Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Stiftende generalforsamling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Stiftende generalforsamling"— Præsentationens transcript:

1 Stiftende generalforsamling
Nogle gode ting at huske Eller Undgå de fejl som LK begik

2 Hvad er Stiftende Generalforsamling?
Ved den stiftende GF mødes stifterne for at vedtage spillereglerne for den forening, man stifter. Husk at indkalde alle interessenter. Man er tvungent med i et pumpelag/digelag, hvis man har ejendom inden for interesse-grænsen. Man skal derfor have mulighed for at være med til at bestemme.

3 Nøje identifikation af interessenten (ejendomsnummer, matrikler, ejere)
Identifikation af kommunens afgørelse Hvad, hvor og hvornår Procedure ved modtagelse (tjek ind) og udlevering af stemmesedler 1 person 1 fuldmagt Information om valg Dagsorden for stiftende GF

4 STED, ADRESSE, den DATO, KLOKKESLÆT.
Ejd. nr.: Ejerlav: Matr.nr.:    Indkaldelse til stiftende generalforsamling for nyt pumpelag i Harboøreland Lemvig byråd har den 29. august 2012 truffet endelig beslutning om at oprette et offentligt pumpelag i Harboøre-området. Pumpelaget får til opgave at sikre den fremtidige afvanding af det interesseområde, som er fastlagt på oversigtskortet for pumpelaget (bilag 1). I forbindelse med Pumpelagets oprettelse indkaldes der hermed til: Stiftende generalforsamling i STED, ADRESSE, den DATO, KLOKKESLÆT. Alle fremmødte skal legitimere sig og afkrydses efter ejendomslister. Da dette er en tidskrævende proces opfordres til at møde i god tid før generalforsamlingen starter. Stemmeberettigede er ejere af matrikler inden for interesseområdet. Adgang og stemmeret haves kun mod fremvisning af dette brev samt gyldig legitimation. Der er kun én stemme pr. ejendomsnummer. Ejere af flere ejendomsnumre modtager et tilsvarende antal breve og har et tilsvarende antal stemmer. Ved indgangen udleveres stemmeseddel. Byboere skal vælge 2 bestyrelsesmedlemmer og landboere ligeledes 2. De 2 grupper vil få stemmesedler med hver sin farve. En person kan repræsentere 1 fuldmagt. Fuldmagten skal være påført ejendomsnummer.

5 Afgørelsen kan ses på Lemvig kommunes hjemmeside; her vælges på forsiden punktet ”Politik”, herefter vælges ”Dagsorden og referat 2012” og ”Kommunalbestyrelsen”, hvorefter mødedatoen vælges i skemaet – eller følg nedenstående link: Beslutningen er truffet i medfør af vandløbslovens kap. 9 (lovbek. nr. 927 af 24/9 2009) med tilhørende bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering (bekg. nr af den 12. november 2007).

6 Forslag til medlemmer af bestyrelse, revisor og suppleanter og til pumpelagets navn og eventuelle ændringsforslag til vedtægten kan sendes til Lemvig Kommune. Ved den stiftende generalforsamling modtages også forslag til kandidater og navn til pumpelaget samt ændringsforslag. Af hensyn til tilrettelæggelsen opfordres man til at indsende forslagene til Lemvig Kommune pr brev eller mail 2 dage før den stiftende generalforsamling. Mødet afholdes ud fra følgende dagsorden: Velkomst ved Claus Borg, Lemvig Kommune Valg af ordstyrer Valg af referent Valg af stemmetællere Gennemgang af og afstemning vedr. vedtægtens enkeltbestemmelser (herunder evt. navneforslag) Afstemning om den samlede vedtægt Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af suppleanter til bestyrelsen Valg af revisor og revisorsuppleant Eventuelt Under punktet Eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer. Såfremt der måtte være spørgsmål til dette brev, kan henvendelse rettes til Lemvig Kommune, Poul Aagaard, tlf. nr eller Tilmelding Af hensyn til tilrettelæggelsen skal tilmelding til den stiftende generalforsamling sendes på mail til eller meddeles på telefon senest 1 uge før generalforsamlingen dvs. den XX august 2013

7 Stiftende generalforsamling - fuldmagt
Undertegnede ejer af: matrikel ______________ ejerlav _________________________________________________ ejendomsnummer _____________________________________________________________ giver hermed _________________________________________________________________ Adresse: _____________________________________________________________________ fuldmagt til på mine vegne mod gyldig legitimation at stemme ved den stiftende generalforsamling for Harboøre Pumpelag d.________-__________ 201x _______________________________________________________ (underskrift)


Download ppt "Stiftende generalforsamling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google