Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Elevernes evaluering af grundforløbet Efterår 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Elevernes evaluering af grundforløbet Efterår 2012."— Præsentationens transcript:

1 Elevernes evaluering af grundforløbet Efterår 2012

2 Om undersøgelsen •Evaluering af 1.g elevernes oplevelse med det første halve år på gymnasiet (grundforløbet). •Undersøgelsen blev udført januar 2013. •307 elever er blevet adspurgt i Lectio. •286 elever har svaret hvilket giver en svarprocent på 93 %.

3 Disposition •Undervisningen •AT •AP •NV •Sociale aspekter •Studieretningsvalg

4 Undervisningen Sværhedsgraden: •et lille flertal vurderer at undervisningen har været let – 55,2 %, mens 44,4 % vurderer at den har været svær. Dette er det samme som sidste år. Det faglige miljø i klassen: •84,6 % vurderer det til meget godt eller godt, mens 15,4 % vurderer det som dårligt. Næsten som sidste år. Lektielæsning: •31,8 % kan i høj grad nå at læse lektier, 55,% i nogen grad, 10,5% i mindre grad og 1 % slet ikke. Bedre end sidste år.

5 Undervisningen I hvor høj grad hjælper lektierne til at forstå undervisningen:  31.8 % mener i høj grad og 55,6% mener i nogen grad og 10.5 % mindre grad.  Det er flere der har svært ved det end sidste år. Føler du generelt at du kan følge med i timerne?  40,2 % føler i høj grad at de kan, 55,2 % i nogen grad og 2,8 % i mindre grad.  Svarer til sidste år. Forholdet til lærerne:  29,7 % mener at lærerne i høj grad skaber et godt arbejdsmiljø, 65,4 % mener det er i nogen grad og 4,2 % mener i mindre grad

6 Planlægningstimen i 1. g: 4,2 % mener at den i høj grad har hjulpet til at planlægge deres tid, 20,3 % i nogen grad, men 75,2 % mener timen i mindre grad eller slet ikke har været til hjælp. Dette er er nedgang fra sidste år Temaer fra planlægningstimen – anvendelighed Intro til lectio 68.2 % Klassens trivsel 48.8 % Evaluering 43.7 % Taksonomiske niveauer 39.9 % Notatteknik 38.8 % Informationssøgning 35.3 % Forskellige undervisningsformer 34.6 % Læseteknik 33.9 % Intro til gruppearbejde 31.8 % Brug af IT 31.1 % Planlægning af næste uge 29.7 % Uddannelsesparathed 25.9%

7 Evaluering - Evaluering •24,5 % mener at der har været undervisningsevaluering i alle fag, 58,7 % i mere end halvdelen (tallet var samlet set 68 % i 2011), 11,5 % i mindre end halvdelen, 4.5 % ved ikke •19.2 % mener at evalueringen har medført de ønskede ændringer, mens 58 % kun mener i nogen grad og 22 % mener at det i mindre grad eller slet ikke har.

8 Variationen i undervisningen •92.3 % mener variationen har været meget god eller god, mens 6.6 % mener den har været dårlig •88.1 % mener undervisningen har levet op til deres forventninger mens 10.5 % ikke mener det

9 Det bedste ved undervisningen Elevernes generelle vurdering: •Dygtige, engagerede lærere både fagligt, pædagogisk og socialt. •Variation i undervisningen og i arbejdsformerne, et højt fagligt niveau, hvor man lærer meget nyt og undervisningen giver kendskab til fagene. •Meget gruppearbejde •At man bliver taget seriøst af læreren. •Godt sammenhold i klassen

10 Det værste ved undervisningen Elevernes generelle vurdering: •For meget tavleundervisning og manglende variation i undervisningen. •Mange skriver de er godt tilfreds Nogle oplever: •Uro i timerne •Kedelige lærere •For meget naturvidenskab

11 AT •De 2 timers intro til AT forløb meget godt eller godt (71.3 %), mens 27.2 % mente det forløb dårligt eller meget dårligt

12 AT •Forløb med samfundsfag, engelsk og kunstnerisk fag forløb meget godt eller godt (89.2 %), mens 9.4 % mener det forløb dårligt eller meget dårligt Kommentarer: God kombination Fedt nyt og ud af boksen Manglende information og kommunikation mellem lærere For kort tid

13 AP Oplevelsen af relevans: Grammatikdel: 87.8 % Latindel: 45.1 % Læringsstrategi: 38.1 % Sociolingvistik. 25. 5 %

14 AP Sammenhængen mellem latindel og almen del: •78.6 % mener det hænger meget godt eller godt sammen, mens 19.5 % mener der er mindre eller ingen sammenhæng

15 AP •67.8 % mener deres faglige udbytte har været meget stort eller stort mens 31.1 % mener det har været mindre eller meget småt

16 NV •Generel tilfredshed med NV, med ca. 74.1 % tilfredse eller meget tilfredse. 24,5% var utilfredse •48.3 % mener samspillet mellem fagene har styrket forståelsen for problemstillingerne, mens 28.3 % mener det er blevet mere forvirrende og 21.3 % har ikke oplevet noget samspil •Over 80 % mener at eksperimenter og feltarbejde gør undervisningen mere interessant

17 NV •88.9 % mener i høj eller nogen grad at NV har givet dem en forståelse for de naturvidenskabelige metoder •16.4 % har valgt en mere naturvidenskabelig retning end de havde forstillet sig ved skole start

18 Sociale aspekter •Modtagelsen: 90.9 % (sidste år 84 %) synes de er blevet taget godt eller meget godt imod,6.6 % (12 %) synes modtagelsen har været dårlig meget dårlig. Modtagelsen fra de ældre elever har været bedre i år end sidste år. •Nye kammerater: 89.1 % har haft let eller meget let ved at finde nye kammerater i klassen. Samme niveau som sidste år. •Stemningen: 90 % synes stemningen i klassen var god eller meget god. •92 % synes stemningen på skolen er god eller meget god, hvilket er samme niveau som de foregående år. •Samlet synes 91.6 % (mod 81 % sidste år) at deres forventninger til det sociale liv er blevet opfyldt. Det synes 6.6 % ikke.

19 Det bedste ved det sociale miljø Festerne Fredagscafeer Fælleskabet Sammenhold Venner Sociale på tværs af klasser

20 Det værste •Ingen sofaer •Grupperinger •Faste siddepladser •Hierarki •Mange skriver at der ikke er noget dårligt 

21 Introaktiviteter Andelen af elever som synes aktiviteterne har fungeret godt: Introfesten 89.9 % Gåturen 74.5 % Festplanlægning 55.2 % Rundvisning med tutorer 50.7 % Klasserumskultur 50.7 % Dans i salen 47.2 % Morgenmad i klassen 41.6 % Sang med musiklærere: 30.1 % Intro til ordensregler 29.4 % IT intro ved data vejledere 27.3 %

22 Mobning •73.1 % svarer, at der aldrig foregår mobning på GG, 22.7 % svarer få gange, 2.8 % svarer meget ofte.

23 Studieretningsvalg •Faktorer som har haft betydning for elevernes studieretningsvalg: •Fremtidsplaner 69.9 % •Fagkombination 60,8 % •Undervisning i grundforløbet 51.4 % •Studieretningsorientering 35 % •Studievejledning 28.3 % •Samtaler med lærere26.9 % •Forældres vejledning 19.9 % •Kammaraters valg 6.3 %

24 Studieretningsvalg Teamsamtalernes betydning for studieretningsvalget: •78.6 % mener at det i høj eller nogen grad giver mening med teamsamtaler mens 19.2 % mener at det i mindre grad eller slet ikke giver mening •81.1 % mener at der i høj eller nogen grad har været tilstrækkelig orientering fra studievejlederne mens 16.7 % mener den i mindre grad eller slet ikke har været tilstrækkelig

25 Studieretningsvalg •74.8 % mener at den generelle orientering om studieretninger har gjort det lettere at vælge, mens 21.6 % mener det kun i mindre grad eller slet ikke har gjort det lettere at vælge •86.7 % mener at grundforløbet i høj eller nogen grad har gjort det lettere at vælge studieretning, mens 10.8 % mener at det kun i mindre grad eller slet ikke har haft betydning •Kommentarer viser stor tilfredshed med strukturen

26 Fokuspunkter og indsatsområder 2013 •Planlægningstimen •Samspil i NV •Undervisningsevaluering


Download ppt "Elevernes evaluering af grundforløbet Efterår 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google