Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Favrskov Bibliotekerne som åbne biblioteker?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Favrskov Bibliotekerne som åbne biblioteker?"— Præsentationens transcript:

1 Favrskov Bibliotekerne som åbne biblioteker?
Hadsten Hammel Hinnerup

2 Hvem er vi? indbyggere Hadsten, Hammel, Hinnerup lige store (ca i by), Ulstrup (ca i by) 4 afdelinger: Hadsten :600 m, 36/38 tm pr uge, udlån ex. fornyelser Hammel :700 m, 36/38 tm pr uge, udlån ex. fornyelser Hinnerup :869 m, 43/45 tm pr uge, ex. fornyelser Ulstrup åbent bibliotek pr

3 Baggrund En kommune uden hovedby Lighedsprincip?
Gode erfaringer med Ulstrup Politisk kommissorium

4 Kommissorium Med henblik på at effektivisere driften og samtidig styrke en fleksibel adgang for borgerne til de kommunale bibliotekstilbud, skal det undersøges om åbningstiden på et eller flere af bibliotekerne i Hinnerup, Hammel eller Hadsten kan udvides med ekstra ubetjent åbningstid i ydertimerne som supplement til den betjente åbningstid. Undersøgelserne skal beskrive de servicemæssige, faglige og økonomiske konsekvenser og præsenteres for Byrådet forud for drøftelserne af budget =Serviceudvidelse!

5 Analyse Personaledag Favrskov Bibliotekerne nov Stor opbakning til åbne biblioteker Erfaringer og statistik Ulstrup Bibliotek Hvad gør andre? Aalborg, Herning, Hobro, Vesthimmerland, Haderslev m.fl. Rapport om åbne biblioteker, IVA 2012 Cordura, Lyngsø Systems, elektrikere mv.

6 Ulstrup Mindre lokalsamfund. Ca. 2.000 i by. Kombibibliotek
Udlån 2010: Budgetreduktion. 27 til 14 timer pr uge Åbent bibliotek pr , 69 tm pr uge Udlån steget med 11,5%. Stor tilfredshed 8 mnd :min besøg Adgangskontrol og overvågning (Cordura) Brugere skal registreres først

7 Åbne biblioteker i større biblioteker
IVA rapport: mindre biblioteker Aalborg: filialer på max. 100/ udlån ex. fornyelser Haderslev: Vojens ex. fornyelser. Haderslev: ex. fornyelser. Herning HB: kun om morgenen (8-10) Hobro HB: del af bibliotek Vesthimmerland: alle 4 afdelinger. Max ex. fornyelser

8 Fordele Øget tilgængelighed: mange børnefamilier og pendlere
Samme mulighed for alle i kommunen I tråd med tidsånden: brug dit bibliotek, når du vil Hinnerup: brugerstyret kulturhusdel siden 93 Selv aflevere materiale (pt. boks el. ingenting) Samspil med kulturhusåbningstid

9 Ulemper Langt større huse end Ulstrup , lang bemandet åbningstid
Bymæssig bebyggelse, utryghed, hærværk, tyveri Fysisk større huse, ikke overskue lokaler på en gang, Hinnerup 1½ etage Stor palet af tilbud: borgerservice, togstation, billetservice mv. Dyr i etablering (1,3 mill) Øgede driftudgifter (el, varme, bogopsætning, oprydning, udstilling mv.) Brugerne skal selv regulere deres adfærd Skelne mellem bemandet og ubemandet : forventninger, f.eks. Kl 8-10 Kulturhuse: andre interessenter : f.eks. cafe

10 RFID 50 % har RFID pt. Tyverisikring pt. ikke i Favrskov
Mere styr på manglende dele Besøgstællere Nye automater i Hammel og Hadsten Før eller efter indførelse af åbne biblioteker?

11 Udfordinger Adgang: kulturhuse (evt. 2 indlogninger), andre interessenter, døre, flugtveje osv. Afleveringskapacitet (alm. og reserveret materiale) Ældre, ikke altid stabile maskiner i Ham og Had Fjernelse af følsomt udstyr, aflåsning, mødelokaler osv. Oprydning, udstillinger, bogopsætning Økonomi : anlæg: 1,3 mill, , drift: årligt

12 Konklusion Ja, vi tør! Brugernes huse – udlån og værested
Gerne alle huse, ok på én gang Fuld løsning (ikke dele af bibliotekerne) Tidsrum 7-22 med mindre varianter (Hinnerup togstation/ pendlere= åbne min. kl 7) Adgangskontrol, overvågning Brugerregistrering først Bortset fra Haderslev, første gang i så store enheder og i biblioteker, der også er kulturhuse?! Politisk beslutning: KFU , herefter Byråd i forb. med budget Efterfølgende reduktioner?

13

14

15

16


Download ppt "Favrskov Bibliotekerne som åbne biblioteker?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google