Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan har strategivalg indflydelse på personalepolitikken?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan har strategivalg indflydelse på personalepolitikken?"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan har strategivalg indflydelse på personalepolitikken?
-Tak fordi I har lyst til at høre vores historie - jeg har glædet mig - Det var dette netværk der var inspirationskilden – hvorfor er det vigtigt - Hvem er jeg? - Advokatvirksomheden Buch & Baruah HR Netværket

2 Hvad sker der i advokatbranchen?
                                                                         Hvad sker der i advokatbranchen? Advokaters monopol udfordres – f.eks. Med skøder – De skal til at konkurrere på merværdi Deres faglige ståsted – Deres juridiske rådgivning kan varetages af andre faggrupper – f.eks. Cand. Merc Jur Ledelsen og organisering af deres virksomheder udfordres af ikke jurister – behøver vi nævne sygehusene for at se fornuften heri? Markedsorienteret kontra produktionsorienteret…. Virksomhederne bevæger sig mere og mere i retning af vind-vind situationer ikke tab-vind (mediationsmetoden) Synliggørelse af ydelsen? Tidsfaktoren? Prisen bliver konkurrenceparametren og merværdi! HR Netværket

3 Hvad sker der i advokatbranchen
                                                                         Hvad sker der i advokatbranchen Fra klienter til kunder – hvad betyder det? Relationspleje ikke sagsbehandling! Øget konkurrence og flere udbydere…udenlandske??.. Vidensdeling, effektivitet, innovation, kompetence og kunderelationer bliver stadig mere afgørende for sorte tal på bundlinjen Advokatsamfundet? Til gengæld for de positive bidrag på bundlinjen kræves tiltag, der sikrer engagement, motivation, trivsel og udvikling af medarbejderne Det er en branche der lever meget på ry og rygte!!! HR Netværket

4 Er en advokatvirksomhed en rigtig virksomhed?
HR Netværket

5 Vi er fusioneret 1 gang årligt siden 2010
Vi er 55 medarbejdere – heraf 11 advokater og 2 advokatfuldmægtige (vi har været 75) Vi har afdelinger i Kolding, Haderslev, Vejen, Horsens, Odense og Vejle Vi er fusioneret 1 gang årligt siden 2010 Vi driver Haderslev Auktion og Skødekontoret Vores speciale er erhvervsjura, Vi har for mange partnere Vores målgruppe er små og mellemstore erhvervsvirksomheder og privatkunder Vores hjemmeside er og HR Netværket

6 Hvad for en type virksomhed er jeres?
HR Netværket

7 Kunden er konge/droning
Kunder/marked Organisation/kompetencer Produktion/Ydelser Produktionsapparat Økonomi Vision/mission værdier strategi Mål HR Netværket

8 KUNDERNE ER GENERELT TILFREDSE MED BUCH & BARUAH
Det siger kunderne om Buch & Baruah: ”Atmosfæren er afslappet og tillidsfuld – sekretærerne og stemningen i huset betyder meget” ”Stor opmærksomhed overfor kunden under besøg” ”De udviser stor grad af professionalisme – og har samtidig fødderne solidt plantet i den jyske muld” ”De er på forkant med lovgivningen på området” ”Deres priser er konkurrencedygtige” ”Super godt website!!” KUNDERNE ER GENERELT TILFREDSE MED BUCH & BARUAH HR Netværket

9 Det siger kunderne er vigtigst:
Kvaliteten af sagsbehandlingen er en selvfølge ’Tillid betyder alt’ ’Personlige samarbejdsrelationer’ ’At blive forstået og støttet – advokaten som ’den tro væbner’ ’Atmosfæren på kontoret’ ’God og hurtig opfølgning’ ’At de er på forkant med mine behov’ Buch & Baruah lever op til mange af disse ting! MEN….. Tillid og personlige relationer er det mest afgørende for valg af advokat HR Netværket

10                                                                          Vision/Mission Vi vil være den foretrukne advokatvirksomhed indenfor værdiskabende rådgivning i Sydjylland HR Netværket

11 POSITIV Vi er konstruktive og har et positivt livssyn
                                                                         Værdier POSITIV Vi er konstruktive og har et positivt livssyn HR Netværket

12 Respekten er overfor kunderne mellem kollegaer og mellem chef og ansat
                                                                         Værdier GENSIDIG RESPEKT Respekten er overfor kunderne mellem kollegaer og mellem chef og ansat HR Netværket

13                                                                          Værdier DYNAMISK Vi er igangsættende, udviklende og åbne for forandringer. Vores arbejdsplads giver rum til fornyelser og forbedringer. HR Netværket

14                                                                          Værdier ENGAGEMENT Vi tror på vores arbejdsplads, vores kunder og vores kollegaer. Vi bærer et fælles ansvar for at vi lykkes – vi brænder igennem HR Netværket

15 DIALOG Vi snakker sammen og behandler vores kunder med samme omtanke
                                                                         Værdier DIALOG Vi snakker sammen og behandler vores kunder med samme omtanke HR Netværket

16 Hvor vil I hen med jeres virksomhed?
HR Netværket

17 Mål for perioden 2009-2013 HR Netværket
Med vores værdiskabende rådgivning ønsker vi at give kunderne et kvalitetsprodukt – en merværdi – også udover det juridiske rådgiverfelt. At den årlige gennemsnitlige vækst i perioden er 20%. At være en af de foretrukne advokatvirksomhed i Sydjylland, indenfor de valgte erhvervsområder. At vi er repræsenteret i væsentlige sydjyske kommuner. At vi bliver blandt de mest attraktive arbejdspladser i den syddanske region, både i relation til faglige opgaver, og arbejdsvilkår og dermed et naturligt førstevalg for alle, der ønsker beskæftigelse i advokatbranchen. At udvikle driften i advokatvirksomheden således, at der vil være en kvalificeret stab af advokater, der kan sikrer en tilstrækkelig stor kompetence overfor erhvervskunder så vi kan matche branchens førende advokatvirksomheder. At udvikle kompetencerne overfor privatkunder, således at vi vil være den attraktive lokale samarbejdspartner. HR Netværket

18 Vores strategivalg vil være periodeopdelt:
Periode 1 (2009): Markedspenetrering (nuværende kunder og nuværende produkter) og strategiske alliancer (partnerskaber). Periode 2 (2010): Markedsudvikling (nuværende produkter til nye kunder), horisontal integration (opkøb af virksomheder) og strategiske alliancer (partnerskaber). Periode 3 ( ): Markedsudvikling (nuværende produkter til nye kunder), horisontal integration (opkøb af virksomheder), strategiske alliancer (partnerskaber) – suppleret med produktudvikling. HR Netværket

19 Kunder og marked Planlagt markedsføring året inden, baseret på os som medarbejdere, netværk, synlighed, tilstedeværelse, PR og sponsorater – fokus på erhverv. Designmanual mv. udarbejdet, løbende evalueringer fra vores kunder, kundeplejesystem. HR Netværket

20 Organisation Ledelsesstruktur Områder og Teams Information
Organisationsform Kulturmåling, Trivselsanalyser, Team-samtaler, MUS-samtaler, omsorgssamtaler, 60 dages samtaler, farvel-samtaler, lønforhandlinger, ansættelsesprocedurer, Personale håndbog, motivation og medarbejderinvolvering, Lederudvikling, Teamleder eksamen uddannelse, senirordning kompetencetest og –afklaring, mentorordning, APV, coaching………… HR Netværket

21 Produkt-udvikling Produkter og ydelser Værdiskabende rådgivning
Effektivisering, Elektronisk sagsbehandling, Online, Apps, scaning, intranet, viden deling, Teams Produkt-udvikling Arbejdsprocesser og Paradigmer HR Netværket

22 HR Netværket

23 Sagsbehandler? Eller kan advokaten selv?
IT-system integreret i mobil, bærbar, hjemmeside, digitale diktafoner, mobil hjemmeside, QR koder mv. Sagsbehandler? Eller kan advokaten selv? Telefonsystem; IP mv. Fysiske faciliteter; kontorer, mødelokaler, Skype mv. HR Netværket

24 Økonomistyring Optimere produktporteføljen
Rykkerprocedure og regler for udlæg Debiteringsgrad og faktureringsgrad Igangværende arbejde Budgetter og planlægning Tilgang og afgang Efter Teams, sagsområder og sagsbehandlere Bruttoavance Gennemløbstider Omkostningsstyring og effektivisering Optimere produktporteføljen HR Netværket

25 Anbefalinger Konsekvens i personaleindsatsen Overhold det I siger
Hellere for lidt end for meget Demokrati er godt, men hold fokus på hvad der drøftes i plenum, i grupper og bag lukkede døre på tomands hånd Alle personaleproblemer er relevante Personaleledelse kan ikke pantsættes i bogholderiet eller hos en kontorassistent Personaleledelse er også i en opsigelsesperiode Før, under og efter ansættelse er en god opdeling HR Netværket

26 Hvad kan vi gøre for hinanden?
Udveksle erfaringer og redskaber Holde ledelsen fast i personalebeslutninger Finde inspiration til MUS samtaler HR Netværket

27 Tak for nu og god fornøjelse med netværket 
                                                                         Tak for nu Tak for nu og god fornøjelse med netværket  HR Netværket


Download ppt "Hvordan har strategivalg indflydelse på personalepolitikken?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google