Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ArbejdsmiljøNET - region Øst Velkommen til årsmøde 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ArbejdsmiljøNET - region Øst Velkommen til årsmøde 2011."— Præsentationens transcript:

1 ArbejdsmiljøNET - region Øst Velkommen til årsmøde 2011

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Regionsudvalgets beretning 4. Indkomne forslag fra regionsudvalg eller medlemmer 5. Valg af valg af regionsudvalgsmedlemmer og valg af suppleanter 6. Nyt fra bestyrelsen ved formanden 7. Eventuelt

3 Medlemsmøder i 2011 1. Februar – Arbejdsmedicinsk klinik på Bispebjerg Hospital – 15 deltagere 3. Februar – Green Lighthouse på KU (aflyst pga. barn syg) 8. Juni – Personlig Ventilation i Herlev - 7 deltagere 29. September – Besøg på Avedøre værket hos DONG Energy – 38 deltagere 3. November – Årsmøde og brug af video hos RTS Kbh. – 12 deltagere I ALT 72 deltagere – for få

4 Forslag til 2012 Regionsudvalget mødes inden jul •Dansk/svensk arbejdsmiljø – Arla i Malmö •Arbejdsmiljøklagenævn – hvornår anker vi? (årsmøde?) •Falck og/eller Brandvæsen •Store byggerier – Metrobyggeriet, Akvariets flytning til Kastrup •Beredskabsøvelse – måske hos Haldor Topsøe eller DBI •…… HVEM VIL GERNE VÆRE VÆRT for 2012?

5 Uddrag af vedtægterne •Regionsudvalg § 5 Sammenslutningen er opdelt i 3 regioner (Nord, Syd og Øst). Afgrænsning af regionerne foretages af bestyrelsen. § 6 Hver region ledes af et regionsudvalg, som består af en regionsformand samt 3 medlemmer og 2 suppleanter valgt af og blandt medlemmerne indenfor den pågældende region. Regionsformanden er automatisk medlem af bestyrelsen jf. § 4. Valgperioden er 2 år – regionsformand og det ene regionsudvalgsmedlem vælges i lige år og de 2 øvrige i ulige år. Suppleanterne er på valg hvert år. Valgene foretages på regionernes årsmøder, der skal afholdes hvert år inden udgangen af november måned. •I 2011 skal der vælges 2 medlemmer og 2 suppleanter •Årsmøder indkaldes skriftligt eller ved elektronisk post med mindst 14 dages varsel ved meddelelse til medlemmet på den adresse, som medlemmet har oplyst sammenslutningen jf. dog § 10. Er oplysningerne mangelfulde, har regionsudvalget ingen pligt til at søge disse berigtiget eller til at indkalde på anden måde. • Forslag fra medlemmerne skal for at komme til behandling på årsmødet, være regionsudvalgets formand i hænde senest 7 dage før afholdelsen af årsmødet. Regionsudvalgene har bl.a. følgende opgaver: - at afholde årsmøde én gang årligt - at afholde mindst 2 medlemsmøder årligt - at afholde de nødvendige udvalgsmøder - via arrangementer at medvirke til netværksdannelse blandt regionens medlemmer

6 Regionsudvalg Øst 2010-11 samt valg til udvalget 2011-12 Lokal formand Ole Vendelbo Regionsudvalgsmedlemmer •Frans Henriques fra Roskilde Tekniske Skole – genopstiller for en 2 årig periode •Helle Stærk fra Fødevareregion Øst - genopstiller for en 2 årig periode •Troels Barfod fra LeoPharma fra været medlem (ønsker at udtræde) •Susse Krogh fra DONG har været suppleant og opstiller nu til regions-udvalget for 1 år Forsalg til nye suppleanter for 1 år: •Mie Zani Bennedsen - fra ISS (til stede) •Thomas Hermann - fra COOP (ikke til stede) Farvel til •Hans Morten Henriksen – fra ”Maskinsikkerhed.dk”

7 Bestyrelsens arbejde 2011 ved formand Eva Tauby Orientering bl.a. om •Nyt sekretariat •Medlemstal •Bladet ArbejdsmiljøNET •Næste årskonference i Kolding

8 Tak for denne gang Glædelig jul og godt nytår ---- Ja denne planche er genbrug, men traditioner er også gode … Selvom vi i år er tidligt ude!


Download ppt "ArbejdsmiljøNET - region Øst Velkommen til årsmøde 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google