Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Reformmesse på Sofiendalskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Reformmesse på Sofiendalskolen"— Præsentationens transcript:

1 Reformmesse på Sofiendalskolen
Velkomst Reformens overordnede mål – og indhold Væsentlige ændringer for jeres børn Samarbejde mellem skole og hjem De fælles rammer for indskolingen Kaffe Besøg standende fra årgangene og ledelsen

2 De overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så
de bliver så dygtige som muligt Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Elevernes trivsel skal øges.

3 Indhold i reformen En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring 0.-3. klasse: 30 timer 4.-6. klasse: 33 timer 7.-9. klasse: 35 timer Engelsk fra 1. klasse og tysk fra 5. klasse fremmedsprog Flere timer i dansk og matematik Styrkelse af idræt, musik, natur og teknik Håndværk og design Lektiehjælp og faglig fordybelse (2 – 3 – 2) Eleverne skal bevæge sig mere i løbet af skoledagen Samarbejde i den åbne skole Præcisering og forenkling af Fælles Mål Øget brug af it Understøttende undervisning *

4 En ny og varieret skoledag
Agnete Vienberg Hansen Formand for danske skoleele

5 Bevægelse i undervisningen

6 Understøttende undervisning
Faglig fordybelse Træning og automatiserings af færdigheder Opgaver med direkte fagrelateret indhold Klassens tid Hyppige elevsamtaler med fastsættelse af læringsmål, løbene feedback og opfølgning Motion og bevægelse i det omfang eleverne ikke får bevægelse i forbindelse med fagene Samarbejde med det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv Praktiske og projektorienterede forløb Lektiehjælp Den understøttende undervisning skal understøtte den fagopdelte undervisning, derfor skal den medtænkes hele skoledagen.

7 Fokusområder på Sofiendalskolen
Læringsmål en ny og varieret skoledag Forældresamarbejde

8 Læringsmål Skoledagen skal tilrettelægges ud fra hvad eleverne skal lære – dvs. Et øget fokus på at gå fra: ”Hvad skal vi lave til hvad skal vi lære” Målene skal være tydelige for eleverne og forældrene Undervisningsministeriet: Fælles mål

9 Rammer for en ny og varieret skoledag
Samling Fx læringsmål, instruktioner, understøttende undervisning Fag/tværfag Læring, understøttende undervisning, bevægelse, selvvalgt pause Middagspause og understøttende undervisning* Spisning + * Evaluering af målene, dagen, Beskeder vedr. dagen i morgen, afslutning Webben* på udvalgte dage Fritidstilbud - tilvalg *Webben indeholder lektiehjælp og faglig fordybelse

10 Forældresamarbejde Nye arbejdstidsregler for lærere og pædagoger
Samarbejde mellem skole og hjem

11

12

13

14

15

16


Download ppt "Reformmesse på Sofiendalskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google