) Formelle og uformelle roller (ekspertroller) Autoritet Belønningsmodeller RHS - Informationsteknologi

11 Leavitt’s model - personer
Evner, viden og erfaring Typisk ansættelsesforhold (lange forhold vs løbende udskiftning) Vidensdeling Medier Omstillingsparathed Profil for nyansatte RHS - Informationsteknologi

12 Leavitt’s model - struktur
Med struktur forstås de rammer, virksom-heden arbejder under Virksomhedskultur Visioner og målsætninger Ledelsesform og menneskesyn Ansvars- og myndighedsfordeling RHS - Informationsteknologi

13 Leavitt’s model - struktur
Virksomhedskultur Selvopfattelse af virksomheden Korrekt opførsel Traditioner Hvem definerer kulturen? Forandringsvillighed RHS - Informationsteknologi

14 Leavitt’s model - struktur
Visioner og målsætninger Hvad er de primære visioner/målsætninger? Er de klart defineret? Hvem definerer dem? Er de kendt af alle i virksomheden? Reelle eller formelle RHS - Informationsteknologi

15 Leavitt’s model - struktur
Ledelseform og menneskesyn Hierarkisk, flad, matrix… Autoritær, demokratisk, (u)formel Er medarbejdere ressourcer eller mennesker? Medarbejderpleje (HR) Arbejde vs privatliv RHS - Informationsteknologi

16 Leavitt’s model - struktur
Ansvars- og myndigheds-fordeling ”Kommandoveje” Beslutningskompetence Formelle vs reelle ansvar Pligt eller mulighed? RHS - Informationsteknologi

17 Leavitt’s model - teknologi
Indbefatter alle de tekniske hjælpemidler, der benyttes af medarbejderne i det daglige arbejde Ikke kun IT! Også viskelæder, skrue-trækker og hæftemaskine… Også (nedskrevet) viden om brug af de tekniske hjælpemidler RHS - Informationsteknologi

18 Leavitt’s model - teknologi
Hvorfor benyttes den nuværende teknologi (tradition, kompetencer,…)? Branche-teknologi Muligheder for teknologisk forandring Villighed til teknologisk forandring Hvem driver den teknologiske udvikling i virksomheden (ledelse, ”fra gulvet”,…) RHS - Informationsteknologi

19 Leavitt’s model - opgaver
Omfatter alle de opgaver, som virksom-heden skal udføre for at nå sine mål Primære opgaver: Salg og markedsføring Indkøb Fakturering Produktion Service RHS - Informationsteknologi

20 Leavitt’s model - opgaver
…men også alt det, der supporterer de primære opgaver Administration og ledelse Personalefunktioner (HR) Rengøring, kantinedrift, … …og så videre RHS - Informationsteknologi

21 Leavitt’s model - opgaver
RHS - Informationsteknologi

22 RHS - Informationsteknologi
Leavitt’s model Brug Leavitt’s model som en god ”huske-seddel” om, at ændringer i et aspekt af en virksomhed kan påvirke alle andre aspekter Fra nu af sender vi alle vore fakturaer elektronisk!! Hvad!? Det plejer vi da ikke!! Det kan jeg ikke finde ud af!! RHS - Informationsteknologi


Download ppt "Virksomheder – Leavitt’s model"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google