Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vision Ganløse og Slagslunde Skole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vision Ganløse og Slagslunde Skole"— Præsentationens transcript:

1 Vision Ganløse og Slagslunde Skole
Vores vision er at være en attraktiv skole, hvor alle elever får fuldt udbytte af deres faglige og sociale potentialer. Det er en skole, hvor høj faglighed, kreativitet og trivsel følges ad. Vi skal være en ambitiøs skole, hvor alle gør sig umage. Ganløse Skole

2 Mål for Ganløse Skole 2012/13 Det er et mål, at der i alle klasser er et godt og seriøst undervisningsmiljø. Det skal være trendy at være velforberedt og ambitiøs. Det er et mål, at vi arbejder hen mod at skabe et inspirerende undervisningsmiljø i klasser og fællesarealer. Det er et mål, at alle elever udfordres i alle fag. Det er et mål, at betydningen af god trivsel og tolerance tydeliggøres for elever og forældre i alle klasser. Det er et mål, at arbejdet med god trivsel implementeres som en naturlig del af den daglige undervisning i alle fag. Ganløse Skole

3 Handleplaner Ganløse 2012/13
Der tænkes i at skabe et inspirerende fysisk miljø i klasser og fællesarealer. Der afsættes midler i budgettet til dette formål. Vi genindfører elevsamtaler 2 gange årligt. Disse planlægges op til 2 årlige skole-hjemsamtaler. Elevplan præsenteres og gennemgås til den ene skole-hjemsamtale. Elevsamtaledagene er A-dage. Der arbejdes med den samme elevplansmodel i alle klasser, dog med mulighed for forskellig udformning i indskoling, mellemtrin og udskoling. Der udarbejdes ugeplaner i alle klasser, således at forældre og elever aldrig behøver at være i tvivl om, hvad der skal arbejdes med. Undervisningen starter til tiden. Vi indfører teaterringning (2 min. før). Lærerteamet lægger bl.a. gennem LP-arbejdet strategier for undervisningen – med særligt fokus på elever med særlige behov. Ledelsen understøtter hele indsatsen, bl.a. gennem skrivelser til forældrene, besøg i klasserne, fortælle om vores mål, samtale med elever osv. Ganløse Skole

4 Handleplaner Ganløse 2012/13
Lærerne er meget opmærksomme på at stille krav til eleverne på alle niveauer, samt at give eleverne god og konstruktiv feedback på deres præstationer. Inden for skolens holdtimer prioriteres holdtimer til specifikke undervisningsformål f.eks. Mat-X og lign. initiativer (hvis muligt) Der fortsættes med en effektiv specialundervisning. Klassens trivsel er et fast punkt på dagsordenen på forældremøder i alle klasser. Her skal vigtigheden af god trivsel og tolerance understreges. Der kan samarbejdes og søges inspiration hos AKT og trivselsambassadører Ganløse Skole udarbejder nye og opdaterede fælles ordensregler, så ingen elever og lærere kan være i tvivl om, hvad der gælder. Ledelsen deltager 1-2 gange årligt i trinteammøde, hvor dagsorden er elevernes læring og trivsel. Vi vil fokusere mere og mere på udstilling/præsentation af elevernes arbejde . Teamene arbejder med Alenkærs Plan A, og planlægger sammen klasseledelse i indskoling, mellemtrin og udskoling. Tidslinjen udarbejdes sammen med eleverne. Projekt ”synlig voksen” august – november 2012 Ganløse Skole


Download ppt "Vision Ganløse og Slagslunde Skole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google