Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1. HF Introduktionsforløb Langkær Gymnasium og HF

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1. HF Introduktionsforløb Langkær Gymnasium og HF"— Præsentationens transcript:

1 1. HF Introduktionsforløb Langkær Gymnasium og HF
Faglige og studiemæssige kompetencer

2 Introduktionsforløb på HF Langkær
Formål Målrettet indsats for læsning og skrivning. Forbedre elevernes tilegnelse af de nødvendige faglige kompetencer. Sikrer højere gennemførelsesprocent Rammer Indsatsen afvikles i løbet af introforløbet, som afsluttes ved efterårsferien (uge 41). 265 timer til rådighed Dobbeltlærer i forbindelse med skriftligt arbejde trækker sig længere: dansk, engelsk og historieopgaven her i foråret

3 Indsatsområder Niveaudeling på tværs af de to HF-hold.
Faglig læsning Niveaudeling på tværs af de to HF-hold. Dobbeltlærerordning på det fagligt svageste hold i henholdsvis matematik, dansk og engelsk. Læsevejleder som ekstra ressource i forbindelse med skriftligt arbejde. Niveaudeling i dansk, engelsk og matematik – deles efter screeninger i disse fag. Ekstra lærere 2 lektioner om ugen + læsevejleder hver gang klassen arbejder skriftligt

4 Faglig læsning Indarbejdes i fagundervisningen.
Faglæreren det udførende led med støtte fra læsevejleder. Lærerkursus i faglig læsning: Begrebskort Før, under og efterlæsning Førfaglige ord Multimodale tekster Faglig læsning – del af alle 3 Hold Fast-projekter således at alle 1. årgangs klasser har arbejdet forholdsvis grundigt med faglig læsning både med læsevejleder og med faglærere Førfaglige ord: analyse, brugerbetaling, karakteristik, stabil Multimodale tekster: tekster med forskellige teksttyper som tabeller, diagrammer, figurer og brødtekst – der på forskellig vis spiller sammen og henviser til hinanden.

5 Faglig læsning Lærerne
Forpligtet på at afholde fagtimer med faglig læsning Læsevejleder Intro til faglig læsning i klasserne Arbejde med faglig læsning i biologi, kemi og historie i klassen sammen med faglæreren Faglig læsning – naturligt ind sammen med faget. Hvordan bruger eleven faglig læsning som en del af sin måde at lave lektier på. Biologi: Blodkredsløbet – hvad er det og hvad gør det? Tilstandsverber og handleverber. Celler forskellige typer. Kemi: atomer –processer og under og overkategorier. Hvordan er en historietekst opbygget?

6 Begrebskort Hvad er det? Hvilke egenskaber har det? En sammenligning
Begrebsskort/oversigtskort Hvad er det? Hvilke egenskaber har det? En sammenligning Eksempler

7 Skriftligt arbejde Tænke og formidlingsskrivning, genrer, grammatik, taksonomiske niveauer, informationssøgning, formelle krav til akademiske opgaver overførselsværdi mellem fagene Fokus på skriveprocessen nutidsrettelser, procesevaluering Ikke fortidsrettelser 3 uger efter eleverne har skrevet deres tekst. Hjælp og støtte når behovet er der.

8 Evaluering af introforløbet 1p og 1q 2010
Lektielæsning/ faglig læsning med læsevejleder og dine faglærere Niveaudeling på tværs af klasserne i dansk, engelsk og matematik. Ekstra lærer/læsevejleder i forbindelse med undervisningen og skriftlige opgaver

9 Elevevaluering af forløbet
Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, i mindre grad n e j 1) Har du lært metoder til lektielæsningen: før-, under- og efter læsning ? 12 27 8 6 2) Har du lært at bruge begrebskort? 14 21 9 7 3) Har introforløbet givet dig kendskab til læsevejledningen og læringscentret? 28 18 3 2 4) Har niveaudelingen givet dig en positiv start på din HF-uddannelse? 23 24 4 5) Spørgsmål til Hold 2: Har det været en positiv oplevelse for dig, at der var to lærere på i forbindelse med undervisningen og skriftlige opgaver i dansk/engelsk/matematik? 16 Lykkedes at få mange til at kunne bruge den faglige læsning, til at få kendskab til læsevejledningen og vores læringscenter. I rigtig høj grad har eleverne været tilfredse med niveaudelingen og med dobbeltlærerordningen.

10 Elevkommentarer Gerne niveaudeling igen i 2. hf.
Stor hjælp med niveaudeling. Godt med niveaudeling. Lav niveaudeling igen næste år for 1. hf. To lærere hele tiden eller færre i klassen. Gerne endnu flere timer med to lærere. Godt med niveaudeling, men også svært fordi man ikke lærer sin egen klasse at kende. Godt med niveaudeling for så lærer man også den anden klasse at kende. Niveaudeling dur ikke, for vi kan alligevel ikke komme på samme niveau. Godt at blive introduceret til læringscentret. For mange timer om lektielæsning. Træls med lektielæsning.

11 Lærerkommentarer 1. Hvad fungerede godt?
Dobbeltlærersystemet gav en fantastik mulighed for at få fat i de enkelte elever, da man kun havde halvt så mange elever. En niveaudeling af eleverne er som udgangspunkt en udmærket ide. Herved får eleverne forhåbentligt en følelse af, at de er på samme niveau; og især de svageste bliver ikke tromlet ned af de stærke. Det fælles Krop & Kultur-projekt havde rystet de to hold sammen på forhånd, så de var trygge ved hinanden. Eleverne fik fra starten god kontakt til Lene/læsevejledningen.

12 Lærerkommentarer 2. Vigtigt i forhold til næste år
Det er nødvendigt, at hjælpelærerne får ½ times forberedelsestid (som i år), da man ikke bare kan gå ind og hjælpe uforberedt. Vi bør udvikle bedre materiale til alle 3 fag – begge hold. Den grammatiske del skulle fx have været krydret med mange flere sjove/spændende øvelser Vi bør videreudvikle screeningerne. Der er en midtergruppe, som strengt taget kunne være de gode på de svage hold eller de svage på de gode hold. Vi kunne godt have brugt mere tid til at lære eleverne bedre at kende fagligt, men det skal samtidig også gøres inden Krop & Kultur-projektet, så holdene kan oprettes umiddelbart efter. Der er en risiko for at fejlplacere elever, og de skal evt. kunne flyttes til det andet hold efterfølgende.

13 Næste skoleår…. Den faglige læsning implementeres i teamarbejdet.
Læsevejlederne på besøg i hver 1. års klasse med introduktion af faglig læsning Niveaudeling i introforløbet Midler til dobbeltlærerordningen?


Download ppt "1. HF Introduktionsforløb Langkær Gymnasium og HF"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google