Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Elevplaner: Lov f.o.m. 2007/08 Grundlaget nævnes også i ”En guide til arbejdet med elevplaner”, Aalborg Kommune. Brev til forældrene er undervejs, men.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Elevplaner: Lov f.o.m. 2007/08 Grundlaget nævnes også i ”En guide til arbejdet med elevplaner”, Aalborg Kommune. Brev til forældrene er undervejs, men."— Præsentationens transcript:

1 Elevplaner: Lov f.o.m. 2007/08 Grundlaget nævnes også i ”En guide til arbejdet med elevplaner”, Aalborg Kommune. Brev til forældrene er undervejs, men kun Bertel og Anders har set dem + et par morgenTV-kiggere, så jeg kender endnu ikke indholdet.

2 Børneplaner / Elevplaner
Mål: At beskrive elevens udbytte af skolegangen og undervisningen. At beskrive det enkelte barns vigtige udfordringer lige nu, samt ”hvilke veje, det i fremtiden vil være godt for eleven at betræde”. Hvordan skal elev/lærer/hjem arbejde for at nå dem og hvor lang tid vil det sandsynligvis tage.

3 Børneplaner / Elevplaner
Kan – skal-problematikken: Elevens samlede udbytte kan først vurderes, når hele processen er overstået, altså ikke for hvert skridt. Indhold: Faglige betragtninger og almene resultater + de testresultater, der kan bruges konstruktivt. ( Det er kun de lærere, der underviser i test-fagene, der er berettiget til at se resultaterne for den enkelte elev. Hvis man på denne baggrund skønner, at resultatet skal med i elevplanen, kan man sætte det ind.) Sociale betragtninger og fokuspunkter herunder trivsel og adfærd. Særlige talenter (de mange intelligenser)

4 Børneplaner / Elevplaner
Planerne skal år for år afspejle elevens samlede udbytte af skolegangen , samt hvordan eleven er nået til målene. Derfor skal udbyttet i de mange fag inddrages i den takt, de bliver væsentlige. Den enkelte elevplan må ikke rumme alle oplysninger hver gang. Planen må ikke få udseende af en afkrysningsliste, hvor man blot kan krydse temaerne af, efterhånden som året går. Vi danner mennesker, vi programmerer ikke maskiner. Husk Kristian Kold: ”Træd varsomt i skolen, for her bliver menneskene til.”

5 Børneplaner / Elevplaner
Hvem udarbejder: Teamet skal i fællesskab udarbejde planerne. Det fælles grundlag, som teamet finder frem, skal fremgå af planen. Planen må gerne rumme et tilbageblik m. ros til gode processer og resultater. En skitse til det fremtidig arbejde for elev og forældre på kort og lang sigt.

6 Børneplaner / Elevplaner
Synlighed og Udsendelse: Udsendes i god tid før skole-hjemsamtalen. Indholdet skal lægge op til en positiv dialog mellem elev-forældre-lærer. Kan kombineres med et samtaleark. Samtalen skal bygge på kendte forhold. (Hvis man pludselig får forhold på banen, som ikke var ventet, kan/skal man afbryde og indkalde til en ny samtale. Det er rimeligt, at man er forberedt fra alle tre sider.) Planen arkiveres klassevis på kontoret eller endnu bedre som en elektronisk plan, som kan opbevares på portalen/elevintra.

7 Børneplaner / Elevplaner
2006 – 2007 Der udarbejdes én plan, som evalueres på det skoleårets sidste teammøde i de selvstyrende team. Dette kan resultere i justeringer og udarbejdelse af nye skabeloner – og det er bare fint. 2007 – 2008 2 årlige planer (én i efteråret og én i foråret)

8 Børneplaner / Elevplaner
Planen kaldes: I indskolingen vil vi kalde planen for ”Børneplan”, fordi den også skal omfatte SFO I grundskolen og udskolen kaldes planen ”Elevplan” og i udskolen omfatter planen også de hidtidige karakterlister. For elever med særlige behov, udvides indhold og omfang ud fra en fælles vurdering af det enkelte barns særlige profil.

9 Børneplaner / Elevplaner
Det bærende princip: KISS Ingen GSG og ingen CMA Kun: KISS – (baby, I love you !)


Download ppt "Elevplaner: Lov f.o.m. 2007/08 Grundlaget nævnes også i ”En guide til arbejdet med elevplaner”, Aalborg Kommune. Brev til forældrene er undervejs, men."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google