Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolereform august 2014………………

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolereform august 2014………………"— Præsentationens transcript:

1 Skolereform august 2014………………
Fløng skole marts 2014 Skolereform august 2014………………

2 Fløng skole marts 2014 Overordnede mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

3 Reformen af folkeskolen er baseret på tre overordnede indsatsområder:
Fløng skole marts 2014 Reformen af folkeskolen er baseret på tre overordnede indsatsområder:   En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få, klare mål og regelforenklinger

4 NYT - Oversigt Flere timer i skolen (mindre tid i SFO, Klub mv.)
Fløng skole marts 2014 NYT - Oversigt Flere timer i skolen (mindre tid i SFO, Klub mv.) Understøttende undervisning Mulighed for faglig fordybelse - herunder Lektiehjælp Obligatorisk for skolerne at tilbyde, men frivilligt for eleverne at deltage Lektiehjælpen placeres om eftermiddagen i ydertimerne frem til folketingsvalg Evaluering og test og udvikling af elevplanen Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund Inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen Skolebestyrelsens sammensætning

5 Resultatmål, som folkeskolen skal leve op til:
Fløng skole marts 2014 Resultatmål, som folkeskolen skal leve op til: Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Elevernes trivsel skal øges.

6 Ved lovændring indføres en længere og varieret skoledag:
Fløng skole marts 2014 Ved lovændring indføres en længere og varieret skoledag: Forhøjelse af dansk i klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af matematik i klasse med én lektion om ugen. Indførelse af engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af idræt i 1. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af musik i 1. og 5. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af håndværk og design i 4. klasse med én lektion om ugen. Indførelse af 2. fremmedsprog i 5. klasse med én lektion om ugen og i 6. klasse med to lektioner om ugen. Forhøjelse af timetallet i natur/teknik i 2. og 4. klasse med én lektion om ugen. Indførelse af valgfag fra 7. klasse med to lektioner om ugen. En ugentlig lektion fra 8. klasse i geografi flyttes til 7. klasse, således at der sker en udjævning af timerne mellem de to klassetrin.

7 Den understøttende undervisning -
Fløng skole marts 2014 Den understøttende undervisning - ”bruges til at arbejde med elementer, der har betydning for, at eleverne får mere ud af den fagopdelte undervisning” Centralt omdrejningspunkt i udviklingen af folkeskolen, idet den vil give mulighed for nytænkning, for nye lærings- og aktivitetsformer: Træning Automatisering af faglige færdigheder (fx intensive læse- og matematikkurser) Faglig fordybelse Særlige talentforløb til fagligt stærke elever Emneorienterede forløb (fx i innovation og iværksætter) Læringsaktiviteter i relation til de obligatoriske emner (Timeløse fag: uddannelses-, erhvervsorientering, trafik mv.) Samarbejde med det lokale idræts-, kultur og foreningsliv Løbende individuel feedback og opfølgning Tværgående emner Arbejde med elevernes sociale kompetencer og alsidige udvikling Motivation Trivsel. Mv.

8 Hvad der virker i skolen
Fløng skole marts 2014 Hvad der virker i skolen Forskning viser, at elever lærer mere i løbet af skoledagen, når: Kilde:  ”En ny folkeskole” fra KL Eleverne har tydelige læringsmål for deres faglige og personlige udvikling, og når de er i hyppig dialog med en lærer om deres resultater og indsats. Eleverne træner selv (arbejder individuelt), og når de arbejder sammen med andre. Eleverne arbejder med praktiske og eksperimenterende aktiviteter i og uden for skolen. Eleverne bliver passende udfordret i forhold til deres niveau og kapacitet, så de hele tiden lærer mere. Kilde:  Positive effekter (Hattie 2009) Fravær af uro i klassen.             Synlig og lærerstyret undervisning. Tydelige mål og feedback til eleven.              

9 Reformmøder på Fløng Skole
Fløng skole marts 2014 Reformmøder på Fløng Skole Deltagelse af klubben Engvadgaard, skolebestyrelsen lærere og pædagoger Pædagogisk dag lørdag den 15/3 Træffe beslutninger omkring ”hvad er skolegang på Fløng Skole” august 2014 Reformen skal implementeres i løbet af ca. 3 år.

10 Fløng skole marts 2014

11 Arbejde i grupper – her i Festsalen og i Store B og i Lille B
Fløng skole marts 2014 Nu skal I arbejde Arbejde i grupper – her i Festsalen og i Store B og i Lille B I skal give input til følgende: Hvad er du mest usikker på mht. folkeskolereformen? Hvad vil du gerne vide mere om mht. folkeskolereformen? Hvordan kan forældresamarbejdet optimeres inden for de nye rammer? Hvordan kan du som forælder bidrage til, at alle børn skal lære mere og alle børn skal trives bedre?


Download ppt "Skolereform august 2014………………"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google