Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolebestyrelsesmøde Den nye folkeskolereform

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolebestyrelsesmøde Den nye folkeskolereform"— Præsentationens transcript:

1 Skolebestyrelsesmøde Den nye folkeskolereform
27. November 2013

2 Den nye folkeskolereform
Skoleområdet generelt Udmøntningen af lov 215 på baggrund af lov 409 er vedtaget med et stort flertal i folketinget. Reformen er IKKE til diskussion – det er et krav til os alle

3 Den nye folkeskolereform
Folkeskolereformen lægger op til: Anden tilrettelæggelse af skoledagen – form/indhold Paradigmeskifte fra undervisning til læring Anden prioritering af skolens samlede ressourcer – ledelse/medarbejdere Ændringer i forhold til arbejdstidsregler Skabe mere fleksibilitet og fjerne rigiditet

4 Den nye folkeskolereform
Reformens effektmål: 1. eleverne skal blive så dygtige de kan 2. den negative sociale arv skal nedbringes 3. eleverne skal have det bedre på skolen Eleverne skal være mere i centrum! Det betyder at der skal tages udgangspunkt i elevernes virkelighed – ex. digitalisering

5 Den nye folkeskolereform
Reformens betydning for medarbejdere og ledelse Fokus skal flyttes fra opgørelse af tid til opgaveløsning Ny prioritering af arbejdstiden både for ledelsen og for medarbejdere – lærere omfattes af gældende overenskomst for offentlige ansatte Der sættes ændrede krav til ledelse i reformen – en anderledes prioritering af ledelsens opgaver - fra administration til pædagogisk ledelse

6 Den nye folkeskolereform
Argumentation for ny reform: Reglerne var en barriere for en bedre skole for eleverne – reglerne var topstyret og ikke individuelt tilpasset behovet på den enkelte skole Ændringerne er store! Reformen og den nye overenskomst Der er tale om et traditionsbrud og et opgør med den gamle skoletænkning

7 Den nye folkeskolereform
Skoleområdet generelt Skolereformen er: et brud med måden at samarbejde på – individuel/fælles/det tværfaglige samarbejde nye samarbejdsmetoder en ny måde at bringe kvalifikationer i spil på tværs af klasseskel Visionen nås ikke ved mere af det samme Der er skarpere resultatkrav til alle – Kvalitetsrapport, KIS, periodeplaner, elevplan, teammøde med ledelsen mere fokus på dokumentation og efterbehandling af læringsforløb

8 Den nye folkeskolereform
Skoleområdet generelt Skolereformen er: mere fokus på læring og læringsmål. Eleven skal vide, hvor læringen skal bringe ham/hende hen og eleven skal kende næste trin i forløbet ny didaktisk tænkning, eleven skal kunne se meningen med læringen læringen skal foregå i autentiske undervisningsmiljøer/ temadage eller –uger it skal inddrages mere i læringen de fysiske rammer skal tilpasses det nye undervisningsmiljø der skal arbejdes innovativt omkring bevægelse

9 Den nye folkeskolereform
Skoleområdet generelt Skolereformens mål og fælles mål er: For-forståelsesfase for elev, tværfaglige samarbejdspartnere og forældre: Hvad skal vi? Hvad skal vi derefter? Hvad kender I til det? Hvordan skal vi fordybe os? Fordybelsesfase: Aktiviteterne undersøges i det omliggende samfund, i naturen samt samtaler med den enkelte elev Feed-back fase: Hvordan gik det? Hvad forstod vi ikke? Hvordan gør det bedre næste gang? Fælles mål forpligter, og ledelsen skal følge op på målene

10 Den nye folkeskolereform
EVA’s 5 anbefalinger Skabe rum for faglig dialog om undervisning/læring. Ledelsen skal være tættere på pædagogisk praksis Understøt teamsamarbejdet. Pt. mest praktisk arbejde på teammøder og meget forberedelse foregår individuelt –> fælles forberedelse. Beskriv forventninger til teamsamarbejdet og skab en struktur i teamsamarbejdet evt. med en fast og ens dagsorden Brug ressourcepersonerne strategisk, ledelsen skal sikre deres rolle

11 Den nye folkeskolereform
EVA’s 5 anbefalinger 4. Følg op på kompetenceudvikling, ved MUS og kompetenceudviklingsplan. Forventningsafstemning inden deltagelse i kursus (Forberedelse, gennemførelse og evaluering > implementering/kultur) 5. Skab en feedback-kultur – giv sparring og bed om feedback

12 Den nye folkeskolereform
Enghaveskolen set i forhold til reformen Vi arbejder i tværfaglige teams og har gjort det i flere år Helhedskompendium Kvalifikationer sættes i spil, kompetencebibliotek, kompetenceudvikling, specialistfunktioner, vejlederteam Fokus på læring og innovative løsninger i undervisningsmiljøet Visionen nås på Enghaveskolen, ved at gøre mere af det samme Der er skarpere resultatkrav til alle – Kvalitetsrapport, KIS, periodeplaner, elevplan, teammøde med ledelsen mere fokus på dokumentation og efterbehandling af læringsforløb

13 Den nye folkeskolereform
Enghaveskolen set i forhold til reformen Fokus på læring og læringsmål – periodeplaner og individuelle elevplaner Didaktisk tænkning, der skal være en mening med læringen Læringen skal foregå i autentiske undervisningsmiljøer/ temadage eller –uger It skal inddrages mere i læringen Fysiske rammer skal tilpasses undervisningsmiljøet Der skal arbejdes innovativt omkring bevægelse

14 Den nye folkeskolereform
Samarbejdet på Enghaveskolen Ledelsesrummet bliver ændret, fokus på opgaverne Medarbejderne er professionelle samspilspartnere, der skal løse opgaverne i teamet i tættere sparring med ledelse og ressource-personer Vigtig ledelsesopgave er at sætte fokus på kompetencer og opgavefordeling Tid til forberedelse, individuel tid o.a. tid erstattes af én tid nemlig arbejdstid svarende til ca. 7,4 time dagligt Alle skal have arbejdstid på alle arbejdsdage, hvor det giver mening (skal afklares af SKA vedr. fælles eller lokal ordning)

15 Den nye folkeskolereform
Den gode arbejdsplads handler om: Fagligt stærke medarbejdere med relationskompetencer Dialog med dygtige og professionelle medarbejdere, der skal kunne løse opgaverne gennem med-indflydelse, med-bestemmelse og med-ansvar i forhold til teamets opgaver Stor grad af selvstændighed og engagement i opgaverne Tillid fra ledelsen til at medarbejderne kan løse opgaverne Trivsel Arbejdsglæde

16 Den nye folkeskolereform
Processen på Enghaveskolen: Krav til skolens ledelse: Stille sig i spidsen for reformen og bringe den i mål Tilrettelæggelse af hele processen Udarbejdelse af en dynamisk procesplan for hele forløbet Uddelegering af ansvar til medarbejdere Tydelighed i processen

17 Den nye folkeskolereform
Processen frem til august 2014  6. nov: Ledermødedag – Præsentation af udvalgte plancher (GS/JS) - Handle-/tidsplan udarbejdes til ledelsen/medarbejderne - kommunikationsplan hvordan og hvor ofte. - Spørgsmål til ledelsen – sendes til ”Skolereformen” på skole-intra (IRK). Ledelsen inddrager spørgsmålene som behandles i det rette forum evt. ledelse, PU, MED og SKA. - Indhold til MED og skolebestyrelsen drøftes 11.nov: MED-udvalgsmøde (Med-bestemmelse, Med-indflydelse og Med-ansvar) 25. nov: AMR-møde 27.nov: Skolebestyrelsesmøde 9. dec: PU-møde - Læring og kompetencer (ressourcepersoner skal sættes i spil)

18 Mulighed for spørgsmål


Download ppt "Skolebestyrelsesmøde Den nye folkeskolereform"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google