Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fælles faglig udvikling i dansk faggruppen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fælles faglig udvikling i dansk faggruppen"— Præsentationens transcript:

1 Fælles faglig udvikling i dansk faggruppen
Ørestad Gymnasium Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014

2 Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014
Åbne læringsmiljøer Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014

3 I faggruppen er vi optaget af..
Systematik og progression i den didaktiske tilrettelæggelse At eleverne får den nødvendige træning i alle nødvendige delkompetencer At eleverne ved hvad de er i færd med at lære At eleverne får feedback på deres læring At lærerne vidensdeler og løfter i flok At undervisningen har tilpas sekvensering og tilpas fordybelse i akademisk/kunstnerisk stof At undervisningen også løfter elevens kreative og innovative kompetencer Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014

4 Kronologiforløb i dansk og historie
Læringsmål, overordnede Delkompetencer Emne og tekster Aktiviteter (sekvensering) Stilladsering Differentiering Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014

5 Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014
Læringsmål Historisk læsning (fem epoker) Skriftlig redegørelse Skriftlig analyse (af en litterær tekst + kildekritik) Skriftlig diskussion Formalia (notehenvisninger, litteraturliste, citatteknik m.m.) Litteratursøgning (Ørestad Bibliotek) Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014

6 Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014
Periode Læringsmål Ansvarlig Romantik (Biedermeier og romantisme) Begrebsdefinition Fodnoter CGS (hist) JKN/BIB (dansk) DEADLINE: 1/3 Det moderne gennembrud (Ibsen og Bang) Redegørelse Litteraturliste Citatteknik MIK (hist) GSH/ JHN (dansk) DEADLINE: 5/3 Det store sammenbrud (Tom Kristensen og Broby Johansen) Analyse JNW/CN (hist) KWA (dansk) Ungdomsoprør og modernisme (Steppeulvene, Ginsberg, Rifbjerg) Indledning og motivation SEJ/ AA (hist) JKN/ NIG (dansk) Senmodernitet (Christina Hagen og tv-serien Klovn) Diskussion Pro- og contra-argumenter PLM /APN (hist) Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014

7 En sekvens i det enkelte modul
Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014

8 Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014
Læsemål Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014

9 Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014
Opgavestilladsering Differentiering Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014

10 Skrivedage med processkrivning og feedback (elev/elev + lærer/elev)
Brainstorming-teknikker At analysere en litterær tekst med et formål At anvende relevante faglige begreber At give og modtage feedback At indoptage feedback At anvende benspænd At udarbejde en fælles tekst At modtage lærer-feedback Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014

11 Pædagogisk efterbearbejdning
Supervision Reflekterende team Vidensdeling Næste skridt Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014

12 Hvad kræver den fælles planlægning?
Kollegial tillid Diskussioner Overholdelse af deadlines At tilpasse et tilrettelagt modul til egen klasse og eget temperament Grundighed Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014

13 Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014
Knaster? Faglige uenigheder Lærere der tror, at et skitseret modul er en a-z kogebog Faglig identitet og integritet/ I do it my own way Kolleger der ikke overholder deres deadlines Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014

14 Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014
Synergien? Gode forløb Minimal forberedelse – plug and play Overskud i modulet til at være en på-lærer Tilfredse elever/ gode evalueringer Bedre dansk-historie-opgaver Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014

15 Generation Gæld - innovationsforløb
Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014

16 Hvorfor er der opstået en generation med så høj privatgæld?
Finansiel krise Økonomisk krise Gældskrise Husholdningsgæld Det økonomiske kredsløb Økonomiske mål Disponibel indkomst BNP Pengepolitik Deregulering Finanspolitik Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014

17 Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014
Index kompasset Faser: FORBERED, FORSTÅ, FORMGIV, FÆRDIGGØR Hvorfor? Læringsmål Hvordan? Handlinger Teknikker Kompasset består af 4 faser, kompasset ligger her: For hver fase er der tilknyttet nogle læringsmål + Teknikker der understøtter elevernes evne til at tænke kreativt og visionært, håndtere udfordringer og finde løsninger på på bæredygtige, virkelige problemstillinger i vores samfund – lokalt og globalt. Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014

18 Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014
Persona Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014

19 Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014
Produkt Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014

20 Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014

21 Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014
Gevinst Højt energi-niveau , alle elever er aktive Motivation: ”Det har været fedt at arbejde kreativt”. ”Jeg har i weekenden forklaret mine venner om finanskrisen og gæld”. ”Jeg kan bruge det til noget i mit eget liv”. Sidemandsoplæring af læreren - learning by doing Karen Wagner, SIP-kursus, maj 2014


Download ppt "Fælles faglig udvikling i dansk faggruppen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google