Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Iværksætter-rådgivning for nydanskere Nyvirk Iværksættercenter, Århus

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Iværksætter-rådgivning for nydanskere Nyvirk Iværksættercenter, Århus"— Præsentationens transcript:

1 Iværksætter-rådgivning for nydanskere Nyvirk Iværksættercenter, Århus
Tilgængelighed - Iværksætter-rådgivning for nydanskere Shahid Mahmood Nyvirk Iværksættercenter, Århus

2 Nydanske iværksættere – samlet lokal indsats
2

3 Iværksætter-vejledning/rådgivning Målgruppen er ikke homogen!
– er mange ting Målgruppen er ikke homogen! Uddannelse, erhvervserfaring, branchekendskab, samfunds- og kulturkendskab og egen baggrund kræver differentieret indsats! Individuelle forløb tilpasset den enkeltes forudsætninger og behov m.h.t. indhold, form og tid - med personlig rådgiver som ”tovholder” 1. Information 2. Indledende afklaring 3. Foreløbig handlingsplan 4. Start-rådgivning 5. Opkvalificering 6. Forretnings-/handlingsplan 7. Drift-rådgivning 8. Erhvervsnetværk 3

4 1. Information, motivation (mobilisering)
Via egne netværk, f.eks.: Etnisk foreninger/-grupper, kvindehuse, boligforeninger, sprogskoler. Forudsætter kendskab til etniske/kulturelle forskelle og ”hierarkier”. Via personlige kontakter, f.eks.: ”Frontmedarbejdere” på social-, beskæftigelses- og integrations- området, jobcenter, projekter m.v. Forudsætter dialog med og opbakning fra politikere, ledelse og medarbejdere. Via uddannelsesinstitutioner: Internet Informationsmøder 4

5 2. Indledende afklaring Samlet - men foreløbig - vurdering af virksomhedsidé set i forhold til iværksætterens faglige og personlige kompetencer, ressourcer og barrierer. Mange nydanskere mangler kompetenceafklaring generelt og specielt i forhold til selvstændig virksomhed. Proces: En eller flere samtaler, der kan føre til: Anbefaling om at fortsætte iværksætterforløb. Anbefaling om at søge job, uddannelse eller andet. Produkter: Dataliste, CV, personprofil. Foreløbig forretnings-/handlingsplan. 5

6 3. Foreløbig handlingsplan
Beskriver trin i rådgivningsforløb frem til evt. start af virksomhed. Samtidig aftale om videre rådgivningsforløb. Kan baseres på rådgivers sagsnotater fra første møde(-r). Omfatter typisk indhold, form og forløb for: Start-rådgivning. Opkvalificering. Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for start af virksomhed. 6

7 4. Start-rådgivning Nydanske iværksættere efterspørger typisk grundigere start- rådgivning over længere tid end andre grupper – herunder praktisk opkvalificering. Start-rådgivning omfatter f.eks.: Videreudvikling af virksomhedsidé/-koncept. Almindelige regler for erhvervsvirksomheder. Branchespecifikke regler. Markedsundersøgelser, markedsføring. Leverandørsøgning, søgning af lokaler. Etablering-, drifts- og likviditetsbudgetter. Virksomhedsform, finansiering. 7

8 5. Opkvalificering Ekstern opkvalificering via almindelig lovgivning, f.eks.: Praktik i virksomhed indenfor branchen. Sprogundervisning. Korte fagspecifikke kurser. Efter-/videreuddannelse. Intern opkvalificering i Nyvirk, f.eks.: Øvelse i papirgang fra køb til salg af vare inkl. bogføring m.v. ”Best case”, ”worst case” og ”average” i forhold til økonomi m.v. Rollespil om ”skeptisk bank”, ”utilfreds kunde” m.v. Spørgsmål/svar til Næringsprøven. Udarbejdelse egenkontrolprogram, rengørings- og vedligeholds- planer og gennemgang af ”hvis-så”-scenarier. 8

9 6. Forretnings-/handlingsplan
Forretningsplan - handlingsplan En skriftlig forretningsplan er ikke et mål i sig selv, men kan være nødvendig som beslutningsgrundlag for bank, myndigheder og andre samarbejdspartnere. En handlingsplan er i mange tilfælde tilstrækkelig. Skriftlighed - mundtlighed Skriftlige planer kan ”sammen-redigeres” i fællesskab på grundlag af delprodukter fra møder, rådgiverens sagsnotater, data indsamlet og bearbejdet under rådgivningsforløbet, budgetter m.v. En skriftlig plan skal altid kunne ”genfortælles” mundtligt af iværksætteren selv. 9

10 7. Drift-rådgivning Nydanske iværksættere efterspørger også typisk grundigere drift-rådgivning over længere tid end andre grupper. Drift-rådgivning kan f.eks. omfatte: ”Her-og-nu” rådgivning i spørgsmål, som ikke varetages af egne rådgivere (bank, revisor, advokat m.fl.). Fortsat opkvalificering. Løbende opfølgning af forretnings-/handlingsplaner og budgetter. Rådgivning om vækst, nye idéer/koncepter m.v. 10

11 8. Erhvervsnetværk Nydanske iværksættere er mønsterbrydere.
Det er i sig selv et brud at bruge professionelle rådgivere – men de kan ikke opfylde alle behov for personlig støtte. Mange nydanskere kender ikke andre muligheder for personlig støtte udenfor deres etniske netværk. Professionelle rådgivere kan formidle information og kontakt til andre netværk – men hvordan skabes og forankres samarbejdet? 11

12 Samfundsøkonomi Besparelser/merindtægter:
Mange, der er blevet selvforsørgende gennem egen virksomhed, modtog før dagpenge, kontant- eller starthjælp, revalidering m.v. En besparelse på mellem ca kr. pr. person pr. år. alene på kontanthjælp + afledte økonomiske virkninger. Kilde: ”Evaluering af Nyvirk”, Goli & Rezai 2007 Udgifter: Iværksætterrådgivning og særlige initiativer for målgruppen kan finansieres fra mange forskellige offentlige og private kilder. Efter den sociale lovgivning kan ydes ”supplerende” kontanthjælp i forbindelse med selvstændigt bierhverv – svarende til, hvad der gælder for dagpenge. Desuden kan ydes ”supplerende” kontant-hjælp til ægtefælle i rimelig periode efter start af virksomhed. Kilde: Nyt fra Ankestyrelsen 2006:1 s. 48 12


Download ppt "Iværksætter-rådgivning for nydanskere Nyvirk Iværksættercenter, Århus"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google