Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk rørforbindelse til Svenstrup. Aalborg d. 11. august 2008.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk rørforbindelse til Svenstrup. Aalborg d. 11. august 2008."— Præsentationens transcript:

1 Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk rørforbindelse til Svenstrup. Aalborg d. 11. august 2008

2 Situation for EFKV og forbrugere •EFKV er hårdt ramt af de stigende gaspriser. •Er tvunget til at præsenterer de 420 forbrugere for en ekstraregning på ca. 5 mil. pr. år. •Varmesituationen er en økonomisk katastrofe som kan få fatale følger for den enkelte familie samt for udviklingen af lokalsamfundet. •I forhold til nabobyer som Dall Villaby, Svenstrup og Nøvling går byudviklingen i stå. •Med den ny varmeregning er husene i snit faldet 300.000 kr. i værdi.

3 Komplikation •Det har været svært at finde en løsning hvor Aalborg Kommune Fjernvarmeforsyningen (AKF) overtager EFKV. Dette skyldes, at den model der ligger til grund for overtagelse, baseres på 25 års drift af værket. De fiktive driftsomkostninger, nyanskaffelser og gasprisberegninger som indgår i beregning af div. tillæg gjorde det, i 2007, dyrere for 70% af vore forbrugere, hvilket, på det tidspunkt, gjorde overtagelsen uinteressant.

4 Spørgsmål •Hvordan får vi lavet en løsning, der giver rimelige varmepriser i EFKV’s forsyningsområde. •Hvordan får vi lavet en hurtig løsning, så vi minimere de problemer varmepriserne giver.

5 Svar •EFKV ønsker at etablere en rørforbindelse til AKF i Svenstrup Syd og dermed gøre det muligt at købe overskudsvarme.

6 Svar - fortsat •EFKV gennemfører projekt og tager risiko. •EFKV vil kunne køre en hensigtsmæssig stand by drift af motor. •EFKV vil planmæssig kunne afvikle gæld. •EFKV vil herefter kunne tilbyde varme til rimelige priser. •Personlige/familie kriser undgås •Lokal og byudvikling i harmoni med nabobyer.

7 Baggrund •Vi mener, at der er gode muligheder for at gennemføre et sådan projekt, baseret på lignende løsninger. Vi har kendskab til 2 lignende projekter, Grindsted-Uggerhalne og Rebild, hvor det er lykkedes at koble et decentralt kraftvarmeværk til hhv AKF og Skørping FV.

8 Samfundsøkonomiske beregninger. •Rebilds tilkobling til Skørping har mange lighedspunkter til vores situation og i dette projekt har der ikke været problemer med de samfundsøkonomiske beregninger. •I modsætning til Rebild/Skørping projektet er der i vores løsning tale om køb af overskudsvarme samtidig med at naturgaspriserne er steget. Begge forhold taler for en yderligere positiv samfundsøkonomi.

9 Forpligtelser vedr. gaskøb. •Hvis vi driver gasmotor på stand by, ligner det Rebild løsning, hvor det har været muligt, at lave aftale med naturgasselskab. •Sag vedr. Grinsted-Uggerhalne afgjort til Aalborg FV’s fordel.

10 Anbefaling? •EFKV ønsker hurtigt at komme videre. •Vi vil gerne i gang med at lave et projektforslag og vil gerne have tilsagn om AKF’s opbakning og medvirken. •Kan AKF give dette tilsagn?


Download ppt "Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk rørforbindelse til Svenstrup. Aalborg d. 11. august 2008."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google