Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ansvar og pligter - tirsdag den 31. maj 2011

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ansvar og pligter - tirsdag den 31. maj 2011"— Præsentationens transcript:

1 Ansvar og pligter - tirsdag den 31. maj 2011
Bestyrelsens ansvar og pligter Andelsboligforeninger

2 Bestyrelsens ansvar og pligter
PROGRAM Velkomst Foreningsbestyrelsens arbejde v/Anette Dyhl, afdelingsdirektør og Jacob Linvald Nyheder Let traktement

3 ”Demokrati er det muliges kunst”
Andelsboligforeningen ”Demokrati er det muliges kunst” Løbende debat Orientering Drift og ”politik” Samarbejde med administrator

4 Foreningsbestyrelsens arbejde - dagsorden
Bestyrelsen: Valg og konstituering Bestyrelsens ansvarsområder Bestyrelsesmøderne Protokollat Særlige udvalg Bestyrelsens ansvar Habilitet Gå-hjem-møde

5 Bestyrelsen: Valg og konstituering
Vælges af generalforsamlingen Kan afsættes af generalforsamlingen (mistillidsvotum) Særskilt valg af formand Konstituering Formand Næstformand Kasserer Sekretær Suppleant (afgang/længerevarende forfald)

6 Bestyrelsens ansvarsområder
Standardvedtægten § 27: Det er bestyrelsens opgave, at varetage ”den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger”: ”Generalforsamlingens fuldmægtig” Drift og vedligehold Indkøb - aftaler med leverandører Husordensager Økonomi/budget Ejendomsfunktionærer Generalforsamlingsbeslutninger ”Administratoropgaver” Gå-hjem-møde

7 Forretningsorden/generelt: Indkaldelse i god tid
Bestyrelsesmødet Forretningsorden/generelt: Indkaldelse i god tid Dagsorden - kan offentliggøres Forslag fra ejere Afstemningsregler Quorum HR: Simpelt flertal =) simpelt flertal U1: Vedtægten: ”Formandens stemme udslagsgivende” U2: Vedtægten forholder sig ikke til afstemningsreglerne =) Formandens stemme udslagsgivende, jf. normalvedtægten § 9 Forslag bortfalder ved stemmelighed Protokollat og habilitet =) Gå-hjem-møde

8 Beslutningsdygtighed Dagsorden Resumé af de enkelte sager Beslutninger
Protokollat - indhold Tid og sted Hvem var til stede Beslutningsdygtighed Dagsorden Resumé af de enkelte sager Beslutninger Hvem laver hvad Tidshorisont Medlemmernes bemærkninger Afslutningstidspunkt Underskrift af protokollat Gå-hjem-møde

9 Kan nedsættes af generalforsamlingen
Særlige udvalg Kan nedsættes af generalforsamlingen Regler for arbejdet Kommissorium Nedsættes af bestyrelsen Tidshorisont Ej prokura Reference Gå-hjem-møde

10 Sammenhæng og påregnelighed Fejl eller forsømmelighed Forsæt
Bestyrelsens ansvar Strafansvar Erstatningsansvar Tab Sammenhæng og påregnelighed Fejl eller forsømmelighed Forsæt Uagtsomhed (simpel/grov) Hændelig Generelt: OK: Saglige/rimelige beslutninger truffet på et ordentligt og tilstrækkeligt oplyst grundlag som en ”fornuftig generalist” Ej OK: Negligering af bestyrelsesarbejde, plejning af særinteresser, overhøre ”blinkende advarselslamper” Ansvarsfrihedsgrunde Decharge Forsikring Gå-hjem-møde

11 Habilitet Standardvedtægten § 29: ”Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have SÆRINTERESSER i sagens afgørelse”. Gå-hjem-møde Gå-hjem-møde

12 ”Lignende tilknytning”: Familie Ægtefælle og dennes familie
Habilitet ”Lignende tilknytning”: Familie Ægtefælle og dennes familie ”Sambo” og dennes familie Andre, som har en lignende tilknytning: Venner Bekendte Kolleger Gå-hjem-møde

13 Ole Hasselbalch i Foreningsret
Habilitet ”Afgørende er, hvorvidt der er tale om væsentlige særinteresser, som strider mod de interesser, der rummes inden for foreningsformålet” Ole Hasselbalch i Foreningsret Gå-hjem-møde

14 ”Demokrati er det muliges kunst”
Foreningen – demokrati i fuld fart ”Demokrati er det muliges kunst” Løbende debat Orientring Drift og ”politik” Samarbejde med administrator

15 Opdatering Gå-hjem-møde

16 Gå-hjem-møde Tak for i dag Gå-hjem-møde


Download ppt "Ansvar og pligter - tirsdag den 31. maj 2011"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google