Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Action Cards øger sikkerheden for patienter og personale, når vi behandler patienter med meticillin- resistente staphylococcus aureus (MRSA) Lene Leth.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Action Cards øger sikkerheden for patienter og personale, når vi behandler patienter med meticillin- resistente staphylococcus aureus (MRSA) Lene Leth."— Præsentationens transcript:

1 Action Cards øger sikkerheden for patienter og personale, når vi behandler patienter med meticillin- resistente staphylococcus aureus (MRSA) Lene Leth Jensen Hygiejneansvarlig Operationssygeplejerske Afdeling for operation og anæstesiologi Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

2 Punkter for dagen. Forebyggelse af spredning af MRSA
Baggrund for udarbejdelse af Action Cards i relation til MRSA Problemløsning Mål Udarbejdelse af Action Cards Opbygning af Action Cards Fordelen ved Action Cards Teamspirit – de 6 personalegrupper Der færdige resutat Kunne du tænke dig at få disse Action Cards?

3 Forebyggelse af spredning af MRSA
På Sundhedsstyrelsens hjemmeside findes vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA og på Statens Serum Instituts hjemmeside de hygiejniske forholdsregler for hospitaler. Vejledningen henvender sig til personale i hele sundheds- og plejeområdet, der varetager opgaver med pasning ( inklusiv rengøring, patienttransport mv.), pleje, undersøgelse og behandling.

4 Baggrund for udarbejdelse action cards i relation til MRSA
Tvivl om, hvor personalet kunne finde retningslinjerne! Usikkerhed om hvad der stod i dem og hvordan de skulle anvendes på OP. Tvivl om, hvordan de forskellige personaler rent praktisk skulle agere på operationsstuen og forholdsregler på operationsstuen! Usikkerhed omkring håndtering af anæstesiudstyr og instrumenter! Usikkerhed og uvidenhed omkring transport fra stamafdeling til operationsgangen til opvågning og kommunikation. Usikkerhed og uvidenhed hos husassistenterne om rengøring og afbrydelse af smitteveje!

5 Problemløsning Vi besluttede os for at undervise husassistenter og portører i grundlæggende infektionshygiejne, hvorfor? Vi opdaterede det sundhedsfaglige personale mht. isolationspatienter med MRSA, hvorfor? Vi opstillede et mål for Operationsgangen i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning.

6 Mål: At ALLE personaler på OP er bekendt med infektionshygiejne og agere professionelt ved modtagelse, behandling og aflevering af isolationspatienten til anden afdeling.

7 Udarbejdelse af action cards
Vores centrale operationsafdeling beskæftiger 6 personalegrupper, der alle har direkte eller indirekte kontakt med isolationspatienten. Operationssygeplejerske, kirurg, anæstesisygeplejerske, anæstesilæge, portør og husassistent.(Ortopædi, organkir., øvre gastro., urologi, mamma/struma, gynækologi og Øre-næse-hals kirurgi). Vi udarbejdede 6 forskellige action cards - et til hver personalegruppe.

8 Opbygning af action cards
Fx: Portørens action card Formål Kommunikation Hvordan overføres MRSA? Vær opmærksom Når du henter pt. i senge afd. Ved direkte pt. kontakt Når pt. afleveres på OP Når pt. hentes på OP Ref. og litteratur OP Sygeplejerskens action card Formål Kommunikation Hvordan overføres MRSA? Før pt. kommer Når pt. ankommer Under operationen Lab. prøver/præp Når pt. har forladt stuen Ref. og litteratur

9 Fordelen ved Action Cards
Alle ved hvor de findes Giver hurtigt overblik og viden Der skabes ro og overskud til pt. Hver faggruppe har sit eget Lamineret og rengøringsvenligt Kan tages med ind på OP stuen Sikre infektionshygiejnen Sikre kommunikation afd. imellem Større sikkerhed= tilfredshed Giver teamspirit=fælles fodslaw

10 Teamspirit – de 6 personalegrupper

11 Det færdige resultat Action cards Kasser med værnemidler

12 Kunne du tænke dig at få disse action cards?
Send en mail til mig: så skal jeg nok svare dig. Du kan læse mere om disse action cards i ”Sygeplejersken” nr. 2/2010. ”Krasbørstige bakterier på operationsstuen”. Ca. 30 sygehuse fordelt på alle landets regioner har fået dem tilsendt.


Download ppt "Action Cards øger sikkerheden for patienter og personale, når vi behandler patienter med meticillin- resistente staphylococcus aureus (MRSA) Lene Leth."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google